free download 78 travel guides written by experts

De Ziua Apei, Salvati Delta si Ecopolis reamintesc autoritatilor

ca le revine principala responsabilitate pentru pastrarea curata a apelor

De Ziua Mondială a Apei, Asociația Salvați Dunărea și Delta (SDD) și Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis atrag atenția asupra pericolelor tot mai mari care amenință această resursă prețioasă: poluarea marilor orașe lipsite de stații de epurare, substanțele chimice folosite tot mai mult în agricultură și industrie, lucrările absurde de modificare a râurilor de munte cu scopul construirii de microhidrocentrale, marile intervenții tehnologice care se pregătesc în vederea regularizării albiei ultimului fluviu sălbatic al Europei: Dunărea. 

Sărbătorirea Zilei Mondiale a Apei, pe 22 martie, trebuie să însemne aducerea în atenția opiniei publice a necesității protejării cantitative și calitative a apelor. Un subiect important reprezintă responsabilitățile pe care le avem în întreținerea, valorificarea și protejarea surselor de apă, fie că suntem autorități publice, firme private sau cetățeni.

În acest sens, SDD și Ecopolis amintesc că România se află la coada clasamentului țărilor UE atât la capitolul resurse de apă (doar 40 mld. m3 sunt utilizabili în mod real, cantitatea de apă pe cap de locuitor fiind de doar 1,894 m3/an/locuitor), cât și în ceea ce privește epurarea apelor menajere, majoritatea localităților fiind lipsite de aceste sisteme esențiale pentru sănătatea apelor de suprafață. Posibila revigorare a agriculturii si creșterea gradului de racordare a populației la rețeaua publică fac foarte posibilă o creștere a consumului de apă. În acest context, România trebuie să facă eforturi nu numai pentru a asigura servicii care să se ridice la standardele moderne de calitate, ci și pentru a elimina ineficiențele sistemelor de apă și canalizare.

Apele de adâncime nu o duc nici ele prea bine. Substanțele chimice (detergenți, metale grele, nitrați, fluoriți și alte îngrășăminte chimice) rezultați ca urmare a folosirii în agricultură sau industrie au otrăvit iremediabil mare parte din pânza freatică. Această situație a devenit dramatică mai ales în zonele rurale unde nu există acces la rețele de apă potabilă, iar locuitorii satelor sunt nevoiți să folosească apa îmbuteliată, de 250 de ori mai scumpă decât apa de la robinet și cu un impact ecologic de 300 ori mai mare.

Râurile de munte sunt amenințate de excavatoare. În ultimul an, mai multe lucrări de amenajare a microhidrocentralelor (MCH) în munții Carpați pun sub semnul întrebării capacitatea autorităților de profil (Garda Națională de Mediu, APM-uri, custozi de arii protejate) de a reacționa în sprijinul sănătății apei. Cu scopul producerii de energie regenerabilă, lucrările de amenajare a MCH ajung în situația absurdă de a distruge ultimile cursuri de apă care au rămas neatinse de mâna omului.

Dunării i se pregătește un sarcofag din beton. Sub influența marilor transportatori, autoritățile române, sprijinite de Comisia Europeană, pregătesc intervenții multiple în vederea lărgirii albiei ultimului fluviu sălbatic al Europei. Este vizat cursul inferior, care va afecta iremediabil biodiversitatea și viața din Delta Dunării.

“Tinând seama că România se confruntă cu o sete de energie fără precedent, recomandarea Asociației Salvați Dunărea și Delta este ca aceste investiții să se întâmple cu mare grjă pentru mediu, mai ales având experiența distrugerii râurilor din Făgăraș de către "investitori verzi" – clienți politici – cu acordul autorităților de mediu iresponsabile. Pentru a proteja Dunărea, este necesară instalarea de urgență a stațiilor de epurare a apelor reziduale din marile orase și renaturarea Luncii Dunării.” spune Liviu Mihaiu, președintele Asociației Salvați Dunărea și Delta.

“Românii nu se pot bucura de dreptul fundamental la apă curată. Conform studiului Ecopolis, în București, trei din zece probe au ieșit neconforme standardelor de apă potabilă. În alte orașe din țară situația este chiar mai gravă, iar acest fapt pune în pericol sănătatea oamenilor.” spune Costel Popa, președintele Centrului pentru Politici Publice Ecopolis.

Despre Asociația Salvați Dunărea și Delta

Asociația Salvați Dunărea și Delta (ASDD) este o organizaţie neguvernamentală de protecția mediului, care s-a impus în cei opt ani de activitate prin acțiuni susținute de advocacy pe probleme ecologice şi a demonstrat prin rezultate concrete că poate oferi soluții pentru marile provocări cu care se confruntă Delta Dunării. De asemenea, asociaţia are o activitate susținută și în domenii conexe protecției mediului, având în portofoliu proiecte care vizează dezvoltarea durabilă, dezvoltare comunitară locală, managementul deșeurilor, economie socială și dezvoltarea resurselor umane, managementul apelor, campanii de informare și conștientizare cu privire la protejarea mediului, antreprenoriat social etc. (www.salvatidelta.ro)

Despre Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis

Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis este o organizaţie non-guvernamentală înfiinţată în 2009 cu scopul promovării principiilor dezvoltării durabile la nivelul politicilor publice din România. Raportat la problemele de mediu din ţara noastră, Ecopolis îşi propune să intervină cât se poate de concret, dezvoltând şi promovând politici publice răspuns la problemele structurale cu care ne confruntăm. Direcţiile de acţiune asumate, pe termen lung, de Ecopolis sunt: Cercetare pe probleme de mediu; educaţie şi participare civică ecologică, respectiv watch dog şi advocacy. Prin seria de studii Ecopolis îşi propune să analizeze evoluţiile dintr-o serie de domenii cu un impact major asupra dezvoltării durabile. Concluziile acestor studii fac obiectul unor campanii de popularizare menite să stimuleze gradul de informare şi deschiderea populaţiei către acele politici publice cu impact pozitiv asupra mediului pe de o parte şi să asigure preluarea politicilor conturate de experţii de mediul la nivelul deciziilor luate de autorităţi. (www.ecopolis.org.ro)

Bucuresti

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *