free download 78 travel guides written by experts

Daimler urmeaza un trend ascendent

Daimler urmează un trend ascendent: Profitul EBIT al Grupului în 2010 de 7,3 miliarde de euro, dividendul propus de 1,85 de euro, profitul EBIT al Grupului în 2011 estimat la o valoare considerabil mai mare faţă de anul precedent

• Profitul net de 4,7 miliarde de euro în 2010 (2009: pierderi nete de 2,6 miliarde de euro)
• Creştere substanţială a veniturilor Grupului la 97,8 miliarde de euro (2009: 78,9 miliarde de euro)
• Cash flow-ul liber din operaţiunile industriale dublat la 5,4 miliarde de euro (2009: 2,7 miliarde de euro)

Daimler AG (cu abrevierea DAI în cadrul Bursei de Valori) a prezentat rezultatele preliminare şi neauditate obţinute în anul 2010 în cadrul Grupului şi diviziilor acestuia. 

În anul 2010, Daimler a realizat un profit EBIT de 7.274 milioane de euro (2009: minus 1.513 milioane de euro), finalizând anul pe un trend ascendent.

"Daimler a reuşit o revenire excelentă anul trecut", declară Dr. Dieter Zetsche, Chairman of the Board of Management of Daimler AG şi Head of Mercedes-Benz Cars, în cadrul conferinţei anuale de presă de la Stuttgart. "În momentul de faţă, scopul nostru este menţinerea pe termen lung a nivelului atins şi optimizarea în continuare a acestuia în orice aspect posibil. Deţinem toate produsele, tehnologiile şi strategiile necesare pentru realizarea acestui lucru."

Pe baza estimărilor actuale, Daimler anticipează că profitul EBIT al afacerilor în curs pentru anul 2011 va depăşi în mod semnificativ nivelul atins în anul 2010.

Anul finanaciar 2010

După efectele negative existente în anul anterior datorită crizei financiare şi economice, câştigurile din toate diviziile au înregistrat o dezvoltare mult mai bună decât se anticipase la începutul anului 2010. Această evoluţie s-a datorat nu numai recuperării generale a pieţei, ci în special gamei atractive de produse precum şi mijloacelor de sporire a eficienţei aplicate. Creşterea fondurilor pentru cercetare şi dezvoltare a avut un efect opus asupra profitului EBIT.

Tabelul de la pagina 8 şi analizele sectoarelor individuale prezintă elementele speciale care au afectat câştigurile obţinute în anii 2009 şi 2010.

Evoluţia pozitivă a profitului EBIT a condus la o îmbunătăţire semnificativă a profitului net, până la 4.674 milioane de euro în 2010 (2009: pierderi nete de 2.644 milioane de euro). Câştigul pe fiecare acţiune a crescut pe măsură, ajungând la 4,28 de euro (2009: pierdere de 2,63 de euro per acţiune).

După decizia de anul trecut a companiei Daimler de a nu plăti dividende, peste 40% din profitul net al Grupului care ar fi revenit acţionarilor Daimler urmează a fi distribuit în momentul de faţă. Pe această bază, Consiliul de Administraţie şi Consiliul de Supraveghere au decis să recomande acţionarilor spre aprobare în cadrul reuniunii anuale care va avea loc în data de 13 aprilie 2011, plata unui dividend de 1,85 de euro per acţiune. În acest caz, suma totală de plată pentru dividende se va ridica la 1.971 milioane de euro.

În anul 2010, Daimler a vândut un total de 1,9 milioane de autovehicule, ceea ce a însemnat o depăşire cu 22% a nivelului anului anterior, foarte scăzut ca urmare a crizei economice şi financiare globale. Veniturile Grupului au crescut cu 24%, ajungând la 97,8 miliarde de euro, reprezentând o creştere de 19% ţinând cont de efectele cursului de schimb.

Cash-flow-ul din operaţiunile industriale a înregistrat o creştere semnificativă de 2,7 miliarde de euro, ajungând astfel la 5,4 miliarde de euro. Comparativ cu anul anterior, volumul lichidităţilor nete al afacerilor industriale a crescut cu 4,7 miliarde de euro, ajungând la 11,9 miliarde de euro.

Volumul forţei de muncă a crescut uşor ca urmare a unei cereri mai mari. Începând cu 31 decembrie 2010, Grupul avea 260.100 de angajaţi în întreaga lume (2009: 256.407). Din totalul respectiv, 164.026 erau angajaţi în Germania (2009: 162.565). Numărul de ucenici a fost de 8.841 (2009: 9.151).

În vederea unei dezvoltări economice pozitive a Grupului în anul 2010, Consiliul de Administraţie şi Consiliului General al angajaţilor Daimler au căzut de acord asupra unei prime de participare la performanţă de 3.150 de euro pentru salariat al Daimler AG implicat, ca recompensă pentru eforturile speciale ale forţei de muncă în cursul anului 2010. În anul care marchează aniversarea invenţiei automobilului, fiecare angajat din întreaga lume va primi şi o primă specială de până la 1.000 de euro, în funcţie de vechimea în cadrul Grupului.

Investiţii în vederea asigurării perspectivelor

Anul trecut, Daimler a majorat fondurile de cercetare şi dezvoltare la 4,8 miliarde de euro (2009: 4,2 miliarde de euro), ceea ce a determinat un volum total al cheltuielilor de cercetare şi dezvoltare de 3,1 miliarde de euro în cadrul Diviziei Mercedes-Benz Cars (2009: 2,7 miliarde de euro) şi de 1,3 miliarde de euro la Divizia Daimler Trucks (2009: 1,1 miliarde de euro).

Principalele domenii de cercetare şi dezvoltare le-au constituit tehnologiile noi de motorizare, ecologice şi cu un consum extrem de eficient de combustibil. Acest fapt a presupus eforturi în direcţia optimizării tehnologiilor convenţionale de motorizare şi de eficientizare a acestora prin hibridizare, precum şi în ceea ce priveşte autovehiculele electrice cu motorizare cu pile de combustie şi baterie. Un alt domeniu de interes a fost constituit de noile tehnologii de siguranţă.

Volumul cheltuielilor de capital pe proprietate, fabrici şi echipamente s-a ridicat la 3,7 miliarde de euro (2009: 2,4 miliarde de euro). Accentul s-a pus pe investiţiile în noi modele de autovehicule şi sisteme de motorizare. Din volumul total al cheltuielilor de capital, 2,1 miliarde de euro s-au alocat în Germania.

Prezentare detaliată a diviziilor

Mercedes-Benz Cars, care cuprinde mărcile Mercedes-Benz, Maybach şi smart, a avut anul trecut vânzări de unităţi cu17% mai mari, ajungând la 1.276.800 de autovehicule (2009: 1.093.900). Dată fiind deplasarea structurii vânzărilor de unităţi spre modele de mai mare valoare, veniturile au crescut cu o rată semnificativ mai mare, de 29%, până la 53,4 miliarde de euro.

Profitul EBIT al diviziei a fost de 4.656 milioane de euro (2009: minus 500 de milioane de euro), iar încasările din vânzări s-au ridicat la 8,7% (2009: minus 1,2%).

Acest excelent rezultat reprezintă în principal o reflectare a volumului mare de vânzări de unităţi înregistrat după scăderea cererii de automobile în anul precedent. Gama atractivă de produse a permis Diviziei Mercedes-Benz Cars să-şi sporească semnificativ vânzările de unităţi mai ales în Statele Unite şi China. Alţi factori cu impact pozitiv asupra veniturilor au fost combinaţia avantajoasă de produse, un sistem superior de stabilire a preţurilor şi creşterea eficienţei. Taxele mai mici din compunerea provizioanelor non-curente au avut şi ele un efect suplimentar pozitiv (2010:140 milioane de euro; 2009: 657 milioane de euro). Comparativ cu anul anterior, fondul de cercetare şi dezvoltare a fost superior.

Daimler Trucks şi-a mărit vânzările de unităţi cu 37%, ajungând la 355.300 de autovehicule (2009: 259.300), iar veniturile au crescut cu 31%, până la 24 miliarde de euro.

Profitul EBIT realizat de divizie s-a ridicat la 1.323 milioane de euro (2009: minus 1.001 milioane de euro), iar încasările din vânzări au fost de 5,5% (2009: minus 5,5%).

Astfel de câştiguri superioare se datorează în primul rând dezvoltării pozitive a vânzărilor pe unităţi, cu contribuţii ale tuturor pieţelor majore (Europa, Statele Unite, America Latină şi Japonia). În 2010, câştigurile au crescut şi prin acţiuni de reducere a costurilor, în special prin repoziţionarea Daimler Trucks North America şi Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, deşi punerea în aplicare a acestor programe a avut în continuare un impact negativ de 40 milioane de euro asupra câştigurilor anului 2010 (2009: impact negativ de 340 milioane de euro).

În plus, profitul EBIT din 2010 include cheltuielile legate de reevaluarea obligaţiilor derivate din garanţia pe termen lung şi de service, precum şi fondurile sporite pentru cercetare şi dezvoltare. Daimler Trucks North America a recunoscut existenţa unui efect opus, pozitiv în valoare de 160 milioane de euro din venituri în legătură cu ajustarea planurilor de asigurare de sănătate şi pensii. Taxele mai mici din compunerea provizioanelor non-curente au avut şi ele un efect pozitiv (2010: 58 milioane de euro; 2009: 241 milioane de euro).

Mercedes-Benz Vans a vândut 224.200 de autovehicule (2009: 165.600). Venitul de 7,8 miliarde de euro a cunoscut, de asemenea, o creştere semnificativă în comparaţie cu anul anterior (2009: 6,2 miliarde de euro).

Divizia a realizat o îmbunătăţire semnificativă a veniturilor, atingând un profit EBIT de 451 milioane de euro (2009: 26 milioane de euro). Încasările de 5,8% din vânzări înregistrate de către divizie au fost cu mult peste cifra anului anterior, de 0,4%.

Tendinţa pozitivă a câştigurilor a fost determinată în principal de vânzările crescute de unităţi, în special în Europa de Vest, Statele Unite şi China precum şi de modalitatea superioară de stabilire a preţurilor. Taxele rezultate în urma efectelor ratei de schimb au fost mai mult decât compensate prin creşterea susţinută a eficienţei.

Daimler Buses a anunţat vânzarea a 39.100 unităţi de autobuze complete şi şasiuri de autobuz (2009: 32.500) şi venituri de până la 4,6 miliarde de euro
(2009: 4,2 miliarde de euro).

Divizia a înregistrat o creştere a profitului EBIT DE până la 215 milioane de euro (2009: 183 milioane de euro) şi a realizat încasări din vânzări de 4,7% (2009: 4,3%).

Această evoluţie a câştigurilor reflectă în principal creşterea substanţială a livrărilor de şasiuri de autobuz în America Latină. Volumul mai redus al vânzărilor de autobuze complete în Europa de Vest şi America de Nord a exercitat efecte opuse.

Volumul de 63,7 miliarde de euro al contractelor încheiate la nivel mondial de Daimler Financial Services a fost cu 9% peste nivelul anului anterior, iar în urma ajustărilor determinate de efectele cursului de schimb, acesta a crescut cu 3%. Activităţile noi de afaceri au crescut cu 17% comparativ cu anul anterior, ajungând la 29,3 miliarde de euro, creşterea fiind de 11% în urma ajustării cu efectele cursului de schimb.

Această divizie şi-a îmbunătăţit semnificativ şi câştigurile, ajungând la 831 milioane de euro (2009: 9 milioane de euro), iar rentabilitatea capitalului a fost de 16,1% (2009: 0,2%).

Creşterea câştigurilor după anul de criză 2009 a fost în principal determinată de cheltuielile mai mici pentru provizioane de risc şi de nivelul superior al marjelor de dobândă. În 2010, s-au înregistrat efecte opuse, negative, de 82 milioane de euro- cheltuieli de restructurare a operaţiunilor de afaceri din Germania, un factor suplimentar constituindu-l eliminarea de către divizie a activelor non-auto care au făcut obiectul unor acorduri de leasing şi care au condus la cheltuieli de 9 milioane de euro (2009: cheltuieli de 100 milioane de euro).

Balanţa profitului EBIT al diviziei cu cel al Grupului reflectă cota proporţională a rezultatelor metodei de investiţii de capital în EADS, alte câştiguri sau pierderi corporative precum şi influenţa exercitată asupra câştigurilor de eliminarea tranzacţiilor între divizii din interiorul Grupului.

Cota proporţională a Companiei Daimler din pierderile nete ale EADS s-a ridicat la 261 milioane de euro (2009: venituri de 88 milioane de euro). Această deteriorare accentuată este în principal determinată de dispoziţiile suplimentare recunoscute în cadrul EADS în declaraţia sa financiară consolidată pentru anul 2009 în legătură cu aeronava militară A400M de transport (minus 237 milioane de euro), efectele negative ale ratei de schimb constituind şi ele un factor.

Venitul de 30 milioane de euro recunoscut la nivel corporativ în anul 2010 (2009: cheltuieli de 486 milioane de euro) reflectă în primul rând un câştig de 265 milioane de euro din vânzarea dobânzii de capital de 5,3% a Companiei Daimler în Compania Tata Motors şi venituri de 218 milioane de euro anterioare impozitării legate de rezultatul pozitiv al unui litigiu din luna octombrie 2010, în care Daimler AG a fost implicat. Acesta include totodată şi cheltuieli în valoare totală de 125 milioane de euro pentru prima de aniversare şi 88 de milioane de euro pentru majorarea de capital a Fundaţiei Daimler şi Benz precum şi cheltuieli suplimentare în legătură cu procedurile judiciare din anul 2010.

Perspective

Potrivit estimărilor actuale, cererea de autovehicule la nivel mondial va continua să crească în acest an, deşi mai puţin dinamic decât în anul 2010. Piaţa mondială de automobile s-ar putea extinde cu 5 până la 7 procente, ajungând astfel la un nou volum record. Pieţele emergente din Asia şi, în special, piaţa chineză vor deţine în continuare un rol major. Perspectiva rămâne însă eterogenă pentru triada pieţelor din Europa de Vest, Statele Unite ale Americii şi Japonia. Piaţa Statelor Unite ar trebui să îşi continue revenirea, în timp ce, conform celor mai optimiste aşteptări, vânzările de automobile din Europa de Vest rămân la nivelul anului anterior. Cu toate acestea, în Germania se anticipează în acest moment o creştere semnificativă care să urmeze declinului cu două cifre al pieţei în anul 2010. Pe de altă parte, este puţin probabil ca piaţa auto japoneză să-şi egaleze nivelul artificial ridicat din 2010, impulsionat prin stimulente de stat acordate compărătorilor de automobile.

Cererea de autovehicule comerciale la nivel mondial în anul 2011 va prezenta, probabil, evoluţii accentuat diferite ale pieţelor triadei şi în alte regiuni. Se prevede o revenire accelerată a pieţei triadei Europa de Vest, Statele Unite şi Japonia, în special în segmentul camioane de tonaj mediu şi mare, în timp ce pentru regiunea NAFTA se anticipează o creştere a pieţei de la 20 la 25%. Cererea de camioane din Europa ar trebui să crească cu 15 până la 20%. După expirarea programelor de stimulente de stat în toamna anului 2010, se aşteaptă o creştere moderată a volumului pentru piaţa japoneză în ceea ce priveşte camioanele de tonaj mediu şi mare. Cererea de camioane în afara triadei va fi determinată în principal de piaţa chineză şi, având în vedere că programul stimulentelor de stat a expirat în China la sfârşitul anului 2010, se prevede o scădere a cererii în acest an.

În vederea continuării perspectivelor în general bune de piaţă, precum şi a numeroaselor schimbări de model şi a introducerii de produse noi, Mercedes-Benz Cars anticipează creşterea vânzărilor de unităţi marca Mercedes-Benz. Datorită gamei sale de modele moderne şi competitive, divizia va profita în anul 2011 şi de cererea puternică de modele de Clasă E şi de succesul pe piaţă al Clasei S. Un alt factor îl constituie începerea la sfârşitul lunii ianuarie 2011 a livrărilor către clienţi a noii versiuni a modelului CLS coupé. Din luna martie, noua generaţie a modelelor sedan şi break de Clasă C şi noul roadster SLK vor impulsiona suplimentar vânzările. În luna iunie va urma modelul Coupé de Clasă C, iar noua versiune a modelului de Clasă M va fi lansată în septembrie, urmată de lansarea versiunii roadster a modelului Mercedes-Benz SLS AMG în trimestrul al patrulea. În luna noiembrie, se va lansa noul model de Clasă B – primul model dintr-o serie de patru autovehicule noi din segmentul auto compact.

În plus, se vor introduce şi extrem de eficientele motoare cu patru, şase şi opt cilindri şi tehnologia eco-start-stop, în alte modele. Cu noua generaţie Clasa C, de exemplu, va fi disponibil şi C 220 CDI cu un consum de combustibil de numai 4,4 litri la 100 kilometri şi emisii de CO2 de 117 g /km.

Pentru marca smart, datorită disponibilităţii complete a noii generaţii smart-for-two, se prevede o amploare a vânzărilor de unităţi similară celei din anul 2010.

Daimler Trucks prevede creşterea substanţială a vânzărilor de unităţi şi în 2011. Vânzările anticipate de unităţi se bazează pe numeroase produse noi, inclusiv noul Atego şi Atego BlueTec Hybrid, ambele fiind votate Camionul Anului 2011. Noua versiune a modelului Axor este primul camion din clasa sa de nivel superior de performanţă din Germania care urmează să fie echipat cu transmisie Mercedes PowerShift ca echipament standard. PowerShift optimizează consumul de combustibil şi sporeşte confortul în timpul conducerii. În 2010, tehnologia BLUETEC, cu valoare dovedită deja în Europa de mai mulţi ani, a fost introdusă cu succes în motoare de fabricaţie nouă din Statele Unite şi Canada. Divizia prevede că noile motoare vor creşte şi mai mult profitabilitatea înlocuirii autovehiculelor uzate, aşteptate în America de Nord. În luna noiembrie 2010, s-a lansat camionul Canter de tonaj uşor complet nou, care a stabilit noi standarde de economie, compatibilitate cu mediul, siguranţă şi design. Modelul Fuso Canter Eco Hybrid se situează pe primul loc în ceea ce priveşte eficienţa consumului de combustibil printre camioanele de până la 5 tone din Japonia, fiind în prezent disponibil şi în Australia, Irlanda şi Hong Kong.

Gama largă de tehnologii de siguranţă a fost lărgită pentru camioanele Mercedes-Benz cu cea de a doua generaţie Active Brake Assist, care poate iniţia, în caz de necesitate, o procedură de frânare de urgenţă şi înaintea de obstacolele statice.

În ceea ce priveşte Mercedes-Benz Vans, tendinţa pozitivă a vânzărilor ar trebui să continue în acest an. Pe partea de produse, cererea va fi stimulată de noile generaţii ale modelelor Vito şi Viano şi apariţia de modele BlueEFFICIENCY suplimentare. Producţia din Argentina se va modifica până la sfârşitul anului 2011, trecând la actuala generaţie a modelului Sprinter, modernizând astfel în mod semnificativ gama de produse de pe pieţele Americii de Sud. În plus, modelul Sprinter va fi lansat şi în China în acest an. Prin intermediul producţiei locale, se intenţionează ca acesta să crească semnificativ vânzările de unităţi de pe piaţa respectivă, reprezentând şi un mare potenţial pentru viitor. În acest context, începând din 2011, compania mixtă 50:50 Fujian Daimler Automotive va produce, pe lângă modelele Vito şi Viano, o versiune de autobuz a modelului Sprinter.

Daimler Buses prevede o menţinere a poziţiei sale de lider mondial în domeniul autobuzelor de peste 8 tone cu noi produse inovatoare şi de înaltă calitate. Diviziunea anticipează realizarea unui volum de vânzări de unităţi similar celui atins în 2010, creşterile de orice fel rămânând în schimb destul de moderate din cauza domeniului limitat de creştere a pieţelor sale cheie din Europa de Vest şi America Latină.

Daimler Financial Services anticipează continuarea creşterii în 2011, în ceea ce priveşte domeniul finanţării şi de leasing, precum şi în cel al asigurărilor şi managementului flotei. Divizia îşi extinde continuu oferta de produse si combină elementele individuale de servicii financiare în realizarea de soluţii atractive de mobilitate.

Pentru anul 2011, Grupul Daimler prevede o creştere a volumului total de vânzări de unităţi, precum şi o creştere mai moderată a veniturilor, determinată probabil de toate diviziile de autovehicule.

Aceste oportunităţi de creştere sunt însoţite şi de provocări. Anul 2011 va fi caracterizat de cheltuieli mari în domeniul noilor produse şi tehnologii şi al pătrunderii pe noi pieţe. Relansarea economiei mondiale este de natură să conducă la creşterea preţurilor pentru petrol şi alte materii prime importante pentru Daimler. În ceea ce priveşte cursul de schimb, volatilitatea va rămâne ridicată, riscurile de afaceri ale Companiei Daimler generate de fluctuaţiile puternice ale cursurilor de schimb fiind însă deja în mare parte acoperite pentru anul 2011.

Pe baza evaluărilor curente, pentru afacerile în curs de desfăşurare în 2011 Daimler prevede raportarea unui profit EBIT semnificativ mai mare faţă de nivelul anului 2010.

Câştigurile înregistrate în următorii ani la nivelul fiecărei divizii şi deci al întregului Grup urmează să fie îmbunătăţite, iar obiectivele referitoare la profit urmează să fie realizate pe o bază durabilă. Grupul intenţionează să profite într-o măsură superioară mediei de creşterea anticipată a pieţelor auto.

În anul 2013, Daimler îşi propune să realizeze susţinut profit mediu anual din vânzări de 9% pe piaţă şi cicluri de produs. Aceasta se bazează pe obiective de profit din vânzări pentru fiecare divizie, după cum urmează: 10% pentru Mercedes-Benz Cars, 8% pentru Daimler Trucks, 9% pentru Mercedes-Benz Vans şi 6% pentru Daimler Buses. În ceea ce priveşte Divizia Daimler de Servicii Financiare, Grupul a stabilit o ţintă de rentabilitate a capitalului de 17%.

În anii 2011 şi 2012, Daimler va înregistra un volum total de cheltuieli de 20,4 miliarde de euro pentru activităţi de cercetare şi dezvoltare (10,3 miliarde de euro) şi investiţii în proprietate, instalaţii şi echipamente (10,1 miliarde de euro), ceea ce reprezintă cu aproximativ 5,3 miliarde de euro mai mult decât în anii 2009 şi 2010. Printre altele, se planifică sume importante pentru extinderea capacităţilor de producţie din Statele Unite, China, India şi Ungaria.

Pe fondul creşterii volumelor de producţie şi al progreselor de productivitate vizate, Daimler anticipează că numărul total de angajaţi ai Grupului va creşte uşor în 2011.

Tabelul: Câştigurile din ambii ani au fost afectate de aspecte speciale, enumerate în tabelul următor:

Milioane de Euro

2010

2009

Daimler Trucks

Ajustarea planurilor de asigurări de sănătate şi pensii

Repoziţionarea Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation

Repoziţionarea Daimler Trucks America de Nord

160

-3

-37

-245

-95

Daimler Financial Services

Repoziţionarea activităţilor de afaceri din Germania

Vânzarea activelor non-auto

-82

-9

-100

Reconciliere

Câştiguri din vânzarea acţiunilor deţinute la Compania Tata Motors

Venit din soluţionarea unui litigiu

Prima de aniversare şi alocaţiile pentru Fundaţie

Pierderile legate de Chrysler

265

218

-213

-294

Aeronava militară A400M de transport*

-237

* Taxele privid avioanele pentru transport militar A400M ale EADS nu sunt considerate în calcularea profitului EBIT al business-ului actual

Cifrele din acest document sunt preliminare si nu au fost aprobate încă de Consiliul Supervizor sau verificate de auditori externi.

Mai multe informaţii despre Daimler sunt disponibile online la adresele: www.media.mercedes-benz.ro, www.daimler.com.

Stuttgart / Bucuresti, 18.02.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *