free download 78 travel guides written by experts

Conform unui raport al Comisiei Europene, cetatenii UE inca se confrunta cu dificultati

in ceea ce priveste exercitarea drepturilor electorale locale

Din ce în ce mai mulți cetățeni europeni își exercită dreptul de a locui și de a lucra pe întreg teritoriul Uniunii Europene. În prezent, aproximativ 8 milioane de persoane care au dreptul să voteze locuiesc în altă țară decât cea de origine. În calitate de cetățeni ai UE, aceste persoane au dreptul să voteze sau să fie eligibili în alegerile locale din statul membru în care își au reședința. Cu toate acestea, în prezent, conform unui nou raport publicat astăzi de Comisia Europeană, doar 10% dintre cetățeni profită de acest drept. Raportul constată că, deși majoritatea țărilor au transpus în mod satisfăcător normele în materie ale UE, (Directiva 94/80/CE), persistă unele  obstacole. În plus, este posibil ca unii cetățeni să ignore drepturile de care beneficiază, iar procedurile să fie, uneori, prea complicate.

Prin urmare, pentru a se asigura că cetățenii își pot exercita pe deplin drepturile electorale, Comisia va colabora cu autoritățile naționale, regionale și locale în vederea identificării și soluționării dificultăților care persistă în ceea ce privește aplicarea efectivă a acestor drepturi. Propunerea ca 2013 să fie desemnat Anul european al cetățenilor reprezintă o bună ocazie de a face mai bine cunoscute drepturile cetățenilor UE.

„Indiferent dacă deciziile adoptate la nivel municipal se referă la plantarea de arbori, serviciile de urgență sau transportul local, acestea au o influență asupra tuturor cetățenilor care locuiesc într-o anumită zonă. Acesta este motivul pentru care, în conformitate cu tratatele UE, cetățenii UE au aceleași drepturi democratice de a vota și de a candida în alegerile locale în toate cele 27 de state membre, indiferent unde își au locul de reședință în UE”, a declarat Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisarul UE pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie. „Vom continua să colaborăm cu statele membre pentru a asigura exercitarea efectivă a acestor drepturi, ceea ce va permite cetățenilor UE să se poată exprima cu privire la chestiunile care îi privesc”.

Raportul referitor la aplicarea normelor UE privind drepturile electorale locale ale cetățenilor UE constată că, în pofida transpunerii satisfăcătoare a directivei relevante a UE, persistă unele probleme. Printre acestea, se numără condițiile impuse cetățenilor UE care ar putea fi diferite în raport cu cele impuse propriilor resortisanți, cum ar fi cerința de a avea reședința într-o țară o anumită perioadă de timp pentru a putea fi eligibil.

Deși numărul europenilor care locuiesc într-o altă țară din UE decât cea de origine a crescut, raportul constată că doar 10% din cetățenii UE și-au exercitat drepturile electorale. Cetățenii UE ar trebui să fie informați cu privire la drepturile lor electorale și la procedurile administrative pe care trebuie să le respecte pentru exercitarea acestora. Comisia va continua să monitorizeze punerea corectă în aplicare a directivei și va sprijini statele membre să adopte măsurile necesare pentru a garanta faptul că cetățenii beneficiază de exercitarea deplină a drepturilor lor electorale. De asemenea, Comisia va promova cele mai bune practici în ceea ce privește încurajarea cetățenilor din afara UE să participe la viața politică și instituțională pe plan local.

Context

Libera circulație este cel mai prețuit drept conferit de cetățenia europeană (a se vedea comunicatul de presă nr. 14/2011.) Într-adevăr, din ce în ce mai mulți europeni beneficiază de acest drept și se stabilesc în alt stat membru. În 2009, conform estimărilor, 11,9 milioane de cetățeni locuiau în alt stat membru decât cel de origine; în 2010 statisticile au crescut la 12,3 milioane (STAT/11/105). Aproximativ 8 milioane dintre aceștia erau capabili să-și exercite dreptul de vot.

Grație cetățeniei europene – care nu înlocuiește cetățenia națională, ci o completează – toți cetățenii celor 27 de state membre au, de asemenea, dreptul de a vota și de a participa la alegerile locale și europene în țara din UE în care locuiesc.

Raportul privind cetățenia UE în 2010 (a se vedea IP/10/1390 și MEMO/10/525) a evidențiat 25 de măsuri concrete pentru eliminarea obstacolelor existente în calea cetățenilor europeni în ceea ce privește dreptul acestora la libera circulație în UE. Una dintre acestea se referă la intensificarea acțiunilor de sensibilizare a cetățenilor cu privire la deținerea statutului de cetățean european, cu privire la drepturile adiacente și la sensul acestora în viața cotidiană, prin desemnarea anului 2013 drept Anul european al cetățenilor și prin organizarea de evenimente specifice privind cetățenia europeană și politicile legate de cetățenie pe durata acestui an. Pe durata anului european al cetățenilor în 2013, Comisia va publica un al doilea raport privind cetățenia Uniunii, care va servi drept plan de acțiune pentru eliminarea obstacolelor încă prezente care împiedică cetățenii să beneficieze pe deplin de drepturile lor care derivă din calitatea de cetățean al Uniunii.

Persoane de contact:
Matthew Newman (+32 2 296 24 06)
Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Pagini Utile

* Cetățenia Uniunii:
//ec.europa.eu/justice/citizen/index_en.htm
* Pagina de internet a dnei Viviane Reding, comisar UE pentru justiție:
//ec.europa.eu/reding

Bucuresti, 09.03.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *