free download 78 travel guides written by experts

Cooperarea la nivelul UE a contribuit la imbunatatirea lantului de aprovizionare cu alimente,

dar mai sunt multe de facut

Lanțul de aprovizionare cu alimente are un impact important asupra vieții de zi cu zi și a confortului fiecăruia dintre noi. Acest lanț garantează că avem alimente pentru consumul zilnic și, de asemenea, asigură locuri de muncă pentru 46 de milioane de persoane care lucrează în peste 15 milioane de întreprinderi din sectorul agriculturii, al industriei alimentare, al comerțului cu alimente și al serviciilor. Reuniunea finală care va avea loc în această după-amiază în cadrul Forumului UE la nivel înalt pentru o mai bună funcționare a lanțului de aprovizionare cu alimente va scoate în evidență progrese importante în îmbunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente; în mod special, grupul a adus contribuții în ceea ce privește stabilirea de relații comerciale mai echitabile între întreprinderi. Dar mai sunt încă multe lucruri de făcut referitor la sustenabilitate, la dialogul social și la monitorizarea prețurilor alimentelor.

Președintele forumului, Ferdinando Nelli Feroci (comisar european pentru industrie și antreprenoriat) și colegii săi, vicepreședintele Michel Barnier (comisar pentru piața internă), Tonio Borg (comisar pentru sănătate) și Dacian Cioloş (comisar pentru agricultură și dezvoltare rurală) au afirmat, într-o declarație comună, înainte de reuniune: „În ultimii patru ani, Forumul la nivel înalt pentru o mai bună funcționare a lanțului de aprovizionare cu alimente a devenit punctul de referință pentru dialogul structurat și constructiv între părțile interesate din Europa, din sectorul public si privat. Forumul a avut rezultate concrete și, în cadrul lui, s-a convenit asupra unor poziții comune – chiar și în ceea ce privește anumite chestiuni controversate. De asemenea, forumul a jucat rolul unui incubator pentru noi inițiative de politică”.

Rezultate și perspective

În cadrul reuniunii membrii forumului vor schimba opinii privind principalele realizări ale acestuia, provocările cu care se confruntă și prioritățile viitoarelor inițiative în vederea îmbunătățirii funcționării și a competitivității lanțului de aprovizionare cu alimente.

Dat fiind că forumul ajunge la sfârșitul mandatului său actual, acesta va emite un raport final, care va descrie progresele înregistrate în ultimii doi ani. Forumul:

  • a contribuit la stabilirea unor relații comerciale mai echitabile între întreprinderi și, de asemenea, a jucat rolul de incubator pentru Inițiativa privind lanțul de aprovizionare, o inițiativă comună, lansată de șapte asociații constituite la nivelul UE, cu scopul de a spori echitatea în relațiile comerciale de-a lungul lanțului de aprovizionare cu alimente.
  • a ghidat lucrările desfășurate de Comisie și de consultantul său extern în cadrul unui studiu de evaluare a impactului pe care îl au asupra competitivității taxele percepute de statele membre asupra alimentelor și băuturilor;
  • a găzduit un dialog privind sustenabilitatea sistemelor alimentare, care a avut drept rezultat o declarație adoptată de diferiți actori din cadrul lanțului alimentar;
  • a promovat interacțiunea dintre industria alimentară și sindicatele din acest sector, favorizând instituirea unui dialog social structurat și a unor angajamente comune;
  • a permis îmbunătățirea instrumentului de monitorizare a prețurilor alimentelor și schimbul de bune practici între statele membre și observatoarele naționale ale prețurilor la alimente.

În conformitate cu prioritățile strategiei Europa 2020, cu Comunicările privind politica industrială și cu Programul REFIT, forumul a examinat, de asemenea, accesul la finanțare, inovațiile și noile tehnologii emergente în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente; în plus, s-a verificat adecvarea reglementărilor din domeniul lanțului alimentar și se va verifica adecvarea principiilor generale ale legislației în domeniul alimentelor. În cele din urmă, au fost identificate și o serie de noi provocări iminente, cum ar fi finalizarea pieței interne a produselor alimentare și a băuturilor, îmbunătățirea accesului la piețele țărilor din afara UE și promovarea inovării.

Potrivit constatărilor raportului care va fi publicat astăzi, se impune existența unui grup, precum acest forum, care să continue lucrările pe tema unor aspecte legate de politică, cu scopul de a îmbunătăți funcționarea și competitivitatea lanțului de aprovizionare cu alimente.

Context

În 2010, Comisia a înființat un Forum la nivel înalt pentru o mai bună funcționare a lanțului de aprovizionare cu alimente (IP/10/1510), cu scopul de a contribui la dezvoltarea politicii industriale în sectorul agroalimentar, de-a lungul unei perioade de doi ani. În decembrie 2012, un raport al Forumului (IP/12/1314) a înregistrat rezultate pozitive și, prin urmare, Comisia a decis să prelungească mandatul acestuia până la sfârșitul anului 2014.

Forumul are 47 de membri care reprezintă 21 de state membre ale UE, întreprinderi europene implicate în producția, prelucrarea sau distribuția de alimente, precum și asociații profesionale și organizații neguvernamentale care reprezintă interesele cetățenilor.

Industria alimentară europeană generează o valoare adăugată de 800 de miliarde de euro și o cifră de afaceri de 4 000 de miliarde de euro. Luată în considerare individual, industria alimentară și a băuturilor este cea mai importantă industrie prelucrătoare a Uniunii, în ceea ce privește numărul de locuri de muncă (4,25 milioane de locuri de muncă), cifra de afaceri (1 017 miliarde de euro) și valoarea adăugată (203 miliarde de euro, reprezentând 12,9% din industria prelucrătoare a UE). IMM-urile reprezintă 99,1% din numărul total al întreprinderilor din sectorul produselor alimentare și al băuturilor.

Pagini Utile

  • Informații suplimentare: //ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7838

    [raportul va fi disponibil online astăzi la ora 19:00 (CET), după încheierea reuniunii]

Bucuresti, 15.10.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *