Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Despre comunitati de romi, antreprenoriat social si economia de piata

Departamentul pentru Relaţii Interetnice (DRI) – Guvernul României, Alianţa Civică a Romilor din România (ACRR), Fundaţia Centrul pentru Analiză şi Dezvoltare Instituţională (CADI Eleutheria) în colaborare cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare România (UNDP) au organizat miercuri, 11 aprilie 2012, la hotel Howard Johnson, sala de conferinţe Platinum, forumul “Despre comunităţi de romi, antreprenoriat social şi economia de piaţă”.

Dezbaterea şi-a propus să creeze o platformă de discuţii unde practicienii, liderii comunitari, decidenţii politici şi reprezentanţii sectorului privat pot interacţiona şi pot face schimb de experienţă în probleme legate de reţelele de producţie şi distribuţie ale antreprenorilor sociali, de modelele de promovare a conceptului de franciză socială şi de posibilităţile iniţierii unei burse a proiectelor sociale.

Obiectivele evenimentului au fost: (a) reunirea actorilor principali din domeniul economiei sociale şi a comunităţilor de romi cu partenerii acestora din instituţii guvernamentale, societatea civilă şi sectorul privat și (b) facilitarea schimbului de experienţă pe tema economiei sociale în rândul comunităţilor de romi.

Pentru a sublinia rolul economiei sociale în dezvoltarea socio-economică a comunităţilor de romi din România, agenda forumului a inclus doua sesiuni plenare în care au fost abordate subiecte precum partenerii economici ai întreprinderilor sociale, relaţia dintre capitalul social şi dezvoltarea comunitară, politicile de stabilire a prețului produselor de economie socială, replicabilitatea experienţelor pozitive. La forum au participat peste 75 de actori şi promotori ai economiei sociale, reprezentanţi ai societăţii civile, ai comunităţii oamenilor de afaceri şi decidenţi politici.

În cadrul forumului a fost lansat “Ghidul de bune practici în dezvoltarea întreprinderilor sociale pentru comunităţile de romi”, un instrument util tuturor acelora care îşi propun să înfiinţeze sau să dezvolte întreprinderi sociale în România, în special în cadrul comunităţilor de romi. Ghidul îşi propune să prezinte principalele etape din planificarea unei întreprinderi sociale pornind de la iniţierea unui astfel de demers şi până la prezentarea cadrului legal de funcţionare. Pentru a fi util, ghidul cuprinde elemente legislative care stau la baza înfiinţării fiecărui tip de întreprindere socialã, precum și documentele necesare într-un astfel de demers.

O delegaţie formată din mai mulţi reprezentanţi ai UNDP, condusă de doamna Yesim Oruc, Coordonator Rezident a.i. UNDP, au participat la acest eveniment alături de alţi invitaţi de seamă, şi anume: Ilie Dincă, Preşedinte – Agenţia Naţională pentru Romi; Attila Gábor Markó – Secretar de Stat, Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Guvernul României; David Mark – Director Executiv – Alianţa Civică a Romilor din România (ACRR); Bogdan Lăzărescu – Coordonator proiect, Fundaţia Centrul pentru Analiză şi Dezvoltare Instituţională; Oana Ţoiu – KCMC – Romano ButiQ; Bogdan Braicu – Concordia; Raluca Ouriaghli – Ateliere Fără Frontiere; Simon Suitner – Social Market Romania (SOMARO); Corina Molau – Nazarcea Group; Anca Nistor – Touched Association Romania; Georgiana Mincu – Banca Comercială Română; Zoltan Bereczki – NESsT; Péter Barta – Fundaţia Post Privatizare.

„Economia socială, centrată pe valori şi interacţiuni sociale, creează oportunităţi de dezvoltare a comunităţilor de romi. În coordonare cu politicile și măsurile sociale specifice educaţiei, sănătăţii şi ocupării, economia socială poate oferi alternative viabile de activitate economică ce poate determina o creştere a incluziunii sociale a cetăţenilor români de etnie romă. De aceea, economia socială se poate dezvolta doar dintr-o perspectivă globală, prin realizarea legăturilor dintre guverne, societatea civilă, comunităţi, instituţii financiare şi sectorul privat” a declarat Mircea Mocanu, Director Departament Socio-Economic al UNDP România.

Începând cu luna martie 2011, UNDP România implementează proiectul POSDRU/69/6.1/S/34922 “Economia Socială ca soluţie a dezvoltării comunităţilor Roma din România”. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 şi se va derula pe o perioadă de 3 ani. Valoarea totală a investiţiei este de 1 milion de euro şi corespunde Programului Naţional UNDP 2010-2012, convenit de Guvernul României şi UNDP.

Prin proiectul “Economia Socială ca soluţie a dezvoltării comunităţilor Roma din România” UNDP contribuie la dezvoltarea dialogului naţional referitor la combaterea sărăciei în rândul comunităţilor de romi şi susţine dezvoltarea regiunilor ţării prin implicarea tuturor actorilor din domeniu (societatea civilă, comunităţi de romi, instituţii guvernamentale) şi prin definirea contextelor locale şi identificarea intervenţiilor de incluziune socială şi economică a comunităţilor de romi. Obiectivul principal al proiectului este de a implementa conceptul de economie socială în procesul de dezvoltare a comunităţilor de romi. Astfel, se urmăreşte promovarea economiei sociale ca instrument ideal pentru o dezvoltare durabilă prin: realizarea unei analize integrale a contextului naţional al aplicabilităţii de practici de economie socială la nivelul comunităţilor de romi; formularea de recomandări şi revizuirea bunelor practici privind economia socială (legislaţie naţională, strategii de formare, instrumente de dezvoltare, mediul financiar şi instituţional al economiei sociale); identificarea ideilor de afaceri pentru grupurile ţintă, instruirea de specialişti pe tema întreprinderilor sociale şi susţinerea dezvoltării iniţiativelor de economie socială; promovarea conceptului şi a elementelor specifice economiei sociale în rândul comunităţilor de romi ca instrument flexibil şi durabil pentru dezvoltarea şi crearea de locuri de muncă în beneficiul membrilor acestora.

Bucuresti, 11.04.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *