Consumul de energie termica redus cu peste 25% in ultimii 3 ani

Asociaţia Naţională a Prestatorilor de Servicii de Contorizare şi Calcul al Utilităţilor (ANPSC) a iniţiat un dialog deschis cu reprezentanţii presei şi ai Primăriei Bucureşti în scopul informării corecte a publicului larg despre sistemul de contorizare individuală şi al identificării unor soluţii reale pentru scăderea consumului de energie termică la nivel naţional. Conform datelor deţinute de membrii ANPSC, consumul mediu de energie termică a fost redus cu peste 25% în perioada 2006 – 2007 faţă de perioada de repartizare 2003 – 2004. „Dacă în urmă cu patru ani, consumul mediu anual pe apartament convenţional era de 10,84 Gcal, anul trecut  – conform datelor statistice – consumul a fost redus la 8 Gcal, ceea ce confirmă eficienţa sistemului de contorizare individuală, verificat deja în Europa de milioane de clienţi” afirmă Marius Leucuţia, Director General Ista România şi Preşedinte ANPSC.

Sistemul este implementat de mai bine de 80 de ani la nivel global pentru a permite economia resurselor energetice din fiecare ţară. În România sistemul a fost introdus în anul 1995, acoperind în prezent 42% din totalul locuinţelor branşate la sistemul de încălzire centralizat, dar şi la imobilele unde există sistem de încălzire propriu comun (centrala de bloc).

“Numai printr-o informare corectă şi prin oferirea unor date centralizate – la sfârşitul fiecărui sezon – putem determina eficienţa sistemului de repartizare a costurilor. Având o experienţă internaţională, putem confirma că – până în prezent – acest sistem s-a dovedit a fi cel mai eficient în România şi în celelalte ţări din Europa în ceea ce priveşte controlul individual asupra consumului de energie termică, ca parte a unei atitudini de responsabilitate faţă de resursele naturale ale planetei. Dorim să ne implicăm direct şi să susţinem orice demers prin care fiecare cetăţean, fie că beneficiază sau nu de servicii de contorizare individuală, să fie corect informat” a afirmat Petco Uzunov, Director General Techem România, companie-membră ANPSC.

În Bucureşti, în luna ianuarie 2004, consumul de energie termică mediu pe un apartament convenţional a fost de 1,77 Gcal, iar în ianuarie 2008 consumul s-a redus la 1,37 Gcal în condiţii similare de temperatură, factorul decisiv fiind controlul consumului de energie termică în apartamentele contorizate. „Evoluţia consumului individual este influenţată de factorii de mediu (temperatura de la un sezon la altul), dar şi de controlul cantităţii de căldură pentru fiecare apartament. Este nevoie de educare la nivelul publicului larg pentru a extinde comportamentul responsabil în ceea ce priveşte folosirea resurselor naturale” a adaugat Petru Parfenov, Vicepreşedinte Elsaco Electronic, membru ANPSC.

În ceea ce priveşte costurile energiei termice, acestea sunt stabilite la nivel local de fiecare furnizor şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă. Deşi tehnologia de contorizare individuală şi de calcul al utilităţilor este o tehnologie de ultimă oră, folosită la nivel internaţional, costurile finale ale facturilor depind de reglementările privind furnizarea energiei termice şi preţul stabilit pe Gcal. In România, sistemul de contorizare se confruntă cu o serie de probleme la nivel local, ceea ce face ca, în unele cazuri, orice efort de control al consumului individual să nu se regăsească în valoarea facturilor la energie termică. „Cauzele care pot determina o dereglare a sistemului rămân în continuare lipsa reglajelor de presiune şi temperatură la nivelul furnizorilor de agent termic, lipsa investiţiilor în echilibrări hidraulice şi cota de părţi comune stabilită arbitrar în cadrul unui imobil”, a adaugat Marius Leucuţia.

Problemele de implementare locală ale unui sistem care şi-a dovedit eficienţa la nivel internaţional au determinat Asociaţia Naţională a Prestatorilor de Servicii de Contorizare şi Calcul al Utilităţilor (ANPSC) să ia măsuri care susţin plata echitabilă a consumului de energie termică şi economia resurselor naturale – prin gestionarea eficientă a consumului individual. Aceasta presupune alinierea la standardele europene în ceea ce priveşte calitatea serviciilor oferite, alături de o comunicare directă şi transparentă la nivel local. Fiecare membru ANPSC este un jucător important în acest domeniu la nivel internaţional, iar experienţa dobandită este garanţia calităţii serviciilor de contorizare pe care o oferă şi în România.

Bucuresti, 4.03.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *