Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Conducerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici s-a intalnit cu directorii

În cadrul Proiectului PHARE/2006/018-147.01.03.01.01 Continuarea asistenţei acordate Institutului Naţional de Administraţie şi Centrelor Regionale de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală în vederea dezvoltării unui corp profesionist de funcţionari publici şi a competenţelor necesare pentru sprijinirea administraţiei publice din România ca stat membru UE Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a organizat o întâlnire în data de 23 noiembrie 2009 cu directorii centrelor regionale de formare din Bucureşti, Călăraşi, Craiova, Cluj, Constanţa, Iaşi, Sibiu şi Timişoara, la care au participat şi reprezentanţi ai Institutului Naţional de Administraţie.

În cadrul întâlnirii, reprezentanţii centrelor regionale au expus situaţia curentă pentru fiecare centru în parte, indicându-se problemele specifice, începând cu patrimoniu, spaţiu, personal, proiecte cu finanţare externă şi implicit aspecte legate de cofinanţarea proiectelor la care centrele erau sau sunt eligibile, metodologia externă, situaţia financiară a centrelor, certificatele şi diplomele emise de centre, acreditarea unor cursuri recunoscute de CNFPA, reţelele internaţionale de specialişti din care fac parte centrele, cum ar fi de exemplu NISPACee etc.

Preşedintele ANFP, domnul Andras Szakal a afirmat că, potrivit noilor modificări legislative, Agenţia doreste să legitimeze autoritatea centrelor pentru ca acestea să-şi poată desfăşura activitatea ca şi până acum. „Vom găsi o modalitate în care aceste centre să funcţioneze mai bine decât până acum. În acest sens va exista o persoană de legătura din cadrul Agenţiei care să gestioneze problemele fiecărui centru”, a afirmat Andras Szakal.

La finalul întâlnirii s-a stabilit că e necesar a exista o analiză a nevoilor de instruire pentru anul 2009. Preşedintele ANFP a concluzionat că este nevoie ca centrele să se întărească din perspectiva grupului ţintă, cărora se vor adresa acestea, respectiv funcţionarii publici, din prisma modului în care va fi gândită activitatea de instruire a centrelor, astfel încât aceasta să se desfăşoare cât mai performant.
Toate problemele semnalate de către directorii centrelor au fost însuşite de conducerea ANFP, iar aspectele legate de problemele financiare urmează a se discuta cu reprezentanţii MAI şi MFP. „Pe noi ne interesează să creştem calitatea serviciilor oferite de centrele regionale şi, automat, calitatea prestaţiei funcţionarilor publici”, a conchis domnul Andras Szakal.

Bucuresti, 24.11.2009

{mosloadposition user9} {mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *