Kinodiseea

Consultare publica asupra procedurii de acordare a drepturilor de utilizare a frecventelor radio

Ancompentru categorii specifice de utilizatori

Astăzi, Autoritatea Națională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) lansează spre consultare publică un proiect de decizie pentru a stabili o procedură de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare şi reprezentanțele organizațiilor internaționale acreditate în România, precum şi condițiile de utilizare temporară a frecvențelor radio pe durata vizitelor unor demnitari străini în România.

Astfel, conform proiectului de decizie aflat în consultare publică, misiunile diplomatice, oficiile consulare şi reprezentanțele organizațiilor internaționale acreditate în România care doresc să utilizeze frecvențe radio vor trebui să obțină o licență. În acest scop, vor transmite Ministerului Afacerilor Externe – Direcția Protocol o Notă Verbală și două formulare-tip cu informații specifice despre serviciul de radiocomunicații și tipul de aplicație solicitat. Ministerul Afacerilor Externe – Direcția Protocol va transmite ANCOM, în termen de 10 zile lucrătoare, solicitarea de acordare a licenței de utilizare a frecvențelor radio iar în maxim 6 săptămâni, ANCOM va emite licența de utilizare a frecvențelor radio și autorizația de asignare a frecvențelor radio.

Termenul de valabilitate a licenței de utilizarea a frecvențelor radio este de cinci ani, dar poate fi și mai scurt, ca de exemplu în cazul licențelor acordate pentru transmisii ocazionale sau la cererea solicitantului. ANCOM poate respinge o cerere de acordare a licenței făcută de o misiune diplomatică în cazul în care solicitantul nu a depus toate documentele, nu există frecvențe radio disponibile în condițiile solicitate, nu sunt îndeplinite condițiile tehnice sau legale din domeniul comunicațiilor electronice sau în cazul în care nu se justifică, în mod obiectiv, alocarea resursei de spectru solicitate din considerente ce țin de utilizarea rațională şi eficientă a spectrului radio.

Proiectul de decizie stabilește și procedura de aprobare a utilizării temporare a frecvențelor radio cu ocazia vizitelor unor demnitari străini în România. În acest caz, misiunea diplomatică a statului interesat va transmite Ministerului Afacerilor Externe – Direcția Protocol o solicitare în vederea stabilirii condițiilor de utilizare temporară a frecvențelor radio. Ministerului Afacerilor Externe – Direcția Protocol va transmite ANCOM solicitarea cu cel puțin 12 zile lucrătoare înainte de data începerii utilizării efective.

De asemenea, proiectul de decizie propune și o procedură de modificare a licențelor de utilizare a frecvențelor radio și a autorizațiilor de asignare a frecvențelor radio acordate misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România.
Proiectul de decizie privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare şi reprezentanțele organizațiilor internaționale acreditate în România poate fi accesat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 15.04.2015, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, Bucureşti), direct la registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

Bucuresti, 02.04.2015

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *