metalshow

Dell ofera companiilor putere de calcul superioara si consum redus

pentru a dezvalui centrele de date ascunse

* Dell le permite companiilor să mărească durata de viaţă a centrelor de date actuale şi să îşi sporească puterea de calcul cu 270%.
* Dell oferă o soluţie de creştere susţinută a productivităţii centrelor de date fără necesitatea unei infrastructuri noi
* Dell estimează că a redus costurile interne cu peste 29 milioane2 USD şi a reuşit să evite necesitatea construirii unui nou centru de date Dell a anunţat debutul unor noi activităţi de cercetare şi lansarea de noi servicii pentru a spori productivitatea centrului de date şi eficienţa energetică, permiţând firmelor să extindă durata de viaţă a centrelor de date actuale pentru a reduce costurile.

Ce este nou:
* Dell crede în abordarea holistică a performanţelor centrelor de date, evaluând nu numai eficienţa energiei infrastructurii, ci şi productivitatea IT pentru a oferi utilizatorilor putere de calcul sporită şi consum energetic redus prin aplicarea strategiei Dell “Dezvăluie centrul de date ascuns” în cadrul centrelor de date existente.
* Prin abordarea sa, Dell poate sprijini companiile în sporirea capacităţii de calcul cu 270% prin utilizarea unui număr redus de componente hardware, dar cu acelaşi consum energetic şi ocupând acelaşi spaţiu.
* Scopul prioritar al Dell este acela de a sprijini utilizatorii în găsirea unei modalităţi de prelungire a duratei de utilizare a centrelor de date actuale, fără necesitatea construirii unor noi centre de date. Această soluţie face parte din strategia mai amplă a Dell de a sprijini utilizatorii în simplificarea proceselor şi reducerea costurilor.
* Dell a utilizat strategia centrului de date ascuns în plan intern şi a obţinut rezultate relevante precum reducerea cu 29 de milioane USD a costurilor de operare şi evitarea construcţiei unui nou centru de date.
* Dell a anunţat, de asemenea, lansarea unor servicii de optimizare destinate centrelor de date, pentru a sprijini utilizatorii în identificarea oportunităţilor de reducere a consumului energetic şi a costurilor asociate centrelor de date.  

Dezvăluirea centrului de date ascuns:
* Strategia Dell de dezvăluire a centrului de date ascuns se concentrează asupra consolidării şi virtualizării serverelor, eliminării echipamentelor neutilizate, reînnoirii sistemelor vechi, creşterii temperaturii centrului de date, utilizării şi controlului eficient al spaţiului şi mutării sistemelor de răcire mai aproape de echipamentele IT pentru a optimiza productivitatea şi eficienţa energetică în centrele de date existente.
* Dell oferă, de asemenea, servicii de optimizare destinate centrelor de date, inclusiv consultanţă privind virtualizarea şi stocarea, consolidarea şi migrarea centrelor de date, precum şi design-ul, planificarea şi configurarea centrelor de date. Aceste noi servicii vor sprijini utilizatorii în creşterea productivităţii, a eficienţei energetice şi a capacităţii de calcul în centrele de date existente, evitând astfel costurile ridicate asociate construirii unor centre de date noi.  
* În timp ce optimizează eficienţa energetică prin metode de alimentare şi răcire, obţinând astfel o rentabilitate a investiţiei, companiile pot obţine performanţe optime ale centrelor de date concentrându-se asupra productivităţii IT.
* Dell a creat un sistem de evaluare holistic, care îi sprijină pe profesioniştii centrului de date în măsurarea şi gestionarea productivităţii IT pentru a suplimenta sistemele de evaluare standard din industrie care oferă informaţii despre infrastructura centrelor de date [Eficienţă energetică (PUE) şi Eficienţa infrastructurii centrului de date (DCiE)].
* Prin utilizarea acestui sistem de evaluare nou şi a abordării Dell privind centrele de date ascunse, un centru de date cu aproximativ 850 de servere poate reduce numărul acestora cu aproximativ 22%1 şi poate înregistra o creştere a performanţelor cu 19% şi o reducere a consumului energetic cu 21%, eliberând suficient spaţiu în centrul de date pentru a mări capacitatea de calcul cu 270%.

Citate:
* “Majoritatea centrelor de date au fost construite în perioadei de vârf de dezvoltare a Internetului şi au ajuns la finalul ciclului lor de viaţă de 10 ani, deci nu este o surpriză faptul că multe companii au ajuns într-un punct critic în ceea ce priveşte capacitatea centrelor de date,” a afirmat dr. Albert Esser, preşedinte executiv al departamentului Power and Infrastructure Solutions, Dell. “Dell ajută firmele să facă faţă acestei provocări într-o manieră eficientă din punct de verdere al costurilor, sprijinindu-le să beneficieze la maxim de mediul centrelor de date existente.”

Informaţii suplimentare:
Dezvăluiţi centrul de date ascuns
Planificarea capacităţii centrului de date Dell
Servere PowerEdge eficiente energetic
Eficienţa energetică Dell
Serviciul pentru consultanţa infrastructurii centrului de date Dell
Simplificarea proceselor IT

Cuvinte cheie:
Dell, IT ecologic, centru de date, alimentare şi răcire, alimentare centru de date, răcire centru de date, eficienţă energetică, consum de energie, infrastructură, productivitate IT, productivitate centru de date, server,
rack, eficient energetic, software, servicii, virtualizare, utilizare, costuri energetice, mediu, centru de date eologic.

BRACKNELL, Regatul Unit, 2 decembrie, 2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *