free download 78 travel guides written by experts

Controlul respectarii legalitatii in cadrul institutiilor si autoritatilor administratiei publice

prioritate a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

Joi, 6 august 2009, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici a avut loc o conferinţă de presă în care au fost prezentate concluziile controalelor efectuate de către specialiştii ANFP în luna iulie, în cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice din judeţele Braşov şi Prahova.
La conferinţă au participat domnul Andras Szakal, preşedintele ANFP, domnul Cristian Roman, vicepreşedintele ANFP şi domnul Marian Niculescu, secretar general.

Preşedintele Andras Szakal a precizat faptul că au fost controlate şase instituţii publice din judeţul Braşov (Consilii locale ale comunei Feldioara, Municipiul Făgăraş, comuna Lisa, APIA, Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Direcţia de statistică) şi patru din judeţul Prahova (localităţile Azuga, Ploieşti, Sinaia, Valea Călugărească). Principalele nereguli constatate în urma acţiunilor de control au fost :

·    acordarea ilegală a unor sporuri funcţionarilor publici, acordate în baza unor contracte/ acorduri colective de muncă. Sporurile se acordă funcţionarilor publici în condiţiile Ordonanţei Guvernului  nr. 6/ 2007. În consecinţă, alte sporuri acordate contravin legislaţiei în vigoare;
·    fals în declaraţii, nereguli în ceea ce priveşte procedura de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice, avansări şi promovări realizate fără înştiinţarea ANFP;
·    inexistenţa dosarelor profesionale în majoritatea cazurilor sau existenţa unor dosare incomplete, ANFP fiind abilitată în baza HG nr. 432/ 2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici cu modificările ulterioare, să aplice amenzi instituţiei publice răspunzătoare, în cuantum de 500 lei până la 3.000 lei;
·    lipsa comisiilor de disciplină şi a comisiilor paritare din cadrul instituţiilor;
·    necompletarea declaraţiilor de avere şi de interese sau nepublicarea acestora pe pagina de internet a instituţiilor, conform legii.

În baza datelor existente în cadrul ANFP s-a constatat faptul că mai mult de 40% din totalul instituţiilor publice din administraţia publică locală nu au avizul Agenţiei în ceea ce priveşte stabilirea funcţiilor publice şi structura organizatorică (organigrama).

În urma celor constatate, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici va sesiza instituţiile abilitate, respectiv Curtea de Conturi, Parchetul, Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Integritate.

„Activitatea Agenţiei se va axa în perioada următoare în principal pe atribuţiile de control, practic,  funcţionarii publici din cadrul Agenţiei vor acţiona ca un Corp de control, la nivelul instituţiilor şi autorităţilor publice. Vreau să subliniez, însă ca ANFP va întreprinde şi  activităţi cu caracter preventiv,  prin organizarea de sesiuni de instruire cu responsabilii de resurse umane şi ordonatorii de credite. O primă acţiune se va desfăşura săptămâna viitoare, la Tulcea”, a declarat preşedintele ANFP, domnul Andras Szakal.

Bucuresti, 06.08.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *