free download 78 travel guides written by experts

Comunitate virtuala interuniversitara pentru valorificarea proprietatii intelectuale

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007 – 2013

Investeşte în oameni!

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) lansează astăzi proiectul „Comunitate virtuală interuniversitară pentru ştiinţă, tehnologie, inovare şi valorificare a proprietăţii intelectuale”, proiect ce se va derula pe o perioadă de 30 de luni, din noiembrie 2010. În proiect sunt implicate trei universităţi din România – Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea de Vest dim Timişoara şi Universitatea din Craiova – şi un partener transnaţional, Institute de Recherche en Electronique, Microtechnologie, Instrumentation et Systemes (IREMIS) din Rouen, Franţa.

Obiectivul general al proiectului vizează educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere. Astfel, proiectul se concentrează pe creşterea gradului de inserţie al studenţilor pe piaţa muncii prin dezvoltarea calităţii comunicării şi îmbunătăţirea serviciilor oferite studenţilor şi profesorilor. Proiectul mai vizează şi dezvoltarea rutelor flexibile de învăţare pe tot parcursul vieţii, creşterea accesului la educaţie şi formare prin promovarea reţelelor virtuale de ştiinţă, tehnologie, inovare, de valorificare a proprietăţii intelectuale din universităţi.

Scopul proiectului este implementarea soluţiei de centru interuniversitar pilot de cercetare, comunicare şi valorificare a proprietăţii intelectuale, în primul rând, în universităţile implicate în proiect. Pentru îndeplinirea acestui scop, proiectul vizează ca şi grup ţintă un număr 6.000 de studenţi din cele trei universităţi româneşti, beneficiari direcţi ai proiectului.

„Studenţii vor fi îndrumaţi de cadre universitare implicate în dezvoltarea programelor de studii universitare şi de persoane cu funcţii de conducere, monitorizare şi evaluare în învăţământul superior, precum şi de responsabilii în calitatea actului de învăţământ superior. Pe parcursul pregătirii studenţilor, universităţile vor fi susţinute şi de specialiştii implicaţi în elaborarea politicilor în învăţământul superior”, afirmă Simona Tănase, managerul de proiect din partea MECTS.

Dimensiunea europeană a proiectului este asigurată de implicarea partenerului transnaţional – IREMIS. Colaborarea cu Institutul de la Rouen va consta în schimbul de informaţii, de experienţă, de rezultate şi de bune practici în domeniul utilizării comunităţilor virtuale îcercetare universitară.

Proiectul este confinanţat din Fondul Social European prin intermediul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013, “Comunitate virtuală interuniversitară pentru ştiinţă, tehnologie, inovare şi valorificare a proprietăţii intelectuale” se înscrie pe Axa prioritară 1 – “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, domeniul major de intervenţie: 1.2 – „Calitate în învăţământul superior”. Valoarea totală a proiectului este de 20.736.126 de lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 15.635.215 lei.

Bucuresti, 31.01.2011

{mosloadposition user9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *