free download 78 travel guides written by experts

Concediu pentru cresterea copilului: Partenerii sociali europeni

semnează revizuirea acordului-cadru

Noul acord-cadru încheiat de partenerii sociali europeni măreşte durata concediului pentru creşterea copilului de la trei la patru luni pentru fiecare părinte şi se aplică tuturor lucrătorilor angajaţi, indiferent de forma contractului lor de muncă. Acesta este rezultatul a şase luni de negocieri între partenerii sociali şi reflectă schimbările survenite în societate şi pe piaţa muncii de la semnarea primului acord-cadru privind concediul pentru creşterea copilului din 1995. Vladimír Špidla, Comisar pentru ocuparea forţei de muncă, probleme sociale şi egalitatea de şanse, a fost prezent în această dimineaţă la semnarea oficială.

„Acest acord dovedeşte faptul că parteneriatul social european funcţionează şi produce rezultate concrete pentru lucrători şi întreprinderi în Europa”, a subliniat Vladimír Špidla, Comisar pentru ocuparea forţei de muncă, probleme sociale şi egalitatea de şanse. Domnia sa a adăugat: „Acest acord abordează în mod concret unul dintre obiectivele prioritare pentru egalitatea între femei şi bărbaţi şi demonstrează voinţa de a găsi soluţii pentru ameliorarea echilibrului între viaţa familială şi viaţa profesională, ţinând cont în acelaşi timp de diversitatea cadrelor de reglementare naţionale, de practici şi de tradiţii”.

Noul acord-cadru privind concediul pentru creşterea copilului a fost semnat în această dimineaţă de următorii parteneri sociali europeni: CES (Confederaţia Europeană a Sindicatelor), BUSINESSEUROPE, CEEP (Centrul European al Întreprinderilor cu Participare Publică) şi UEAPME (Uniunea Europeană a Artizanatului şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii).

Noul acord:
·    măreşte durata concediului parental de la 3 la 4 luni pentru fiecare părinte. O lună din cele patru nu este transferabilă de la un părinte la altul;
·    specifică faptul că se aplică tuturor lucrătorilor indiferent de forma contractului lor de muncă (contract cu durată limitată, lucru la timp parţial etc.);
·    oferă totodată posibilitatea părinţilor care revin la lucru după concediul pentru creşterea copilului să solicite adaptarea condiţiilor lor de muncă (a orelor de lucru, de exemplu);
·    conferă o protecţie sporită nu numai împotriva concedierilor, ci, de asemenea, şi împotriva oricărui tratament defavorabil determinat de exercitarea dreptului la concediu pentru creşterea copilului.

În prezent, Comisia trebuie să examineze dispoziţiile acordului. În aplicarea dispoziţiilor Tratatului privind dialogul social, Comisia va propune Consiliului, înaintea sezonului de vară, punerea în aplicare a acordului printr-o directivă. Directiva trebuie adoptată de Consiliu prin majoritate calificată.

Context
După cele două faze de consultări privind reconcilierea vieţii private, profesionale şi familiale, implicând partenerii sociali europeni, organizaţiile de dialog social interprofesional au optat pentru negocierea unui acord privind concediul pentru creşterea copilului. Rezultatul a constat în primul acord-cadru la nivel comunitar, încheiat în decembrie 1995, urmat de o directivă a Consiliului în 1996 (Directiva 96/34/CE). După aproape 15 ani, considerând că a sosit timpul ca acest acord să fie actualizat, partenerii s-au aşezat la masa tratativelor pentru produce o versiune revizuită. Negocierile au început în decembrie 2008 şi s-au încheiat în martie 2009.

Bucuresti, 18.06.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *