free download 78 travel guides written by experts

Concentrari economice: Comisia revizuieste comunicarea privind masurile corective

{mosimage}si modifica regulamentul de punere in aplicare a regulamentului privind concentrarile economice

Comisia Europeană şi-a revizuit orientările privind măsurile corective referitoare la controlul concentrărilor economice, astfel încât să asigure o abordare mai eficientă a chestiunilor în domeniul concurenţei şi să propună întreprinderilor implicate în cazuri de concentrări economice o metodă mai bună de abordare a aspectelor concurenţiale. Măsurile corective reprezintă modificările aduse unei operaţiuni propuse de către părţile în cauză, în vederea eliminării eventualelor probleme în materie de concurenţă identificate de Comisie. Principalele modificări constau în introducerea unui formular pe baza căruia vor fi comunicate informaţiile referitoare la măsurile corective, detaliile privind cesiunea şi accesul, precum şi clarificările privind rolul administratorului. De asemenea, Comisia a actualizat Comunicarea privind măsurile corective din perspectiva Regulamentului (CE) nr. 139/2004, revizuit, privind concentrările economice (a se vedea MEMO/04/9), a experienţei Comisiei în numeroase cazuri de concentrări, a Studiului Comisiei privind măsurile corective (a se vedea IP/05/1327), precum şi din perspectiva hotărârilor recente ale instanţelor europene. Comunicarea privind măsurile corective ţine seama şi de observaţiile primite în timpul consultărilor publice care au avut loc în 2007 cu privire la un proiect de comunicare (a se vedea IP/07/544). În plus, Comisia a adoptat modificarea regulamentului de punere în aplicare a regulamentului privind concentrările economice [Regulamentul (CE) nr. 802/2004 al Comisiei], astfel încât să fie conform cu modificările aduse Comunicării privind măsurile corective.

Comisarul pentru concurenţă, dna Neelie Kroes, a declarat: „Măsurile corective au un rol important în controlul concentrărilor, întrucât acestea pot crea condiţiile necesare pentru concentrarea întreprinderilor şi, în acelaşi timp, pot asigura menţinerea unei concurenţe reale. Acest lucru a fost demonstrat de cazurile bine-cunoscute din ultimul timp, cum ar fi Gaz de France/Suez, ori cazul Thomson/Reuters. Noua comunicare oferă întreprinderilor o îndrumare clară referitoare la strategia Comisiei privind asigurarea unor măsuri corective mai eficiente în viitor.”

Pe baza rezultatelor studiului privind măsurile corective în materie de concentrări şi a jurisprudenţei recente, comunicarea privind măsurile corective evidenţiază faptul că măsurile corective sunt acceptabile numai dacă sunt viabile şi dacă elimină efectiv problemele din domeniul concurenţei identificate de Comisie. Pentru a permite Comisiei să evalueze mai bine valabilitatea şi eficacitatea unei măsuri propuse, părţile trebuie să ofere informaţiile necesare prin completarea noului formular (şi anume, formularul „MC”), astfel încât pe baza acestora să se poată efectua o prognoză corespunzătoare. Acest formular a fost introdus în contextul modificării aduse regulamentului de punere în aplicare a regulamentului privind concentrările economice.

Având în vedere că operaţiunea de cesiune este eficientă numai în cazul unui cumpărător adecvat, comunicarea oferă detalii privind metoda prin care poate fi identificat un astfel de cumpărător, de exemplu, prin precizarea condiţiilor în care un prim cumpărător este cel indicat pentru operaţiunea respectivă. De asemenea, comunicarea subliniază necesitatea de a fi incluse toate activele şi persoanele de care este nevoie pentru asigurarea viabilităţii întreprinderii ce urmează a fi cesionată.

În noile orientări Comisia arată, de asemenea, că va accepta măsuri corective privind accesul, de exemplu acordarea accesului pentru infrastructură sau reţele, numai dacă efectul acestora este echivalent cu o cesiune. Având în vedere că, în anii anteriori, eficacitatea unor măsuri corective privind accesul a fost limitată, datorită acestei abordări, întemeiată pe criterii, va exista certitudinea că măsurile corective vor fi concepute în aşa fel încât să poată fi puse în aplicare în mod eficient.

În ceea ce priveşte punerea în aplicare a măsurilor corective, comunicarea revizuită privind măsurile corective şi regulamentul de aplicare a regulamentului privind concentrările clarifică rolul administratorului.

Comunicarea revizuită înlocuieşte comunicarea anterioară adoptată în 2001, fiind o reflectare a practicii aplicate de Comisie în domeniul măsurilor corective, precum şi a comentariilor primite în cadrul consultării publice din 2007. Revizuirea comunicării este răspunsul oferit concluziilor din „Studiul privind măsurile corective” întocmit de Comisie, publicat în octombrie 2005. În acest studiu, Comisia a întreprins o amplă examinare a măsurilor corective anterioare adoptate în diferite cazuri de concentrări economice şi a analizat punerea în aplicare şi eficacitatea acestor măsuri. În plus, Comunicarea revizuită înglobează jurisprudenţa recentă a instanţelor europene care a fost utilă pentru orientare, în special în ceea ce priveşte cadrul juridic de acceptare sau respingere a măsurilor corective. În fine, Comunicarea revizuită privind măsurile corective ţine seama de dispoziţiile relevante în materie de măsuri corective ale regulamentului din 2004 privind concentrările (a se vedea MEMO/04/9), de exemplu, are în vedere posibilitatea ca termenele prevăzute pentru analizarea şi evaluarea măsurilor să fie prorogate.

Comunicarea revizuită privind măsurile corective şi regulamentul revizuit de punere în aplicare au fost publicate astăzi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi vor intra în vigoare mâine. Aceste documente pot fi consultate la următoarea adresă: //ec.europa.eu/comm/competition/mergers/legislation/merger_remedies.html

Bruxelles, 22 octombrie 2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *