metalshow

Consumul de energie termica, contorizat obligatoriu de la 1 ianuarie 2017

APC RomaniaPână la sfârșitul lui 2016, în imobilele de tip condominiu/blocuri de locuințe racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică este obligatorie montarea contoarelor pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire și apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație.

Această obligaţie este prevăzută în Legea nr. 121 din 2014 privind eficienţa energetică, care transpune Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică. Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România (APC România), împreună cu Asociația Națională a Prestatorilor de Servicii de Contorizare și Calcul al Utilităților (ANPSC), a lansat pe 1 octombrie 2015 o campanie de informare a consumatorilor despre Eficientizarea Consumului de Energie Termică.

Prin această campanie cele două asociații își propun să apere utilizatorii români de practici ilegale utilizate în desfășurarea serviciilor de contorizare și exploatare a echipamentelor, dar și să monitorizeze respectarea de către prestatorii de servicii a normelor legale privind serviciile de contorizare și exploatare, precum și de efectuare a unor acțiuni de prevenire și combatere a oricărui abuz săvârșit de prestatorii de servicii.

"Prin intermediul acestei campanii ne propunem îmbunătățirea nivelului de informare și educare a consumatorilor, atât în privința măsurilor necesare pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor, cât și a identificării de soluții de contorizare a consumului de energie termică, toate acestea într-o perfectă corelare cu obiectivele Uniunii Energetice și ale Strategiei Energetice a României".

Conf.univ.dr. Costel Stanciu, președinte APC România.

Gradul de contorizare

Potrivit unui studiu realizat de Asociaţia Naţională a Prestatorilor de Servicii de Contorizare (ANPSC) la începutul acestui an, cu referire la situaţia din anul 2014, în România, gradul de contorizare a branşamentelor la încălzire era în luna septembrie 2014 de 97,1%, potrivit datelor Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, şi de 96% la apa caldă, cu un total de 1.337.735 apartamente racordate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică. Potrivit estimărilor de pe piaţă, procentul de consum de energie termică realizat de mediul rezidenţial se situează la 80% din consumul total pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică.

Analizând evoluţia consumului de energie termică pentru încălzire înregistrat la nivelul sistemului centralizat în sezonul rece dintre lunile noiembrie 2013 şi aprilie 2014 în Bucureşti, se constată că cei care locuiesc în apartamente cu repartitoare au avut un consum cu 31% mai mic. În acelaşi timp, consumul pentru perioada menţionată în sistem fără repartitoare e mai mare cu 45% faţă de consumul în sistem cu repartitoare, potrivit datelor RADET.

Studiul constată că apartamentele dotate cu repartitoare de costuri au achitat în sezonul rece noiembrie 2013 – aprilie 2014 o factură direct proporţională cu consumul înregistrat, acest fapt indicând un efort financiar cu mult diminuat comparativ cu plăţile realizate pentru o locuinţă necontorizată individual. Astfel, se constată că instalarea repartitoarelor de costuri înseamnă investiţii ce vor fi amortizate într-o perioadă foarte scurtă de timp, având în vedere facturile reale ce vor fi plătite ulterior către furnizorii de utilităţi.

Aici găsiți mai multe informații.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *