free download 78 travel guides written by experts

Declaratia Comisarului Ciolos cu privire la Programul european

de distribuire a produselor alimentare catre persoanele cele mai defavorizate (PEAD)

"Sunt consternat că nici astăzi Consiliul nu a putut debloca programul de ajutor alimentar pentru persoanele defavorizate pentru anii 2012 şi 2013. În aceste ultime zile, în aceste ultime ore, Comisia Europeană a făcut tot ce i-a stat în putere şi şi-a asumat toate responsabilităţile pentru a face posibil un acord. Argumentele tehnice sau juridice avansate de unele state membre pentru a respinge acest program sunt depăşite. Vreau să asigur beneficiarii acestui sprijin şi organizaţiile caritabile de angajamentul Comisiei Europene de a susţine şi de a permanentiza acest program. Mai este încă timp pentru a acţiona. Mai este încă timp pentru ca acele state membre care blochează decizia, să revină asupra poziţiei lor".

Informaţii suplimentare:

Programul european de distribuire a produselor alimentare către persoanele cele mai defavorizate (PEAD) este una din principalele surse de aprovizionare ale organizaţiilor caritabile europene. De exemplu, 51% din produsele distribuite în 2010 de Federaţia Europeană a Băncilor de Alimente au venit din PEAD. În fiecare an, mai mult de 18 milioane de persoane din 20 de state membre ale Uniunii Europene beneficiază de ajutoarele alimentare distribuite în cadrul acestui program.

În urma deciziei Curţii de Justiţie din 13 aprilie 2011 care a declarat ilegale dispoziţiile planului pentru 2009, ce prevedea achiziţia de pe piaţă a produselor alimentare, planul pentru anul 2012 a trebui adoptat cu un buget foarte redus. Astfel, pe 10 iunie 2011, Comisia Europeană a fost nevoită să adopte un plan pentru 2012 limitându-l la stocurile de intervenţie disponibile, ceea ce reprezintă un buget de € 113,5 milioane, adică mai puţin de un sfert din planurile precedente.

Pentru a depăşi dificultăţile juridice ridicate de unele state membre, pe 3 octombrie, Comisia a adoptat în procedură de urgenţă o nouă propunere amendată (vezi IP/11/1148). Aceasta adaugă o a doua bază legală (Articolul 175(3) coeziune socială) bazei legale agricole existente, propunând o finanţare exclusivă din bugetul Uniunii Europene.

Pe 17 septembrie 2010, Comisia adoptase deja o propunere revizuită a regulamentului de bază al PEAD. Dincolo de alinierea la Tratatul de la Lisabona, principalele modificări au avut în vedere introducerea unei cofinanţări naţionale mai avantajoase (de 25% şi de 10% pentru statele membre beneficiare ale Fondului de Coeziune) faţă de 50% şi de 25% în propunerea iniţială, pentru a facilita participarea statelor membre la acest program.

Contact:
Purtător de cuvânt pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Roger Waite, roger.waite@ec.europa.eu , +32 2 296 14 04
Ofiţer de presă pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Johan Reyniers, johan.reyniers@ec.europa.eu, +32 2 295 67 28

Bucuresti, 21.10.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *