free download 78 travel guides written by experts

Comunicatii integrate in proiecte complexe din administratia publica locala bazate

pe tehnologie  furnizată de Allied Telesis

Sistemul integrat judeţean <EuDiS> reprezintă soluţia optimă de îmbunătăţire a condiţiilor de lucru în activitatea curentă a funcţionarilor publici din România, punând accent pe aspectele referitoare la ameliorarea relaţiilor dintre cetăţeni sau mediul de afaceri cu Administraţia judeţului Mehedinţi.

Uniunea Europeană, prin Strategia Lisabona şi-a fixat tinta de a deveni o administraţie modernă, de a promova servicii de eGuvernare interoperabile la nivel european, care să faciliteze circulaţia informaţiei între toate administraţiile europene şi în final de a asigura un standard înalt de servicii publice cetăţenilor.

In 2000, Uniunea Europeană şi-a fixat drept obiectiv atingerea performanţelor din domeniul eGuvernării pe care USA sau Japonia le înregistrau. S-a stabilit o metodologie europeană de evaluare şi bune practici anuale a serviciilor de eGuvernare, metodologia Capgemini pentru servicii online de eGuvernare. Acest raport anual arată perfomanţa ţărilor Europene şi nivelul de sofisticare pentru fiecare serviciu în parte G2C, G2B.

EUDIS (European District System) reprezintă primul proiect de informatizare a administraţiei publice la nivel judeţean. Este un partenereiat Public-Privat cu CJ Mehedinţi, asigurând servicii IT&C pentru un număr de peste 90 de clienţi din judeţ (primării, învăţământ, etc) de tip SAAS (software as a service) sau servicii externalizate IT&C.

EUDIS este soluţia care răspunde apelului făcut de Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Dl. Gabriel Sandu, în luna martie către toate consiliile judeţene  şi primării de a sprijini drumul către România digitală "în care să funcţioneze administraţia publică minimală, e-guvernarea va face mai mult decât să îmbunătăţească serviciile, să reducă costuri, să eficientizeze procesul de lucru şi să  încurajeze activitatea independentă, va reuşi chiar să faciliteze transparenţa comunicării între cetăţeni şi administraţia publică" conform comunicatului de presa a MCSI din data de 26.03.2009.

EUDIS  gestionează întreaga infrastructura IT&C a Judeţului Mehedinţi, fiind unica soluţie care răspunde celor mai exigente cerinţe tehnologice şi care ţine cont atât de resursele umane din teritoriu, cât şi de integrarea echipamentelor hard pentru integrarea şi interoperaţionalitatea aplicaţiilor soft. Viaţa echipamentelor este limitată în timp la maxim 3-5 ani, tehnologia se schimbă permanent, acest proiect este unul permanent actualizat, de tip DBO ( design, build and operate). Proiectul are o infrastructură proprie complexă, care respectă condiţiile necesare impuse de politica MCSI şi legislaţia şi instrucţiunile CE în  politica  e-government, fiind construită pe 4 piloni importanţi:  infrastructura  integrata de comunicaţii, infrastructura integrată hardware; infrastructura integrată software, plan permanent de pregătire profesională şi utilizare aplicaţii soft.

Strategia de soluţii integrate de comunicaţii în proiectul EuDis se bazează pe capacitatea unică de a furniza companiilor soluţii dedicate de voce şi de date, fixe şi mobile, la un standard înalt de calitate, într-o singură reţea performantă de comunicaţii. Monitorizarea şi raportarea este centralizată într-un singur punct <data warehouse> pentru întreg judeţul, iar suportul este asigurat printr-un call center şi echipe tehnice mobile de intervenţie.

Pentru soluţia de date s-a ales o infrastructură bazată pe conexiuni de date calibrate în funcţie de necesităţile de trafic actuale, dar cu posibilitatea de creştere ulterioară. Independent de nivelul de securizare oferit de providerul folosit pentru servicii de transport, se preferă şi securizarea conexiunilor prin VPN cu IPSEC cu criptare avansată DES/3DES/AES, realizate prin routere locale (AT-AR 745, AT-AR 410s, AT-AR415s şi AT-AR750s)- echipamente robuste, extrem de performante, furnizate de producătorul japonez Allied Telesis.

În acest fel s-a realizat un înalt grad de securizare, cu soluţie proprie, criptarea şi decriptarea realizându-se la nivelul routerelor din fiecare locaţie, independent de transportator. Allied Telesis a furnizat şi soluţia de monitorizare centralizată a echipamentelor menţionate, dispecerii putând reacţiona în timp real la orice întrerupere a comunicaţiilor.

Declaraţie dl Iulian Pirianu, Director General EUDIS Mehedinţi
„Personal, îmi doresc ca administraţia centrală să aprecieze efortul nostru, să ne susţină ideile în ceea ce priveşte interoperabilitatea soluţiei EUDIS cu soluţiile Ministerului de Finanţe, Ministerul Administraţiei si Ministerului Comunicaţiilor si  Tehnologiei  informaţiei şi să promoveze  conceptul EUDIS, ca fiind unul de succes pentru un judeţ.
Consider ca acest proiect deschide canalele de comunicare on-line cu cetăţeanul, pentru a veni in sprijinul lui, având la baza infrastructura de comunicaţii optimizata,  securizată şi permanent supusă actualizării”

Declaratie dl Ion Mitu, Prefect Mehedinti :
«Infrastuctura hardware şi software pusă la dispoziţie de EUDIS  permite o “comunicare” permanentă, transparentă şi un  transfer  de informaţii. Mă voi implica în mod direct ca toate serviciile deconcentrate aflate sub coordonarea instituţiei prefectului să beneficieze de serviciile Eudis, aceasta pentru a se asigura o coordonare eficientă. Trebuie să folosim aceste soluţii rapide şi moderne de comunicare. Economisim astfel timp şi bani. Facilităţile oferite de EUDIS ne oferă şi soluţiile de rezolvare rapidă a problemelor şi sugestiilor venite din partea cetăţenilor.»

«Scopul nostru în calitate de investitor în acest proiect a fost să avem o bună analiză la nivel de procese de lucru interne Administraţiei Publice şi care să ţină cont de actualizările legislative permamente, să optimizăm  <timpul de raportare>, <efortul de operare>, <să asigurăm transparenţa în relaţia cu cetăţeanul>,<să asigurăm securitatea în back-office-ul administraţiei publice>, folosind toate resursele fizice şi umane posibile . La 5 ani de la "start-ul" implementării, putem spune că  judeţul Mehedinţi este printre primele judeţe digital-izate. În final, cei mai importanţi beneficiari din administraţie sunt cetăţenii din judeţ, pentru care  muncesc împreună, într-o  singură echipă, atât angajaţii  Eudis cât şi funcţionarii publici din judeţ” declară Cornel Giurgea, CEO CG&GC IT SA

Bucuresti, 22.05.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *