free download 78 travel guides written by experts

Cursuri de management de proiect din perspectiva dezvoltarii durabile,

deschise beneficiarilor POSDRU

În perioada aprilie – iunie 2011, beneficiarii POSDRU sunt invitaţi să participe gratuit la cursurile de perfecţionare “MANAGEMENT PROIECT din perspectiva dezvoltării durabile”, organizate în cadrul proiectului “Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă”.

Cursul (autorizat CNFPA şi acreditat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului), îşi propune să dezvolte capacitatea participanţilor de a implementa proiecte în mod eficient şi în concordanţă cu principiile dezvoltării durabile. Beneficiarii cursului – 160 de membri ai Comunităţii de practică pentru Dezvoltare Durabilă – vor căpăta, astfel, compeţentele necesare abordării eficiente a oricărui proiect, atât din punct de vedere al scrierii şi planificării, cât şi din punct de vedere al implementării, monitorizării şi evaluării.

Organizarea acestui curs este justificată de nevoia reală de pregătire şi testare în domeniul managementului de proiect durabil identificată în rândul beneficiarilor POSDRU, membri ai comunităţii de practică.

Aceştia au posibilitatea să se înscrie, până la data de 4 aprilie 2011, la primele patru sesiuni de curs, programate să se desfăşoare în perioada 13-15 aprilie, respectiv 9-11 mai, la Sinaia. Formularul de înscriere şi detaliile logistice despre desfăşurarea cursului sunt disponibile pe site-ul comunităţii de practică: www.comunitatedurabila.ro

Cursurile se adresează oricărui manager sau expert pe termen lung din echipa de implementare a unui proiect POSDRU aflat în derulare, membru al comunităţii de practică pentru dezvoltare durabilă, deţinător al unei diplome de licenţă, indiferent de domeniu.

În perioada aprilie-mai vor avea loc patru cursuri “MANAGEMENT PROIECT din perspectiva dezvoltării durabile”, fiecare fiind adresat cu precădere unei anumite categorii de beneficiari POSDRU, după cum urmează:
13 – 15 aprilie 2011         adresat în principal ONG-urilor
13 – 15 aprilie 2011         adresat în principal sindicatelor şi firmelor
  9 – 11 mai 2011             adresat în principal cadrelor didactice
  9 – 11 mai 2011             adresat în principal instituţiilor publice

Cursul “MANAGEMENT PROIECT din perspectiva dezvoltări durabile” este o activitate a proiectului “Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă” cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane (2007 – 2013) “Investeşte în oameni!” iniţiat de Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta în parteneriat cu ActiveWatch Asociaţia de Monitorizare a Presei, cu spriinul Centrului pentru Politici Durabile Ecopolis.

Bucuresti, 24.03.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *