Consultare privind raportarea datelor statistice de catre furnizorii de servicii postale

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a supus consultării publice o serie de modificări privind modalitatea de raportare a datelor statistice de către furnizorii de servicii poştale. Modificările urmăresc optimizarea procesului de colectare de date statistice pe care Autoritatea îl derulează anual.

Furnizorii de servicii poştale au obligaţia de a transmite periodic anumite categorii de informaţii către Autoritate, în vederea realizării unor rapoarte statistice cu privire la furnizarea de servicii poştale sau a unor servicii conexe. Pentru a reflecta cât mai fidel dinamica pieței serviciilor poştale prin raportul de date statistice publicat anual, ANCOM propune o serie de modificări ale cadrului actual de raportare a datelor de către furnizorii de servicii poştale.

Astfel, proiectul de decizie supus consultării publice prevede reglementarea expresă a faptului că furnizorii de servicii poştale vor raporta exclusiv trimiterile poştale prelucrate în nume propriu, nu şi pe cele prelucrate în numele şi pe seama unui alt furnizor, pentru a evita eventuale raportări duble.

Proiectul de decizie prevede, totodată, unificarea celor două formulare de raportare statistică existente în prezent, astfel încât toţi furnizorii de servicii vor completa datele statistice pe formulare identice, nemaiexistând diferenţe între furnizorul de serviciu universal şi ceilalţi furnizori de servicii poştale.

În plus, ANCOM propune completarea cu anumiţi indicatori a tabelelor de raportare statistică transmise de către furnizorii de servicii poştale, precum indicatori referitori la mandatul poştal pe suport de hârtie, veniturile realizate exclusiv din furnizarea de servicii poştale clasificate pe categorii de servicii sau reclamaţii privind relaţia dintre utilizatorii finali și furnizorii de servicii poştale.

Aceste propuneri survin pe fondul modificării în cursul anului 2013 a cadrului naţional de reglementare a serviciilor poştale, ca urmare a transpunerii în legislaţia naţională a Directivei Parlamentului European şi Consiliului nr. 2008/6/CE prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale. Având în vedere că proiectul de decizie vizează inclusiv colectarea şi raportarea datelor statistice aferente anului în curs, Autoritatea supune consultării publice proiectul de decizie în regim de urgenţă, acordând un termen de 15 zile pentru depunerea de observaţii.

Proiectul de decizie supus consultării poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 06.02.2014, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

Bucuresti, 23.01.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *