free download 78 travel guides written by experts

Conform unui raport al Comisiei, statele membre trebuie sa consolideze in continuare aplicarea

drepturilor pasagerilor care utilizeaza transportul aerian

Comisia Europeană a publicat un document care analizează modul în care au fost tratate plângerile privind drepturile pasagerilor, precum și modul în care a fost aplicată legislația în sectorul european al transportului aerian între 2010 și 2012. Analiza arată că plângerile adresate autorităților naționale, prin care se solicitau compensații și asistență, au revenit la nivele mai scăzute după anul 2010, care a reprezentat o excepție (în contextul crizei provocate de norul de cenușă vulcanică, al întreruperilor datorate ninsorilor).

De asemenea, companiile aeriene sunt sancționate în numai 1% din cazuri, majoritatea plângerilor fiind soluționate fără a fi nevoie să se recurgă la astfel de măsuri pentru a asigura aplicarea legislației. În general, numărul plângerilor din partea persoanelor cu handicap și a persoanelor cu mobilitate redusă cu privire la problemele în materie de transport aerian este în continuare foarte redus și nu au fost aplicate sancțiuni companiilor aeriene pentru astfel de cazuri.

Siim Kallas, vicepreședinte al Comisiei responsabil cu transporturile, a declarat: „Sunt mândru de realizările Europei în domeniul drepturilor pasagerilor în ultimii cinci ani. Dar drepturile contează numai dacă se asigură punerea lor în aplicare în mod efectiv. Comisia va urmări în continuare cu atenție să se asigure că pasagerii sunt pe deplin conștienți de drepturile lor și că știu cum să depună o plângere, dacă este necesar. Revizuirea drepturilor pasagerilor care utilizează transportul aerian, aflată acum în curs de desfășurare, are, de asemenea, ca principal obiectiv îmbunătățirea modului de aplicare a acestor drepturi și asigurarea respectării lor.”

Statisticile se bazează pe datele furnizate de către organismele naționale de asigurare a aplicării legii (ONA) din cele 28 de state membre, precum și din Islanda, Norvegia și Elveția. Principalele constatări ale raportului sunt următoarele:

Numărul de plângeri primite de către ONA în temeiul regulamentului de stabilire a compensațiilor și a asistenței acordate pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și a anulării sau a întârzierii prelungite a zborurilor [Regulamentul (CE) nr. 261/2004] a fost de 91 726 în 2010, de 52 675 în 2011 și de 56 478 în 2012.

În perioada de raportare, ONA au fost reticente în ceea ce privește sancționarea transportatorilor aerieni care nu au respectat legislația. S-au aplicat sancțiuni doar în puțin mai mult de 1% din cazuri. Acest lucru arată că sancțiunile reprezintă în continuare ultima soluție, după ce toate celelalte mijloace de a asigura conformitatea au eșuat.

Cu toate acestea, sancțiunile impuse de către ONA companiilor aeriene care nu au respectat legislația sunt tratate și puse în aplicare cu mai multă rigurozitate. Prin urmare, în ciuda numărului redus de sancțiuni, acestea încep să fie mai mult decât un simplu avertisment pe hârtie.

Numărul plângerilor primite de către ONA în temeiul regulamentului care stabilește drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului [Regulamentul (CE) nr. 1107/2006] a fost de 128 în 2010 și de 111 în 2011. Numărul a crescut la 275 în 2012, însă această creștere reprezintă doar efectul statisticilor utilizate – începând cu acel an, au fost incluse și datele pentru Regatul Unit – și nu reflectă o tendință. Nu au fost impuse sancțiuni transportatorilor aerieni.

Pentru a consulta acest raport, faceți clic aici .

Informații generale

Datele vizează ambele regulamente privind drepturile pasagerilor care utilizează transportul aerian: Regulamentul (CE) nr. 261/2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului.

Comisia este hotărâtă să se asigure că cetățenii își pot exercita efectiv drepturile atunci când călătoresc pe calea aerului. În același timp, Comisia este hotărâtă să promoveze concurența echitabilă între transportatorii aerieni din UE, încurajând, printre altele, publicarea sancțiunilor impuse de autoritățile statelor membre. Documentul statistic răspunde cererilor primite din surse diverse (printre altele, cereri din partea Parlamentului European, a statelor membre, a sectorului transportului aerian) privind date fiabile referitoare la modul în care statele membre își îndeplinesc obligațiile în materie de tratare a plângerilor și de asigurare a aplicării legislației.

Următoarele etape

La 13 martie 2013, Comisia a propus un pachet de măsuri pentru a se asigura că pasagerii care utilizează transportul aerian au drepturi noi și îmbunătățite la informații, la îngrijire și la redirecționare atunci când sunt blocați în aeroporturi și, în același timp, pentru a ameliora procedurile de reclamație și măsurile de asigurare a aplicării legislației.

În prezent, propunerea este dezbătută în cadrul Parlamentului European și al Consiliului.

Pagini Utile

  • Urmăriți activitatea vicepreședintelui Kallas pe Twitter

Bucuresti, 16.05.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *