Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Corectura la informatia despre introducerea unui impozit european direct

o Afirmațiile conținute într-o serie de articole și titluri de ziare, conform cărora Comisia ar propune sau sprijini introducerea unui impozit european direct, sunt false.
o Comisarul Lewandowski nu a cerut introducerea unui impozit european direct. El a remarcat doar, într-un interviu recent, că, dat fiind că multe state membre se confruntă cu măsuri de austeritate severe, acestea ar fi favorabile unei reduceri a contribuției lor la bugetul european și, prin urmare, va fi necesar să se găsească alte surse de venituri. El a enumerat mai multe posibilități teoretice (taxă pe transportul aerian, impozit asupra tranzacțiilor financiare, vânzarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră…).
o Comisarul a afirmat în mod explicit că, deși unii sprijină această idee, el nu este în favoarea unui impozit european direct, deoarece s-ar transmite astfel un mesaj politic greșit.
o Comisia pregătește în prezent o serie de opțiuni privind viitorul bugetului Uniunii Europene, care vor fi prezentate statelor membre: aceste opțiuni se vor referi atât la venituri, cât și la cheltuieli. Peste 70 % din veniturile UE au la bază venitul național brut al fiecărui stat membru. În prezent sunt analizate o serie de opțiuni pentru obținerea de resurse proprii la bugetul european, precum cele menționate mai sus, opțiuni incluse, de asemenea, în documentele Parlamentului European. Aceste opțiuni nu vor înlocui, însă, sistemul de resurse proprii existent în prezent.

Drclaratiile oficiale aparţin lui:
Patrizio Fiorilli
Spokesperson for budget and financial programming

Care sunt resursele proprii ale Uniunii Europene ?

Tratatul de la Roma (1957) stipulează că Uniunea Europeană trebuie să dețină „resurse proprii” pentru a-și finanța cheltuielile. Totuși, până în 1970, bugetul UE a constat în întregime din contribuții naționale. În aprilie 1970, Consiliul a decis acoperirea cheltuielilor din resursele proprii ale UE , la care se adaugă contribuțiile statelor membre, în cazul în care e necesar.

Există trei tipuri de „resurse proprii”.

1. Contribuțiile naționale bazate pe venitul național brut al statelor membre (76% din bugetul UE )

2. taxe vamale (12 % din bugetul UE)

3. taxa pe valoarea adăugată (TVA) a statelor membre (11% din bugetul UE)

Ce înseamnă revizuirea bugetară ?

Acordul interinstituțional din 2006 privind bugetul solicită Comisiei să revizuiască toate aspectele privind cheltuielile și sursele de venit ale UE, până cel târziu în 2009. Revizuirea urma să aibă în vedere viitorul politicii de coeziune, al politicii agricole comune și al tuturor reducerilor privind contribuțiile la bugetul UE.

În 2009, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au stabilit de comun acord să amâne revizuirea bugetară, din mai multe motive: mandatul Comisiei se apropia de sfârșit, revizuire a bugetară trebuia să includă programul politic al viitoarei Comisii, existau incertitudini privind ratificarea Tratatului de la Lisabona.

Principalul scop al acestei acțiuni: să modifice bugetul pentru ca acesta să răspundă noilor priorități și să creeze un buget mai flexibil, care să permită Uniunii Europene să reacționeze mai rapid evoluțiile recente.

Bucuresti, 10.08.2010

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *