free download 78 travel guides written by experts

Consumatorii din UE dau note mici serviciilor financiare si pietelor combustibililor

Serviciile financiare, investițiile (inclusiv pensiile și titlurile de valoare), creditele ipotecare și serviciile imobiliare sunt piețele care sunt cele mai probabil să nu răspundă așteptărilor consumatorilor din UE, în conformitate cu ultimul tablou de bord al piețelor de consum. Între piețele de mărfuri, autoturismele second-hand și carburanții au notele cele mai mici. Ca și în 2010, piețele serviciilor continuă să fie mai puțin performante, serviciile financiare și serviciile în rețea fiind toate sub medie. Furnizarea de electricitate și combustibili sa degradat cel mai mult în comparație cu 2010. Indicele principal al tabloului de bord al piețelor de consum clasifică piețele de consum din punctul de vedere al încrederii consumatorilor, nivelului de satisfacție, ușurinței de a compara ofertele, al problemelor și plângerilor. Posibilitatea consumatorilor de a alege, ușurința schimbării furnizorilor de servicii sau a tarifelor și diferențele de preț între țări sunt și ele monitorizate. Obiectivul este de a identifica piețele care par cel mai expuse riscului de a nu funcționa în mod adecvat pentru studii de urmărire care să analizeze în profunzime problemele și să identifice răspunsuri politice. Pe baza ultimelor constatări, Comisia Europeană va verifica piața creditelor de consum și cea a combustibililor.

Comisarul pentru sănătate și consumatori, John Dalli, a declarat: „Valoarea pieței unice pentru consumatori se măsoară prin ceea ce oferă în privința calității, extinderii posibilităților de alegere, prețurilor mai scăzute, transparenței și gradului de satisfacție. Datorită tabloului de bord, putem vedea unde nu se întâmplă toate acestea. Procesul este legat de elaborarea politicilor pe baza unor elemente concrete legate de problemele reale cu care se confruntă consumatorii în piața unică. Întreprinderile care răspund necesităților consumatorilor vor fi recompensate prin opțiunile acestora.”

Tabloul de bord anual al piețelor de consum clasifică 51 de piețe de servicii și mărfuri, care acoperă peste 60 % din bugetele gospodăriilor, pentru a vedea care sunt susceptibile să nu răspundă așteptărilor consumatorilor din UE.

Constatări principale
– Piețele serviciilor continuă să fie mai puțin performante, serviciile financiare (de ex. creditele de consum) și serviciile în rețea (de ex. electricitatea) fiind toate sub medie.
– În general, investițiile (inclusiv pensiile și titlurile de valoare), serviciile imobiliare și ipotecile sunt piețele aflate pe ultimele trei locuri ca performanță între piețele de consum (în 2010, acestea erau investițiile, serviciile imobiliare și furnizarea de internet).
– În general, piețele de mărfuri par să funcționeze mult mai bine. Printre excepții se numără autoturismele second-hand și carburanții pentru vehicule, care au avut punctajul cel mai mic în categoria mărfurilor (în 2010, acestea erau autoturismele second-hand, obiectele de îmbrăcăminte și încălțăminte și carnea).
– Comparativ cu 2010, piețele energiei electrice și combustibililor s-au deteriorat cel mai mult, ceea ce poate reflecta percepția consumatorilor cu privire la prețurile electricității și combustibililor.
– Atunci când se ia în considerare ușurința percepută a schimbării furnizorului sau tarifului, precum și prevalența acestor practici în rândul consumatorilor, ipotecile, investițiile (inclusiv pensiile și titlurile de valoare) și furnizarea de electricitate au notele cele mai scăzute dintre cele 14 piețe ale serviciilor analizate.
– 64 % dintre consumatori sunt satisfăcuți de capacitatea de a alege mărfuri sau furnizori (pentru toate piețele). Aceasta sugerează că alegerea nu este, pentru consumatori, o problemă la fel de importantă precum alte aspecte cum sunt încrederea în comercianți și capacitatea de a compara oferte.

Raportul complet, inclusiv clasificările la nivel național, pot fi găsite la adresa:
//ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/cms6_en.htm

Etapele următoare

Ca o continuare, Comisia Europeană va lansa două studii de piață cu privire la:
– Creditul de consum, care are un rezultat slab în tabloul de bord, în special din punct de vedere al încrederii și comparabilității. Având în vedere că Directiva privind creditul de consum este programată pentru reexaminare în 2013, constatările vor fi utilizate drept probe consistente pentru evaluarea impactului normelor actuale ale UE. Studiul nu va acoperi sectorul ipotecilor, deoarece aceasta face deja obiectul unei propuneri recente a Comisiei .
– Combustibili. Piața combustibililor se situează pe penultimul loc între piețele de mărfuri și a înregistrat cea mai mare înrăutățire față de 2010. Este cea de-a patra piață din punct de vedere al cotei sale din bugetul familial. În plus, multitudinea de denumiri pentru combustibili poate constitui o sursă de confuzii pentru consumatori, cu un posibil impact asupra pieței unice.

Pentru multe dintre celelalte piețe cu probleme, s-au realizat deja studii aprofundate (de ex., pentru electricitate, servicii financiare cu amănuntul) sau sunt în curs de desfășurare (de ex., furnizarea de internet).

Context

Principalul obiectiv al tabloului de bord al piețelor de consum este de a identifica piețele care par cel mai expuse riscului de a nu funcționa în mod adecvat pentru consumatori, pentru studii de urmărire care să analizeze în profunzime problemele și să identifice răspunsuri politice.

Principalul indice utilizat de către tabloul de bord pentru a ierarhiza 51 de piețe este indicatorul de performanță a pieței (Market Performance Indicator – MPI). Indicele este compus din rezultatele sondajului pentru consumatori legate de: (1) încrederea în comercianți/furnizori (2) gradul general de satisfacție (3) ușurința comparării ofertelor (4) problemele și plângerile consumatorilor. Separat, tabloul de bord, monitorizează în plus schimbarea furnizorilor și a tarifelor (pentru 14 piețe de servicii), plaja de alegere a consumatorilor pentru fiecare piață, precum și diferențele de preț între țările UE la peste 100 de bunuri și servicii.

În Europa, „Reţeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor ", îi ajută pe consumatori în ceea ce priveşte problema cumpărăturilor transfrontaliere. //ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm
În România, „Centrul European al Consumatorilor ", oferă consumatorilor o gamă variată de servicii, de la informarea asupra drepturilor lor, la oferirea de consultanţă şi sprijin în rezolvarea problemelor pe care la întâmpină.
//www.eccromania.ro/

Bruxelles / Bucuresti, 21.10.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *