PR Summit 2021

Deseuri: Comisia anunta sfarsitul depozitelor de deseuri din UE care nu respecta standardele

Astăzi expiră termenul limită pentru conformarea cu normele UE a depozitelor de deşeuri din Uniunea Europeană care nu respectă standardele în domeniu.Statele membre au avut la dispoziţie opt ani pentru a se asigura că amplasamentele care existau înainte de intrarea în vigoare a legislaţiei europene privind depozitele de deşeuri sunt aliniate la normele europene sau închise. Comisia Europeană a scris tuturor statelor membre pentru a le reaminti obligaţia care le revine şi pentru a aduna date privind gradul de respectare a normelor.În cazul în care se constată o încălcare a legislaţiei, statele respective ar putea fi acţionate în justiţie.Depozitele de deşeuri care nu respectă standardele reprezintă un pericol pentru sănătatea cetăţenilor şi pentru mediu.Ele pot genera în aer emisii şi mirosuri, pot polua solul şi apa şi pot contamina pânza de apă freatică. Începând de astăzi, statele membre trebuie, de asemenea, să reducă volumul de deşeuri municipale biodegradabile trimise la depozitele de deşeuri la jumătate faţă de nivelurile din 1995.

Comisarul european pentru mediu, Stavros Dimas, a declarat:„Depozitele de deşeuri care nu sunt bine gestionate şi care nu sunt controlate reprezintă un pericol pentru sănătatea umană şi pentru mediu.De astăzi, acestea ar trebui să dispară.Statele membre au avut opt ani la dispoziţie pentru a se asigura că depozitele de deşeuri de pe teritoriul lor respectă standardele UE.Este de datoria lor să garanteze cele mai înalte niveluri de protecţie pentru cetăţeni şi pentru mediu.”

Termenul limită pentru conformarea cu normele UE a depozitelor de deşeuri sub standarde

Începând cu 16 iulie 2009, toate statele membre ale UE care nu au beneficiat de prelungiri trebuie să asigure faptul că depozitele de deşeuri sub standarde care existau înainte de introducerea directivei privind depozitele de deşeuri respectă în prezent cerinţele acesteia.

Directiva vizează prevenirea sau reducerea efectelor adverse ale depozitării deşeurilor asupra mediului, în special asupra apelor de suprafaţă, a pânzei freatice, a solului, aerului şi sănătăţii umane şi stabileşte orientări stricte pentru gestionarea amplasamentelor.

Bulgaria, Polonia şi România beneficiază de termene prelungite, cu obiective anuale descrescătoare privind volumul de deşeuri depozitate în unele amplasamente care nu respectă normele. Termenele respective sunt: Bulgaria (14 depozite) – 31 decembrie 2014; Polonia (305 depozite) – 31 decembrie 2011; România (101 depozite) – 16 iulie 2017.

Cele mai recente statistici colectate în 2008 se referă la cele 12 noi state membre şi relevă existenţa unui număr de aproximativ 1 600 de depozite sub standarde. Către sfârşitul anului ar trebui să se obţină o imagine mai clară a situaţiei în toate statele membre, după ce se vor primi date complete. În prezent, Comisia monitorizează respectarea normelor în întreaga UE. Dacă există amplasamente naţionale care continuă să funcţioneze fără a respecta standardele europene, Comisia va avea în vedere acţionarea în justiţie a statelor membre în cauză.

Nu cu multă vreme în urmă, Comisia a deschis acţiuni în justiţie împotriva Spaniei, Franţei, Italiei, Irlandei şi Greciei. Curtea Europeană de Justiţie a concluzionat că acestea nu şi-au respectat obligaţiile legate de eliminarea deşeurilor. Comisia monitorizează îndeaproape progresul acestora în direcţia intensificării eforturilor de implementare a legislaţiei UE din domeniul mediului.

Necesitatea de a avea depozite de deşeuri controlate şi gestionate în mod corespunzător

Depozitele de deşeuri care nu sunt gestionate în mod corespunzător pot genera riscuri serioase pentru sănătatea cetăţenilor şi pentru mediu.

Depozitele de deşeuri sunt surse de levigat şi de gaz metan. Levigatul – lichidul care se scurge dintr-un depozit de deşeuri – poate contamina pânza freatică, făcând-o neutilizabilă pentru consumul uman.Deşeurile biodegradabile, care includ deşeurile de grădină, de bucătărie şi alimentare, pot produce metan, care este un gaz cu puternic efect de seră, de 25 de ori mai puternic decât dioxidul de carbon, şi care contribuie foarte mult la schimbările climatice. Gazul generat de depozitele de deşeuri reprezintă peste 2% din emisiile de gaze cu efect de seră din UE. Directiva privind depozitele de deşeuri stabileşte cerinţe stricte pentru levigat şi emisiile de gaze din depozitele de deşeuri.

Obiective privind reducerea volumului de deşeuri municipale biodegradabile depozitate

Începând de astăzi, statele membre trebuie, de asemenea, să reducă, cu 50% faţă de nivelurile din 1995, volumul de deşeuri municipale biodegradabile care sunt depozitate. Aceasta înseamnă că deşeurile municipale biodegradabile trebuie gestionate într-un mod mai ecologic, cum ar fi transformarea în compost sau incinerarea cu recuperare de energie. Comisia a solicitat de la statele membre informaţii care să permită monitorizarea conformării cu acest obiectiv. Următorul reper va fi în 2016, an pentru care obiectivul de reducere este crescut la 65% faţă de nivelurile din 1995.

Deşeurile biodegradabile reprezintă circa 40% din deşeurile municipale în întreaga Europă. Depozitarea deşeurilor este cea mai răspândită metodă de eliminare a deşeurilor municipale în Uniunea Europeană extinsă.Posibilul efect negativ al acestei metode de eliminare asupra mediului este dovedit.În decembrie 2008, Comisia a lansat o Carte verde (a se vedea IP/08/1879) pentru a se analiza necesitatea unei noi legislaţii care ar putea ajuta la „deturnarea” de la depozitele de deşeuri a unui volum mai mare de deşeuri biodegradabile şi trimiterea acestora spre instalaţiile de reciclare şi recuperare de energie.

O serie de state membre care foloseau în mod intensiv depozitarea deşeurilor în 1995 (depozitând peste 80% din deşeurile municipale) au primit o perioadă de prelungire de patru ani, ca derogare.Acestea trebuie să atingă o reducere de 25% până în 2010 şi, apoi, să atingă obiectivul de 50% până în 2013.Statele membre în cauză sunt:Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia şi Regatul Unit.

Pagini Utile

* Mai multe informaţii
//ec.europa.eu/environment/waste/landfill_index.htm

* Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deşeuri
//eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:05:31999L0031:RO:PDF

Bucuresti, 17.07.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *