metalshow

Democratia este un lux?

Recent, Colegiul Naţional Bilingv “George Coşbuc” a fost gazda conferinţei „Democraţia este un lux?”, eveniment ce marchează lansarea proiectului de conferinţe civice "Despre buna folosinţă a democraţiei", proiect ce se va desfăşura în perioada noiembrie 2006 – iunie 2007.

Proiectul susţinut de către SIVECO România, fundaţia familiei Raţiu şi compania Selenis are ca scop recuperarea spaţiului şcolar ca spaţiu deschis al societăţii civile, prin intermediul conferinţelor şi al dezbaterilor publice în licee, urmărind în acelaşi timp să-i deprindă pe elevi cu ideea de dezbatere şi să-i înveţe să-şi susţină punctele de vedere cu argumente şi contraargumente.

Proiectul iniţiat de către Asociaţia Română de Dezbateri, Oratorie şi Retorică (ARDOR), împreună cu Asociaţia Pro Democraţia şi ziarul Cotidianul, a luat naştere din convingerea că o societate nu poate fi democratică fără dezbateri publice. Cu această ocazie, organizatorii îi invită în şcolile din 10 localităţi din România pe reprezentanţi ai societăţii civile şi şcolilor autohtone, într-un efort comun de solidarizare între şcoala românească şi societatea civilă.

Cu acesta ocazie, compania SIVECO România a susţinut o prelegere prin care şi-a reafirmat sprijinul acordat în descoperirea şi susţinerea valorilor democratice.

„Sprijinim valorile democraţiei, ne implicăm activ în viaţa societăţii, contribuim prin inovaţie şi tehnologii moderne în procesul de educaţie. De aceea, ne-am implicat şi am demarat de-a lungul timpului o serie de iniţiative educaţionale, menite să îmbunătăţească calitatea actului de instruire, să stimuleze interesul şi participarea tuturor celor implicaţi în procesul instructiv formativ la pregătirea tinerei generaţii ca element activ al vieţii sociale” declară doamna Irina Socol, Director General SIVECO România.

SIVECO a încurajat şi a promovat permanent educaţia bazată pe principii moderne, precum şi un dialog deschis şi permanent între profesori şi elevi. Susţinerea proiectului iniţiat de ARDOR reprezintă o materializare a rolului pe care SIVECO îl joacă atât în sfera educaţiei cât şi în cea a societăţii civile.

Evenimentul „Democraţia este un lux?” se integrează perfect cu obiectivele companiei referitoare motivarea tinerilor de a se implica activ în procesul educaţional, dar şi în ceea ce priveşte şansa oferită fiecărui tânăr de a proba calităţile sale civice şi spiritul democratic.

De altfel, unul dintre cele mai de succes proiecte ale SIVECO România este SEI (Sistem Educaţional Informatizat), dedicat susţinerii procesului de predare-învăţare în cadrul liceal prin utilizarea unor instrumente moderne, compatibile cu nivelul actual al sistemelor educaţionale folosite în lume.

Lecţiile AeL reprezintă un instrument excepţională care promovează abordarea centrată pe student, oferind în acelaşi timp o flexibilitate deosebită, atât din punct de vedere organizaţional, cât şi din punct de vedere al materialelor didactice gestionate. Lecţiile multimedia AeL au fost create pentru a completa procesul tradiţional de predare-învăţare, oferind profesorului/instructorului posibilitatea de a transmite, motiva şi de a primi feedback rapid din partea celui instruit. Elevul este învăţat cum să înveţe adaptând mijloacele propuse la propriile capacităţi şi abilităţi, este deprins mai degrabă să caute, să investigheze, să analizeze, să sintetizeze folosind algoritmi precişi, decât să reţină informaţii fără discernământ.

Bucuresti, 28.11.2006

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *