free download 78 travel guides written by experts

Consumatori: comisarul Kuneva inaugureaza primul master european

in domeniul aspectelor privind consumatorii

Comisarul european pentru protecţia consumatorilor, Meglena Kuneva, a inaugurat astăzi oficial primul master european în domeniul aspectelor privind consumatorii. Masterul va fi un program de studii sprijinit de UE, propus în 13 oraşe europene din 9 state membre: Germania, Franţa, Spania, Belgia, Danemarca, Ţările de Jos, Polonia, România şi Regatul Unit. Obiectivul este de a introduce o formare profesională în materie de aspecte privind consumatorii, pentru a putea aduce pe piaţa muncii profesionişti cu pregătire în domeniu care să se ocupe de aspectele privind consumatorii în întreprinderi, în instituţiile responsabile de elaborarea politicilor şi chiar în cadrul organizaţiilor de consumatori. În prezent, nu există o calificare profesională europeană în acest domeniu şi noul master universitar vizează compensarea acestei lacune. Cursurile vor fi consacrate legislaţiei privind protecţia consumatorilor, analizei comportamentului şi psihologiei consumatorilor, economiei, marketingului, tehnologiei orientate către consumatori şi/sau consumului durabil. Întreprinderile, guvernele şi organizaţiile de consumatori şi-au arătat deja interesul privind angajarea absolvenţilor acestui master. Comisia Europeană contribuie activ la crearea acestui program de studii şi îl susţine financiar.

Cu ocazia inaugurării programului de master la Universitatea Haute Alsace din Colmar (Franţa), comisarul Kuneva a declarat: „Având în vedere evenimentele actuale, de exemplu, criza financiară şi creşterea preţurilor, nu putem decât să acordăm o şi mai mare importanţă protecţiei şi promovării drepturilor şi intereselor consumatorilor. Prin urmare, sunt extrem de încântată că responsabilizarea consumatorilor face acum parte integrantă din formarea universitară în Europa”.

De ce un master european în domeniul aspectelor privind consumatorii?

Drepturile şi bunăstarea consumatorilor sunt din ce în ce mai importante, în special în climatul economic actual, în care posibilitatea de a face alegeri în cunoştinţă de cauză reprezintă un avantaj real în viaţa cotidiană a consumatorilor. Consumatorii au nevoie de un acces facil la informaţii clare şi la consiliere din partea profesioniştilor pentru a putea să îşi facă cumpărăturile cu încredere, atât în ţara lor, cât şi în alte ţări. De asemenea, în pofida interesului semnificativ manifestat de angajatori cu privire la recrutarea de specialişti pentru a răspunde acestei necesităţi, nu există la ora actuală niciun program de studii postuniversitare în Europa consacrat în mod specific aspectelor privind consumatorii. Obiectivul noii iniţiative, care reuneşte universităţi din întreaga UE, este de a răspunde atât necesităţilor consumatorilor, cât şi celor ale angajatorilor, prin crearea unui nou tip de cursuri postuniversitare care combină noţiuni dintr-o serie de discipline tradiţionale (de la drept la marketing şi la psihologie), precum şi de a aborda aspecte privind consumatorii la nivel european.

Care universităţi?

Programele de master vor fi oferite în 13 oraşe din 9 state membre. Universităţile sunt împărţite în 3 grupe, în funcţie de diversele tematici propuse (*indică universităţile coordonatoare):

Grupa 1: marketing/management, tehnologia orientată către consumatori, consumul durabil, alimente şi nutriţie, studii privind consumatorii, dezvoltarea lanţului de aprovizionare

*Universitatea Tehnică din München (Germania)
Universitatea din Aarhus (Danemarca)
Universitatea din Wageningen (Ţările de Jos)
Universitatea de Ştiinţe ale Vieţii din Varşovia (Polonia).

Grupa 2: comportamentul consumatorilor, aspecte juridice, relaţia dintre întreprinderi şi consumatori

*Universitatea Haute Alsace din Mulhouse (Franţa)
Institut Catholique des Hautes Etudes Commerciales – ICHEC (Institutul Catolic de Înalte Studii Comerciale) din Bruxelles (Belgia)
Academia de Studii Economice din Bucureşti (România)
Universitatea de Economie Karol Adamiecki din Katowice (Polonia).

Grupa 3: economie, marketing, drept şi psihologie

*Universitatea din Barcelona (Spania)
Universitatea din Montpellier (Franţa)
Universitatea din Bologna (Italia)
Universitatea de Vest din Timişoara (România)
Universitatea Brunel (Regatul Unit)

Când vor începe cursurile şi cum se pot înscrie studenţii?

Noile cursuri de master vor începe în toamna anului 2009 (şi anume, în anul academic 2009-2010). Studenţii se pot înscrie la aceste cursuri direct la universitatea în cauză, ca în cazul oricărui alt program de studii.

Ce se va preda în cadrul acestor programe?

Conţinutul precis al programei variază de la o universitate la alta, însă există unele discipline de studiu comune: aspecte juridice ale protecţiei consumatorilor, analiza comportamentului şi psihologiei consumatorilor, economie, marketing, tehnologie şi inovaţii orientate către consumatori şi consum durabil. Programul de studii va avea o durată de până la doi ani şi studenţii vor trebui să petreacă o parte din acest timp într-o universitate parteneră dintr-o altă ţară UE. Se va conveni recunoaşterea reciprocă a acestei calificări în întreaga Uniune Europeană înainte de începerea cursurilor.

Unde se pot angaja absolvenţii?

Studiile efectuate anterior arată faptul că mari companii, guverne naţionale şi asociaţii ale consumatorilor au manifestat interes cu privire la recrutarea de experţi calificaţi în materie de aspecte privind consumatorii. Alte oportunităţi pot exista în întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) din întreaga Europă.

În ce constă contribuţia din partea UE?

Fiecare dintre cele 13 universităţi va primi finanţare din partea UE în valoare de 50 000 de euro pe an pentru o perioadă de trei ani pentru a pregăti şi a organiza cursurile. De asemenea, UE va finanţa 260 de burse de studiu, cu o valoare de până la 3 000 de euro fiecare, până la o sumă totală de 780 000 de euro.

Informaţii suplimentare sunt disponibile pe site-ul de internet al Comisiei Europene consacrat educaţiei consumatorilor:
//ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_education_en.htm

Bruxelles, 19 noiembrie 2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *