metalshow

Completarea cadrului de reglementare referitor la alocarea si utilizarea numerelor scurte

destinate furnizarii de servicii de interes public la nivel national si de interes general la nivel local

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) supune consultării publice un proiect de decizie pentru modificarea şi completarea unor reglementări din domeniul resurselor de numerotaţie şi un proiect de decizie privind alocarea şi utilizarea numerelor naţionale scurte pentru serviciile de interes public la nivel naţional.

Autoritatea propune o serie de prevederi pentru modificarea şi completarea deciziei privind procedura de solicitare şi emitere a licenţei de utilizare a resurselor de numerotaţie în vederea alocării numerelor geografice scurte pentru servicii de interes general la nivel local, din domeniul 0Z = 02. Numerele pentru furnizarea unor servicii de interes general la nivel local sunt numere geografice formate din şapte cifre, cuprinzând prefixul judeţean urmat de numărul propriu-zis, primele două cifre fiind fie 02, fie 03 (de exemplu, 0232982 – Protecţia civilă Iaşi, 0267956 – Jandarmeria din Covasna, 0219844 – Alo, Domnule Primar / Bucureşti). Având în vedere faptul că actualul cadru de reglementare permite numai alocarea de numere care încep cu 03 către alţi furnizori decât Romtelecom, a fost necesară operarea unei modificări care să facă posibilă şi alocarea numerelor care încep cu 02 către furnizorii alternativi. Numerelor geografice scurte pentru servicii de interes general la nivel local, din domeniul 0Z = 02 li se vor aplica aceleaşi reguli de alocare şi utilizare ca şi numerelor din domeniul 0Z = 03.

Proiectul de decizie al ANCOM urmăreşte totodată clarificarea unor aspecte referitoare la regimul juridic aplicabil persoanelor care solicită obţinerea dreptului de utilizare a resurselor de numerotaţie, precum şi la condiţiile de cesionare a numerelor şi motivele de suspendare sau retragere, totală sau parţială, a Licenţei de utilizare a resurselor de numerotaţie (LURN).

În ceea ce priveşte numerele naţionale scurte pentru servicii de interes public la nivel naţional, acestea sunt destinate furnizării unor servicii precum:
a) siguranţa cetăţeanului (poliţie, jandarmerie);
b) servicii de asistenţă medicală;
c) deranjamente utilităţi publice (telefon, gaze, energie electrică, apă/canal);
d) asistenţa cetăţeanului (protecţia consumatorului, Avocatul Poporului);
e) servicii de informaţii (informaţii transporturi feroviare, informaţii transporturi aeriene, starea vremii, starea drumurilor);
f) asistenţă abonaţi servicii de comunicaţii electronice (relaţii cu clienţii, ghidul serviciilor).

Numerele naţionale scurte pentru servicii de interes public la nivel naţional sunt în prezent compuse din 4 cifre şi sunt utilizate de către Romtelecom pentru furnizarea anumitor servicii (de exemplu: Ora exactă – 1958, Deranjamente posturi telefonice – 1921).

Autoritatea consideră necesară creşterea numărului de cifre din componenţa numerelor naţionale scurte, astfel încât acestea să fie compuse din 4 sau 5 cifre, de forma 19vx(y), în funcţie de tipul serviciilor pentru care vor fi utilizate şi de importanţa, pentru utilizator, a serviciului furnizat. Astfel, serviciile care se referă la siguranţa cetăţeanului vor fi furnizate prin intermediul numerelor de 4 cifre, în timp ce serviciile care se referă la semnalarea unor deranjamente la utilităţi publice sau la asistenţa oferită abonaţilor de către furnizori vor fi furnizate prin intermediul numerelor de 5 cifre.

Pentru a da şi altor furnizori de servicii de comunicaţii electronice posibilitatea să utilizeze numere naţionale scurte, ANCOM supune consultării publice un proiect de decizie separat prin care stabileşte condiţiile de alocare şi utilizare specifice numerelor naţionale scurte pentru serviciile de interes public la nivel naţional. Pentru a reflecta caracterul social al serviciilor furnizate prin intermediul acestui tip de numerotaţie, proiectul conţine prevederea că tarifele cu amănuntul pentru apelurile către numerele naţionale scurte de forma 19vx(y) practicate de un furnizor de servicii de comunicaţii electronice pot depăşi tarifele practicate pentru apeluri naţionale dar nu cu mai mult de 50%. Această limitare a fost impusă pentru a permite utilizatorilor să distingă între serviciile furnizate prin aceste numere şi cele furnizate prin numerele cu tarif special (de forma 09xx xxx xxx). La fel ca şi alte tipuri de numerotaţie prevăzute în PNN, numerele naţionale scurte se alocă numai furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, care, la rândul lor pot asigna numere furnizorilor de servicii de interes public, dar proiectul de decizie aduce în plus un mecanism de rezervare a acestor numere la solicitarea unei autorităţi sau instituţii publice cu atribuţii prevăzute de lege în asigurarea unor servicii de interes public la nivel naţional.

Proiectul propune totodată un set de prevederi tranzitorii, precum perioada de tranziţie de doi ani de la data intrării în vigoare a deciziei pentru modificarea numerelor naţionale scurte 1921, 1930, 1935, 1951, 1957, 1958 folosite în prezent de Romtelecom pentru furnizarea serviciilor de interes public la nivel naţional, perioadă care să-i permită furnizorului să implementeze numere naţionale scurte de forma 19vxy, pentru că serviciile furnizate prin numerele menţionate intră în categoria numerelor de 5 cifre.

Cele două proiecte de decizie pot fi consultate pe pagina de internet a ANCOM aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 22.04.2010, pe adresa sediului central ANCOM – Str. Delea Nouă 2, sector 3, Bucureşti, sau direct la registratura ANCOM. Observaţiile şi recomandările pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 404 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

Bucuresti, 23.03.2010

{mosloadposition user9}

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *