free download 78 travel guides written by experts

Consumatori: raportul anual RAPEX pe 2008 arata o crestere a numarului

de produse periculoase detectate

Numărul de produse de consum periculoase retrase de pe piaţa UE a crescut cu 16% în 2008 în comparaţie cu 2007, astfel cum arată astăzi raportul anual al Comisiei privind sistemul comunitar de alertă rapidă pentru produse nealimentare periculoase („RAPEX”).  Această creştere de la 1 605 de notificări în 2007 la 1 866 anul trecut arată o creştere substanţială şi în 2008 a capacităţii sistemului RAPEX, ca urmare a unei investiţii substanţiale de resurse şi formare profesională din partea Comisiei Europene şi a statelor membre. De asemenea, întreprinderile europene îşi privesc cu o mai mare seriozitate responsabilităţile din domeniul siguranţei produselor de consum şi sunt mai dispuse să îşi retragă produsele nesigure de pe piaţă. Jucăriile şi articolele de puericultură (cum ar fi bicicletele, premergătoarele, pătuţurile şi suzetele), produsele electrice şi autovehiculele au fost produsele cel mai frecvent notificate în 2008. Numărul de notificări referitoare la produse de origine chineză trimise prin intermediul RAPEX a crescut (de la 52% în 2007 la 59% la 2008). Acest fapt trebuie considerat drept o consecinţă a atenţiei sporite acordate de autorităţile de supraveghere a pieţei unor categorii de produse cunoscute pentru gradul ridicat de risc pe care îl prezintă.

Comisarul pentru protecţia consumatorilor, Meglena Kuneva, a declarat: „Acest raport transmite mesajul foarte clar că nu există loc de complezenţă atunci când este vorba despre siguranţă. Cea mai importantă provocare pentru 2009 este de a ne asigura că siguranţa produselor nu este neglijată în această perioadă de criză financiară, că întreprinderile continuă să îşi respecte obligaţiile faţă de consumatori şi că statele membre alocă suficiente resurse pentru controlul aplicării legislaţiei. Siguranţa nu e un lux. Acest raport stabileşte cu claritate provocările semnificative cărora trebuie să le facem faţă şi transmite un semnal clar că nu există loc pentru reduceri de cost sau superficialitate atunci când este vorba despre siguranţă. Dimpotrivă, în perioade de criză economică, atunci când preţul devine un factor foarte important în felul în care consumatorii îşi repartizează cheltuielile, trebuie să ne intensificăm eforturile şi să menţinem vigilenţa la un nivel deosebit de ridicat.”

Numărul de produse periculoase notificate continuă să crească

Numărul total de notificări transmise prin intermediul sistemului RAPEX a crescut treptat din 2004 (când directiva privind siguranţa generală a produselor, care constituie temeiul juridic pentru RAPEX, a fost transpusă în legislaţia naţională a statelor membre). În acest al cincilea an de existenţă a sistemului, numărul de notificări a crescut de patru ori, de la 468 (în 2004) la 1 866 (în 2008). În 2008, numărul de notificări a crescut cu 16% în comparaţie cu 2007.
Creşterea numărului de notificări RAPEX poate fi atribuită unei aplicări mai eficiente a legislaţiei în materie de siguranţă a produselor de către autorităţile naţionale, unei mai mari sensibilizări a întreprinderilor cu privire la obligaţiile care le revin, unei cooperări intensificate cu ţările terţe şi acţiunilor de constituire de reţele între statele membre coordonate de Comisia Europeană.

Toate ţările contribuie la sistemul RAPEX

Toate ţările UE au participat la sistemul RAPEX prin detectarea şi notificarea de noi produse periculoase şi prin asigurarea unor acţiuni de monitorizare adecvate în ceea ce priveşte informaţiile primite. Douăsprezece dintre ele şi-au intensificat ulterior activităţile în cadrul sistemului şi au notificat mai multe produse periculoase decât în 2007. ţările care au trimis cele mai multe notificări au fost Germania (205 notificări), Spania (163 de notificări), Slovacia (140 de notificări), Grecia (132 de notificări) şi Ungaria (129 de notificări). Notificările trimise de aceste ţări reprezintă 50% din toate notificările cu privire la produse care prezintă un risc major transmise prin intermediul sistemului.

Jucăriile, aparatele electrice şi autovehiculele sunt primele pe listă
Jucăriile (498 de notificări), aparatele electrice (169 de notificări) şi autovehiculele (160 de notificări) au reprezentat 53% din toate notificările din anul 2008 referitoare la produse care prezintă un risc major. Aceste rezultate corespund rezultatelor sistemului RAPEX din 2007. Produsele textile, inclusiv articolele de îmbrăcăminte (cu 140 de notificări), au devenit, în 2008, a patra categorie de produse notificată cu cea mai mare frecvenţă prin intermediul RAPEX.

Creşterea numărului de notificări cu privire la produse de origine chineză
În total, 909 notificări cu privire la produse care prezentau un risc major trimise prin intermediul sistemului RAPEX în 2008 s-au referit la produse fabricate în China. Numărul de produse de origine chineză notificate prin intermediul RAPEX a crescut de la 52% în 2007, la 59% în 2008. Această tendinţă ascendentă ar trebui văzută în contextul unui număr de factori, cum ar fi: creşterea importurilor de produse din China către UE, orientarea acţiunilor de aplicare a legislaţiei întreprinse la nivel naţional către produsele de origine chineză, cooperarea mai eficientă între UE şi China.

Raportul arată că autorităţile chineze adoptă, într-o măsură tot mai mare, măsuri restrictive pe piaţa naţională, pe baza informaţiilor RAPEX furnizate prin intermediul aplicaţiei „RAPEX-CHINA” (creată în septembrie 2006). Măsurile de corecţie luate de către autorităţile chineze sunt communicate Comisiei pe baza unui sistem de raportare trimestrială introdus în 2007. De la crearea aplicaţiei, AQSIQ a investigat 669 de notificări RAPEX. În 352 de cazuri (53%) anchetele au dus la adoptarea de măsuri preventive sau restrictive (de exemplu interdicţii/oprire a exportului, supraveghere întărită a fabricantului/exportatorului chinez) fie de către AQSIQ, fie în mod voluntar, de către fabricantul/exportatorul chinez.

Bucuresti, 22.04.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *