free download 78 travel guides written by experts

„Criza cenusii vulcanice” din 2010 arata in mod clar – Drepturile pasagerilor aerieni necesita

o mai mare atentie

La 28 octombrie 2011, Reţeaua Europeană a centrelor consumatorilor (E.C.C.- Net) a lansat Raportul "Drepturile pasagerilor aerieni 2011 – În urma Crizei cenuşii vulcanice -". Raportul se concentrează asupra mai multor aspecte cu privire la drepturile pasagerilor aerieni în U.E. astăzi, şi în particular în cursul anului 2010.

Pe parcursul anului 2010, „Criza cenuşii vulcanice” a pus la încercare cu adevărat domeniul drepturilor pasagerilor aerieni precum şi mai multe aspecte care afectează în mod direct multitudinea de consumatori europeni care călătoresc cu avionul în fiecare zi. Acest raport evidenţiază aspectele majore în ceea ce priveşte drepturile pasagerilor aerieni pe parcursul anului 2010 şi le analizează din punct de vedere al E.C.C.- Net. Raportul se concentrează suplimentar asupra problemelor şi efectelor „Crizei cenuşii vulcanice” avute în zona drepturilor pasagerilor aerieni.

La scurt timp după „Criza cenuşii vulcanice” de Eyjafjallajökull, un număr mare de pasageri afectaţi de aceasta au reclamat companiile aeriene, frustraţi şi nemulţumiţi de modul de rezolvare în general a situaţiei lor. Numărul mare de probleme apărute, a cadrului legislativ în special în ceea ce priveşte "circumstanţele excepţionale" precum şi punerea în aplicare a Regulamentului 261/2004, au devenit centrul discuţiilor. E.C.C.- Net are posibilitatea unica de a lua contact cu aceste probleme direct de la consumatori şi foloseşte acest raport pentru a privi mai atent problemele specifice ce au fost caracteristice pentru această perioadă de timp, precum şi munca realizată de către organele naţionale abilitate, cu privire la această problemă.

Pe lângă dificultăţile „Crizei cenuşii vulcanice”, pasagerii s-au confruntat de asemenea şi cu alte probleme, cum ar fi: bagajele deteriorate, rambursarea taxelor şi impozitelor, rezervările / re-rezervările, întârzierile şi refuzul la îmbarcare. În 2010, E.C.C.- Net a gestionat 71292 de cazuri, dintre care 44000 au fost plângeri.

Raportul arată, printre altele, că:
• 33% din toate reclamaţiile au fost în domeniul transportului, 57% din acestea fiind în domeniul drepturilor pasagerilor aerieni.
• Dintre cazurile gestionate, 31% au ajuns la un acord amiabil, prin intermedierea de exemplu a E.C.C.- Net între consumatori şi companii aeriene.
• Suma medie de bani implicată în cazurile care au avut succes a fost de 509€, indicând importanţa unei aplicări efective a drepturilor pasagerilor aerieni acolo unde nici o soluţie pe cale amiabilă a putut fi găsită.
• numărul de cazuri gestionate de către E.C.C.- Net privind drepturile pasagerilor aerieni, a crescut cu 59% în 2010 comparativ cu 2009, ceea ce este impresionant în comparaţie cu creşterea din 27% din totalul plângerilor. Aceasta indică impactul „Crizei cenuşii vulcanice! asupra numărului de plângeri.
• E.C.C.- Net constată o tendinţă clară de creştere anuală a numărului de cazuri privitoare la drepturile pasagerilor aerieni gestionate de către E.C.C.- Net.
• Există o nevoie de mai multe organisme A.D.R.(Alternative Dispute Resolution) şi de aplicarea corectă a legii, fie prin intermediul organismelor naţionale abilitate sau a Procedurii Europene pentru „litigiile minore”. Dificultăţile în aplicarea regulamentelor denaturează concurenţa în cadrul pieţei interne, astfel că unele companii aeriene se conformează, în timp ce altele nu.

Raportul prezintă, de asemenea, necesitatea unei mai mari promovări în rândul pasagerilor, în general conştienţi de drepturile lor, astfel încât să existe o cerere puternică pentru ajutor şi asistenţă. Raportul arată, de asemenea, şi importanţa responsabilităţii din partea companiilor aeriene în acest domeniu.

„Cunoaşterea drepturilor este bună, posibilitatea exercitării lor este şi mai bună. Acesta ar trebui să fie regula pentru toţi pasagerii, indiferent de compania aeriană cu care zboară, sau ţara din care călătoresc”, a precizat Dna Irina Chiritoiu, director E.C.C. Romania.

E.C.C.- Net este alcătuită din centrele europene pentru consumatori din 29 de ţări (27 state membre ale U.E., plus Norvegia şi Islanda), şi este co-finanţată de Direcţia Generală de Sănătate şi Protecţia Consumatorilor a Comisiei Europene şi de către fiecare dintre statele membre. Scopul reţelei este de a crea încrederea în piaţa internă europeană, oferind consumatorilor informaţii utile în privire la drepturile lor, consiliere şi ajutor în achiziţii transfrontaliere.

În Europa, „Reţeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor ", îi ajută pe consumatori în ceea ce priveşte problema cumpărăturilor transfrontaliere. //ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm.

În România, „Centrul European al Consumatorilor ", oferă consumatorilor o gamă variată de servicii, de la informarea asupra drepturilor lor, la oferirea de consultanţă şi sprijin în rezolvarea problemelor pe care le întâmpină.

Bucuresti, 01.11.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *