free download 78 travel guides written by experts

Comisia va recupera de la statele membre 335 de milioane euro reprezentand cheltuieli in cadrul PAC

În cadrul așa-numitei proceduri de verificare și închidere a conturilor, Comisia Europeană revendică o sumă totală de 335 de milioane euro, reprezentând fonduri din cadrul politicii agricole a UE, cheltuite în mod incorect de statele membre. Cu toate acestea, deoarece unele dintre aceste sume au fost deja recuperate de la statele membre, impactul financiar al deciziei de joi, 12 decembrie, va fi de aproximativ 304 de milioane euro. Banii revin la bugetul UE deoarece nu au fost respectate reglementările UE sau pentru că procedurile de control al cheltuielilor agricole au fost necorespunzătoare. Statele membre sunt responsabile cu efectuarea plăților și cu verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul politicii agricole comune (PAC), iar Comisia are obligația de a se asigura că statele membre au utilizat fondurile în mod corect.

Principalele corecții financiare

În conformitate cu această ultimă decizie, vor fi recuperate fonduri de la 15 state membre: Austria, Belgia, Republica Cehă, Germania, Spania, Finlanda, Franța, Grecia, Ungaria, Irlanda, Luxemburg, Letonia, Olanda, România și Suedia. Cele mai semnificative corecții individuale sunt:

  • 141,8 milioane euro (impact financiar1: 141,5 milioane euro) imputate Franței din motive de puncte slabe privind ecocondiționalitatea
  • 78,8 milioane euro (impact financiar1: 66,6 milioane euro) imputate Greciei din motive de puncte slabe privind deficiențe în alocarea de drepturi la plată
  • 24,3 milioane euro (impact financiar1: 24,1 milioane euro) imputate Olandei din motive de puncte slabe privind funcționarea LPIS, controalele la fața locului și calcularea plăților și a sancțiunilor
  • 22,2 milioane euro (impact financiar1: 21,0 milioane euro) imputate Greciei din motive de puncte slabe privind ecocondiționalitatea
  • 17,7 milioane euro (impact financiar1: 10,9 milioane euro) imputate Franței din motive de puncte slabe privind recunoașterea organizațiilor de producători de fructe și legume.

Ca urmare a hotărârii Curții Europene de Justiție (T-2/11) împotriva unei decizii anterioare a Comisiei, Portugaliei i se va rambursa suma de 0,5 milioane euro.

Context

Statele membre sunt responsabile cu gestionarea majorității plăților din cadrul PAC, mai ales prin intermediul agențiilor lor de plăți. De asemenea, statele membre sunt responsabile cu controalele, de exemplu cu verificarea cererilor pentru plățile directe depuse de fermieri. Comisia desfășoară peste 100 de audituri în fiecare an, verificând dacă controalele și reacțiile statelor membre în ceea ce privește deficiențele sunt suficiente, și are dreptul să recupereze fonduri ulterior dacă auditurile constată că gestionarea și controlul realizate de statul membru nu sunt suficiente pentru a garanta că fondurile UE au fost cheltuite în mod adecvat.

Pentru detalii privind modul în care funcționează sistemul de verificare și închidere a conturilor anuale, a se vedea MEMO/12/109 și fișa informativă intitulată „Pentru o gestionare înțeleaptă a bugetului agricol”, disponibilă pe internet la adresa: //ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf .

În tabelele atașate (anexele I și II) sunt incluse detalii privind corecțiile individuale, per stat membru și per sector.

Anexa I: Verificarea conformității conturilor FEGA și FEADR

Decizia 43: Corecții per stat membru (în milioane EUR)
Anexa II: Verificarea și închiderea conturilor FEGA și FEADR

Decizia 43: Corecții per sector (în milioane EUR)

1 Impactul financiar este mai scăzut datorită sumelor deja recuperate de la statul membru sau rambursate de către acesta.
2 Impactul financiar al corecției ia în considerare corecțiile anterioare suprapuse și sumele deja recuperate de Comisia Europeană
3 Impactul financiar al corecției ia în considerare corecțiile anterioare suprapuse și sumele deja recuperate de Comisia Europeană

Bucuresti, 12.12.2013
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *