Kinodiseea

Cum sa invatam mai usor o limba straina

Proiectul eMulticult urmăreşte crearea unui mediu virtual de învăţare a limbilor străine bazat pe înţelegerea şi familiarizarea cu contextul cultural al ţării respective

Cunoaşterea a cel puţin două limbi străine după terminarea şcolii este un deziderat tot mai susţinut la nivel european. Proiectul eMulticult, care se încadrează în strategia pentru multilingvism aprobată de Comisia Europeană, propune o nouă metodă de a învăţa mai uşor o limbă străină.

SIVECO Romania coordonează acest proiect care urmăreşte crearea unui mediu virtual de învăţare a limbilor străine, bazat pe înţelegerea şi familiarizarea cu contextul cultural al ţării respective. Întregul conţinut educaţional interactiv se bazează pe preluarea rezultatelor cercetărilor şi studiilor efectuate de parteneri, care vor fi transformate prin instrumente specifice în pachete educaţionale pentru diverşi beneficiari (elevi, studenţi, adulţi, reţele educaţionale formale sau informale).

Proiectul are ca scop creşterea adaptabilităţii persoanelor la cerinţele spaţiului intercultural, context generat în special de mobilitatea accentuată a forţei de muncă şi de extinderea ariei de acţiune a companiilor transnaţionale.

“Produsul final al proiectului va fi un portal educaţional care se va baza pe un model educaţional dezvoltat pentru medii multiculturale. Portalul educaţional va cuprinde: instrumente de management al învăţării, instrumente de dezvoltare de conţinut digital; baze de date, mijloace de diseminare interactivă a cunoaşterii, spaţii virtuale colaborative pentru asigurarea schimbului informaţional între cercetători, spaţii de dialog şi comunicare între toţi actorii procesului de predare/învăţare-instruire”, a declarat Cristian Fota, responsabil proiect, SIVECO Romania.

Parteneri în proiectul eMULTICULT (contractul nr. 91068/14.09.2007) sunt Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", AltFactor, iar Autoritatea Contractantă este Centrul Naţional de Management Programe (Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării). Proiectul are un buget total de 2.295.975 lei şi se desfăşoară în perioada 2007-2010.

Mai multe informaţii: //rd.siveco.ro/portal/web/emulticult/

Bucuresti, 26.11.2009

{mosloadposition user9}

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *