Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Conferinta Nationala a Miscarii Consumatoriste din Romania

Vineri, 27 noiembrie 2015, a avut loc la Iași prima Conferință Națională a Mișcării Consumatoriste din România, la care au participat cele mai active asociații de consumatori din țară, printre care și Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România (APC România), reprezentată de conf. univ. dr. Costel Stanciu (foto), președintele asociației.

Conferința beneficiază de sprijinul Primăriei Municipiului Iași.

Participanții la Conferință au adoptat în unanimitate o rezoluție ce cuprinde principalele aspecte care preocupă în acest moment consumatorii.

Participanții salută adoptarea de către Parlament a legii privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, o lege care ajută cu adevărat oamenii aflați în nevoie și care îndreaptă abuzurile suferite de consumatori din partea sistemului bancar. De asemenea, participanții au hotărât să îi solicite președintelui Klaus Iohannis promulgarea legii în cel mai scurt timp posibil, pentru a putea începe să-și producă efectele.

Independența ANPC

De asemenea, participanții susțin și își asumă Apelul pentru un ANPC independent, lansat de mai multe asociații care susțin protecția consumatorilor de servicii financiare.

Participanții au decis să solicite autorităților introducerea unui sistem de finanţare a asociațiilor de consumatori înregistrate legal în România, atât pe proiecte, cât și pentru cheltuieli operaționale. Un capitol distinct al sprijinirii asociațiilor de consumatori trebuie să privească finanțarea efectuării unor analize de laborator, ale căror rezultate să fie publicate în presă. Acesta este un aspect extrem de important, deoarece, în lipsa unor informaţii reale, consumatorii români sunt supuşi unor veritabile campanii de dezinformare şi isterizare care vizează inclusiv produsele de bază: apa, pâinea, legumele şi fructele, laptele, carnea, cerealele etc.

Solicitări

Participanții au mai decis să solicite autorităților următoarele:
– Introducerea Protecţiei Consumatorilor ca obiect de studiu în şcoli, conform legii;
– Acordarea unei finanțări bugetare de minimum 0,2 euro pe zi/locuitor pentru educaţia consumatorilor;
– Obligarea Primăriilor şi a Prefecturilor de a asigura funcţionarea regulată a consiliilor pentru protecţia consumatorilor, conform legii;
– Consultarea consumatorilor, într-un cadru instituționalizat, la adoptarea tuturor deciziilor care îi privesc;
– Publicarea, pe site-ul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC – www.anpc.ro), a unei liste cu asociaţiile de consumatori legal înfiinţate, care funcționează și sunt active;
– Reorganizarea serviciului pentru îndrumarea asociaţiilor de consumatori din cadrul ANPC, cu obligativitatea funcţionarilor de a asigura dialogul continuu cu asociațiile de consumatori legal înfiinţate, elaborarea de rapoarte de activitate trimestriale, consultare reciprocă periodică;
– Dezavuarea de către ANPC a asociaţiilor hibride care, prin activitate și statut, sub masca apărării consumatorilor, promovează de fapt interesele oneroase ale producătorilor sau/și prestatorilor de servicii;
– Demararea unui program guvernamental transparent pentru sprijinirea înființării de noi asociații de consumatori, îndeosebi în rândul tinerilor, pentru a se ajunge, ca număr, la media europeană de 1 ONG la 100.000 locuitori.

Litigii în domeniul bancar

În ceea ce privește recenta reglementare a soluționării alternative a litigiilor în domeniul bancar, participanții au stabilit să solicite Parlamentului corectarea neconcordanțelor existente în actuala formă a Ordonanței 38 față de prevederile Directivei 11/2013. Se dorește și clarificarea modului în care s-a făcut desemnarea și validarea membrilor Colegiului de coordonare a Centrului SAL (Soluționarea Alternativă a Disputelor)din domeniul bancar, precum și respectarea condițiilor prevăzute de Ordonanța 38, având în vedere lipsa totală de transparență în care s-a desfășurat acest proces. Participanții la conferință și-au exprimat profunda îngrijorare în ceea ce privește funcționarea prezentă și viitoare a acestui organism, precum și în legătură cu reglementarea activității corpului de conciliatori care urmează să analizeze litigiile dintre consumatori și bănci, având în vedere lipsa oricărei informații publice privind activitatea desfășurată până în prezent, deși, din informațiile existente, demararea activității Colegiului a avut loc la începutul lunii octombrie.

Bucuresti, 27.11.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *