free download 78 travel guides written by experts

De peste 11 ani, afacerea Oil Terminal creste sustinuta de Socrate+

Unul dintre cele mai mari terminale petroliere din sud-estul Europei, Oil Terminal Constanţa, îşi susţine creşterea economică cu ajutorul sistemului integrat de gestiune a afacerii furnizat de BITSoftware, Socrate+ ERP. Colaborarea dintre cele două companii a început în urmă cu aproape 12 ani, când conducerea Oil Terminal a decis implementarea unei soluţii informatice menite să asigure ritmul de creştere impus de strategia de dezvoltare a companiei. „În contextul creşterii tendinţei exportului de ţiţei din zona Mării Caspice înspre Europa de Vest, zonă în care Oil Terminal avea să devină unul dintre cele mai importante terminale petroliere de tranzit din Europa de Sud-Est, devenise imperios necesar pentru noi să implementăm o soluţie informatică unică, în măsură să ne asigure o imagine corectă a afacerii în orice moment şi care să fie capabilă să se dezvolte constant”, a precizat Mărioara Crăciun, şeful Departamentului IT al Oil Terminal şi managerul de proiect, din partea acestei companii.

Implementarea soluţiei Socrate+ ERP s-a făcut în trei etape, prima, constând în implementarea funcţionalităţilor standard şi şcolarizarea utilizatorilor, fiind foarte scurtă, de la sfârşitul lui noiembrie 1999 până la 1 ianuarie 2000. „În această primă etapă s-au implementat modulele de Stocuri, Preţuri, Comenzi vânzări, Cumpărări, Contabilitate, Trezorerie, Mijloace Fixe şi partea de raportare. Câteva luni mai târziu, spre începutul verii, a fost finalizată şi cea de a doua etapă, care a vizat implementarea modulului de salarii, dezvoltat la acel moment special pentru Oil Terminal”, povesteşte Marioara Crăciun.

Între 2000 și 2010 Socrate+ a fost modificat şi adaptat astfel încât să răspundă mereu nevoilor și cerinţelor companiei, iar la începutul lui 2011 s-a finalizat şi cea de-a treia etapă de implementare, prin „darea în folosinţă” a modulului Producţie, cu ajutorul căruia Oil Terminal poate gestiona complet un ciclu de servisare, de la necesarul de materiale şi piese de schimb până la calculaţia costurilor finale, incluzând atât costurile consumurilor specifice, cât şi costurile cu manopera. Concomitent cu modulul de Producţie a fost implementată şi soluţia de inventariere cu ajutorul dispozitivelor de scanare HandHeld, menită a reduce semnificativ durata de realizare a inventarului la nivelul companiei şi de a elimina, totodată, erorile inerente operaţiei de inventariere desfăşurată în mod tradiţional. După implementare şi chiar din timpul ei, treptat, au început să se facă simţite efectele utilizării Socrate+: control sporit, informaţii în timp real, posibilitatea de analiză a datelor, rapiditate în furnizarea acestora.

Strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung a Oil Terminal, determinată şi de creşterea exportului de produse petroliere dinspre zona Mării Caspice înspre Europa, prevede realizarea unei noi zone de depozitare şi vehiculare a ţiţeiului, iar Socrate+ va ajuta, în continuare, la atingerea obiectivelor de profitabilitate şi eficienţă economică dorite de Oil Terminal, prin adaptarea constantă a funcţionalităţilor deja existente şi prin dezvoltarea altora noi.

Despre Oil Terminal

Cu peste 100 de ani de funcţionare, Oil Terminal Constanţa este astăzi unul dintre cele mai mari terminale petroliere din sud-estul Europei. Până în 1990, întreprinderea a funcţionat sub diverse nume, ca urmare a fuziunii sau divizării acesteia.

Primele rezervoare destinate activităţii de export produse petroliere au fost construite în 1898, compania cunoscând o evoluţie însemnată în perioada 1957-1968, odată cu demararea activităţii de import de ţiţei. În prezent, Oil Terminal deţine trei depozite (Nord, Sud şi Port) prin care sunt vehiculate următoarele produse: ţiţei, benzină, motorină, păcură, uleiuri, produse chimice şi petrochimice.

Compania asigură prestări de servicii pentru primirea, depozitarea, condiţionarea şi transportul ţiţeiului, păcurei şi altor produse lichide brute pentru import, export şi tranzit, analize fizice şi chimice pentru ţiţei, produse petroliere, petrochimice şi chimice în laboratoarele proprii, precum şi lucrări şi operaţiuni de bunkerare a navelor.

Bucuresti, 19.09.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *