free download 78 travel guides written by experts

Conferinta de prezentare a rezultatelor proiectului:

„Dezvoltarea educatiei pentru viabilizarea pietei muncii prin vectori inovatori Mecatronică-Integronică (M&I)”

Pe data de 19 decembrie 2011, ora 11, la sediul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnică Măsurării București, va avea loc conferinţa de de prezentare a rezultatelor proiectului: „Dezvoltarea educaţiei pentru viabilizarea pieţei muncii prin vectori inovatori Mecatronică – Integronică (M&I)”, cofinanțat prin contract POSDRU/90/2.1/S/62144.

Cu acest prilej, va avea loc o reuniune a celor mai importanţi actori însărcinaţi cu implementarea (reprezentanţi ai coordonatorului, partenerilor, dar şi tutori), precum şi cu o serie de tineri absolvenţi, elevi şi studenţi care au efectuat stagii de practică în urma acestui proiect.

Dezbaterile se vor concentra asupra: raportului de management privind desfăşurarea proiectului până în prezent și a raportului privind activităţile şi indicatorii pe următoarea perioadă de desfăşurare a proiectului de 6 luni.

Proiectul „Dezvoltarea educaţiei pentru viabilizarea pieţei muncii prin vectori inovatori Mecatronică-Integronică (M&I)” are ca obiectiv principal facilitarea inserţiei profesionale pe piaţa muncii a tinerilor studenţi / absolvenţi şi tehnicieni din domeniile mecatronică, integronică şi cele conexe, prin acţiuni menite să le desăvârşească în egală măsură pregătirea practică şi pe cea teoretică: stagii de practică, posibilitatea participării la traininguri şi conferinţe, tutorat. Astfel, ei pot să realizeze un schimb contructiv de idei cu specialişti de top din domeniu, din institutele şi firmele de profil care operează în România, existând şi şansa ca ei să îşi găsească un loc de muncă acolo.

De implementarea POSDRU/90/2.1/S/62144 se ocupa echipe din cadrul INCDMTM şi al partenerilor acestuia, respectiv: Partener 1: Universitatea "POLITEHNICA" Bucureşti, prin Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronică / UPB-CCDM, Partener 2: Universitatea "Valahia" din Târgovişte, Partener 3: Universitatea "Transilvania" din Braşov, prin Catedra de Mecanică Fină şi Mecatronica, Partener 4: Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului București și Partener 5: Asociaţia Profesională Patronatul Roman din Industria de Mecanică Fină, Optică şi Mecatronica – "APROMECA".

Proiectul „Dezvoltarea educaţiei pentru viabilizarea pieţei muncii prin vectori inovatori Mecatronică-Integronică (M&I)” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1- „Tranziţia de la şcoală la viaţă activă”.

Bucuresti, 28.11.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *