metalshow

Cum putem face ca Uniunea Europeana sa inlesneasca activitatea IMM-urilor?

Comisia solicită punctele dumneavoastră de vedere

Care sunt necesitățile întreprinderilor mici și mijlocii care ar trebui vizate de viitoarele politici ale UE? Aceasta este întrebarea principală în cadrul unei consultări lansate de Comisie pentru a ajuta la îmbunătățirea inițiativei UE intitulate „Small Business Act” (SBA). SBA – un set amplu de măsuri menite să înlesnească viața întreprinderilor mici – s-a dovedit deja a fi o bază solidă pentru politicile în domeniul IMM-urilor. Întrucât se bazează pe schimbul de cele mai bune practici, pe sprijinul pentru internaționalizare și pe spiritul antreprenorial, precum și pe accesul la finanțare [asigurat prin intermediul instrumentelor de finanțare în cadrul Programului-cadru pentru competitivitate și inovare (CIP) și al programului „Competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii” (COSME)], SBA încurajează țările UE să adopte soluții eficace, care au dat rezultate în alte locuri, și să vină ele însele cu idei la fel de bune. În combinație cu inițiative solide vizând reglementarea inteligentă, SBA a contribuit la capacitatea IMM-urilor de a rezista crizei economice.

Ferdinando Nelli Feroci, comisarul pentru industrie și antreprenoriat, a declarat: „Pe măsură ce Europa își continuă calea spre redresare economică, trebuie să ne asigurăm că „Small Business Act” elaborat de UE continuă să fie adecvat scopurilor sale. În consecință, invit toate părțile interesate în IMM-uri să își facă cunoscute punctele de vedere. Comisia dorește să vă cunoască ideile și este gata să vă asculte observațiile.”

Cinci piloni care ajută întreprinderile mici din UE să prospere

În această primăvară, organizațiile de întreprinderi la nivel european și reprezentanții guvernelor naționale în domeniul IMM-urilor au convenit deja că cei patru piloni actuali ai SBA ar trebui să rămână:

  • Accesul la finanțare: chiar în condițiile unor indicii privind perspective mai bune, IMM-urile au încă o mare nevoie de soluții de finanțare accesibilă.

  • Accesul la piețe/internaționalizarea: pentru ca IMM-urile să se dezvolte, este nevoie de explorarea unor noi piețe.

  • Spiritul antreprenorial: sprijinirea continuă a potențialilor antreprenori este esențială din cauza persistenței unor niveluri mari ale șomajului, în special în rândul tinerilor.

  • Mai buna reglementare: reducerea sarcinilor administrative continuă să fie un obiectiv important, în pofida progreselor deja înregistrate în acest domeniu.

Pentru a se elimina deficitul de competențe din multe dintre economiile Europei, s-a convenit, de asemenea, să se adauge un al cincilea pilon, pentru a face ca politica UE privind IMM-urile să fie și mai solidă:

  • Instruirea și formarea antreprenorilor și a personalului angajat: pentru ca economia să crească, atât antreprenorii, cât și personalul angajat au nevoie de aceste competențe.

Apel la acțiune

Prin consultarea publică lansată se urmărește să se obțină mai multe informații de la toate părțile interesate, inclusiv de la antreprenori și de la organizațiile de întreprinderi, astfel încât Comisia Europeană să fie în măsură să asigure că SBA va fi la înălțimea viitoarelor provocări.

Întrucât consultările publice lansate de Comisie sunt deschise timp de 12 de săptămâni, această consultare se va încheia la 15/12/2014.

Consultarea publică se află aici: //ec.europa.eu/eusurvey/runner/NewSBAsurvey2014.

Small Business Act

Adoptat în iunie 2008, „Small Business Act” pentru Europa reflectă voința politică a Comisiei de a recunoaște rolul central al IMM-urilor în economia UE și instituie, pentru prima dată, la nivelul UE și al statelor sale membre, un cadru de politici cuprinzător vizând IMM-urile. El vizează îmbunătățirea în general a spiritului antreprenorial, ancorarea permanentă a principiului de „a gândi mai întâi la scară mică” în definirea politicilor, de la reglementare până la serviciul public, precum și promovarea creșterii IMM-urilor prin sprijinirea lor în soluționarea problemelor restante care le împiedică dezvoltarea.„Small Business Act” pentru Europa vizează toate întreprinderile independente care au mai puțin de 250 de angajați: adică 99% din totalul întreprinderilor europene.

Context

COSME este Programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), care se desfășoară între 2014 și 2020, cu un buget planificat de 2,3 miliarde de euro și beneficiind de un efect de levier care poate mobiliza până la 25 de miliarde de euro. Programul va sprijini IMM-urile în următoarele domenii: acces mai bun la finanțare pentru IMM-uri, acces la piețe și promovarea culturii antreprenoriale. Programul COSME se bazează pe experiența reușită a Programului-cadru pentru competitivitate și inovare (CIP), care a contribuit la mobilizarea a peste 16 miliarde EUR de împrumuturi și 2,8 miliarde de euro de capital de risc pentru mai mult de 328 000 IMM-uri între 2007 și 2013.

Pagini Utile

  • „Small Business Act” pentru Europa

  • Analiza performanțelor IMM-urilor și fișele de țară în relație cu SBA

  • O redresare la orizont? Raport anual privind IMM-urile europene 2012/13

  • Răspunsuri la nevoile întreprinderilor mici

Bucuresti, 08.09.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *