Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Computerul nu inlocuieste dascalul

ci îl ajută să aibă acces la mai multe informaţii, oferindu-i posibilitatea să interactioneze mai bine cu elevii

Seria dezbaterilor " Sistem Educaţional Informatizat – avangarda reformei profunde", a reunit recent la Colegiul Naţional C.D. Loga din Timişoara directori ai liceelor timişene, reprezentanţi ai inspectoratului judeţean, profesori şi elevi, autorităţi centrale si locale, reprezentanţi ai mass-media, pentru a realiza o evaluare realistă a gradului de utilizare a laboratoarelor SEI în judeţul Timiş.

Sistemul educaţional din România dispune acum de numeroase facilitaţi care poate transforma obligaţia de a învăţa în motivaţie.

Astfel, cei prezenţi la seminar au avut posibilitatea de a asista la o premieră – lecţia AeL susţinută în laboratorul SEI din Liceul Grigore Moisil din Timişoara a fost preluată de serverul localizat în laboratorul SEI din Colegiul Naţional C.D. Loga şi simultan a fost vizualizată de cei din amfiteatrul colegiului naţional.

Elevii, dar şi profesorii au la dispoziţie un important instrument complementar de predare/învăţare, care trebuie utilizat la capacitate maximă de beneficiarii programului SEI.

Ilustrativă în acest sens, a fost lecţia de fizică susţinută de un cadru didactic din Timişoara cu ajutorul lecţiilor AeL, în laboratorul SEI.

S-a putut face o comparaţie cu procesul de predare tradiţional (bazat pe discursul profesorului) remarcându-se implicarea mare a elevilor şi gradul inalt de interactivitate elev-profesor obtinut cu noile modalitati informatice de educaţie.
In cadrul dezbaterii, invitaţii au fost rugaţi săi expună problemele întâmpinate în adoptarea noului mod de predare şi să propună metode de îmbunătăţire a procesului de asimilare a acestuia.

Pentru început, s-a făcut o evaluare a implementării platformei AeL, apoi s-a discutat despre relaţia dintre profesor şi elev, dar şi despre reticenţa unor profesori faţă de utilizarea calculatorului în procesul de predare.

Doamna Paloma Petrescu, Secretar de Stat in Ministerul Educaţiei şi Cercetării, a accentuat scopul principal al Programului SEI.

"Utilizarea computerului vine în sprijinul profesorului, dar şi al elevului. Computerul nu înlocuieşte dascălul, ci îl ajută, oferindu-i posibilitatea să se informeze mai bine, să aibă acces la mai multe informaţii", a spus Paloma Petrescu.

Domnul Radu Jugureanu, eContent Manager în cadrul SIVECO România a precizat că "este necesară centrarea procesului didactic pe elev, nu pe profesor, cum este în prezent", adăugând că SEI "nu trebuie privit ca un proiect informatic, ci unul didactic, prin intermediul căruia trebuie să se realizeze trecerea de la reproducerea cunoaşterii la producerea acesteia".

Bucuresti, 31.05.2006

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *