free download 78 travel guides written by experts

Cum va influenta evolutia tehnologica felul in care utilizam numerele de telefon

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a lansat astăzi o consultare publică cu privire la modalităţile de utilizare a resurselor de numerotaţie în viitor, în funcție de evoluțiile tehnologiilor din domeniu. Autoritatea lansează un chestionar prin intermediul căruia urmărește să afle opinia industriei asupra unor subiecte precum: eliminarea semnificației geografice a numerelor de telefon, oportunitatea dedicării unui domeniu distinct de resurse de numerotație pentru comunicațiile „Machine-to-Machine” (M2M), respectiv, într-un orizont mai îndelungat, unificarea numerelor destinate serviciilor la puncte fixe și a celor la puncte mobile.

În ultimii ani s-au putut constata o serie de evoluții în piața de comunicații electronice din România, precum migrarea unor rețele către tehnologiile IP sau utilizarea frecventă a terminalelor mobile inteligente pentru conectarea la internet. În acest context, asigurarea unui grad mai mare de mobilitate a devenit o prioritate în strategia pentru dezvoltarea ulterioară a serviciilor de comunicații electronice. Atenuarea restricțiilor de mobilitate a unor servicii de comunicații electronice, care decurg din condițiile de utilizare a anumitor resurse de numerotație ar putea fi așadar oportună.

Eliminarea semnificației geografice a numerelor de telefon pentru servicii la puncte fixe ar permite ca utilizatorilor finali să le poată fi asignat orice format a unor astfel de numere, fără a mai conta județul în care se instalează terminalul telefonic. De exemplu, numerele de telefon care încep cu 021 sau 031, în prezent destinate utilizatorilor finali ai serviciilor la puncte fixe furnizate în municipiul București și județul Ilfov, să poată fi asignate utilizatorilor finali din orice alt județ sau chiar portate în afara ariei actualmente desemnată. Chestionarul ANCOM cuprinde o serie de întrebări cu privire la efectele unei asemenea măsuri asupra contractelor de interconectare, tarifelor cu amănuntul, procesului de portabilitate sau a accesului la numărul unic pentru apeluri de urgență 112.

De asemenea, având în vedere evoluția rapidă a comunicațiilor M2M, ANCOM consideră utilă evaluarea impactului pe care furnizarea acestor servicii l-ar putea avea asupra resurselor de numerotație, precum și oportunitatea dedicării unor resurse de numerotație specifice pentru aceste servicii. Comunicațiile M2M asigură transmiterea automată de date între diferite dispozitive sau aplicații, fără a interacționa sau în orice caz interacționând la un nivel minim cu factorul uman. Comunicațiile M2M sunt utilizate în aplicații pentru monitorizări şi măsurători automate (de exemplu, electricitate, apă, gaze), controlul parcului de autovehicule, securitate şi supraveghere, telemedicină, aplicații domestice, eCall. În prezent furnizorii de comunicații electronice din România nu oferă serviciile M2M prin intermediul unor resurse de numerotație specifice, dar Autoritatea analizează oportunitatea deschiderii unui subdomeniu de numerotație dedicat acestor servicii.

Nu în ultimul rând, pentru a elabora o strategie pe termen lung, Autoritatea aduce în dezbatere și implicaţiile eliminării diferențelor dintre numerele de telefon pentru servicii la puncte mobile, respectiv la puncte fixe, ceea ce ar permite portarea pe viitor între cele două tipuri de servicii. Chestionarul ANCOM caută să identifice consecințele unificării numerotației fixe și mobile asupra furnizorilor de comunicații electronice, respectiv a utilizatorilor finali, constrângerile de natură tehnică în implementarea portabilității numerelor între rețelele fixe și cele mobile, modalitatea optimă de implementare a unei astfel de măsuri, precum și orizontul de timp în care aceasta s-ar putea realiza.

Documentul de consultare publică cu privire la modalităţile de utilizare a resurselor de numerotaţie în viitor, în acord cu evoluţia tehnologică poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 21.11.2014, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin poștă electronică la adresa: consultare@ancom.org.ro.

Bucuresti, 07.10.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *