free download 78 travel guides written by experts

Cum facem mai eficienta si mai profitabila participarea comunitatilor

din Romania la proiectele privind incluziunea sociala a romilor in Regiunea Dunarii

În pregătirea implementării noii strategii UE de incluziune socială a romilor, mai ales a celor din cele 9 State Membre SUERD care au puncte de contact pentru minorităţile roma, informăm că la propunerea Grupului de Acţiune „Dunăre-Marea Neagră” şi a Platformei Comunităţilor Locale Riverane Dunării – CLDR România, organizatorii Forumului Anual al Dunării (ediţia a III-a, Viena, 26-27 iunie 2014) au decis să includă un workshop special intitulat „Cum intensificăm capacitatea instituţională pentru includerea minorităţii rome în Regiunea Dunării?”

Remarcile introductive ale acestui eveniment vor fi adresate de Coordonatorul CLDR România, Sever AVRAM, Preşedinte Executiv EUROLINK-House of Europe. Alte luări de poziţie aparţin reprezentantului DG Justiţie – Comisia Europeană; Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Romi, Daniel VASILE; reprezentantului OSCE – ODIHR – Punctul de contact pentru probleme Roma şi Sinti; Primarului Oraşului Hârşova, Tudor NĂDRAG; reprezentantului Punctului Naţional de contact al Austriei pentru Strategia privind Romii; Preşedintei Asociaţiei PartNET, Iolanda MIHALACHE.

Temele principale supuse dezbaterii sunt: legăturile dintre strategiile roma şi fondurile structurale; rolul autorităţilor locale şi al oraşelor referitor la incluziunea minorităţii rome; schimbul transnaţional de experienţă în macro-regiunea dunăreană.

În scopul maximizării unor rezultate cât mai palpabile ale acestui eveniment, prin care iniţiatorii îşi propun o implicare cât mai intensă în cadrul unui viitor proiect major la scară dunăreană, cei interesaţi, în special reprezentanţi ai comunităţilor (primării, consilii judeţene, universităţi, ONG-uri) pot transmite propuneri, sugestii şi recomandări către organizatori, pentru a putea fi luate în considerare în mod constructiv, pe viitor: Secretariatul Platformei CLDR – e-mail: info@houseofeurope.ro, tel./fax: 021.2304997.

Totodată, menţionăm că o anticipare a temelor ce urmează a fi aboradate şi propuse spre includere în viitorul proiect major va avea loc cu ocazia celei de-a doua zi a Forumului Inovării Dunăre-Marea Neagră (Bucureşti, 22-23 mai 2014), în cadrul căruia se va realiza o simulare în echipă a depunerii unui proiect în cadrul Programului UE „Horizon 2020” şi un „Project Market Place”, destinat negocierii parteneriatelor şi participării la proiecte multi-naţionale în perioada imediat următoare.

Bucuresti, 14.04.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *