free download 78 travel guides written by experts

Comisia stabileste obiective mai stricte pentru accelerarea platilor pentru finantari nerambursabile

şi contracte ale Uniunii Europene     

Astăzi a fost adoptată o iniţiativă care stabileşte obiective noi şi mai stricte pentru plata fondurilor gestionate direct de Comisia Europeană.Propunerile au ca scop sporirea eforturilor actuale şi accelerarea fluxului de numerar către beneficiari – adesea mici întreprinderi şi autorităţi locale de gestionare. Ele se vor aplica unor fonduri în valoare de 15 miliarde EUR care au termene de plată specifice şi care acoperă domenii precum cercetarea, educaţia şi tineretul, energia şi transporturile. Unul dintre obiectivele-cheie este reducerea termenelor pentru prefinanţarea iniţială a finanţărilor nerambursabile şi contractelor UE de la 30 la 20 de zile. Propunerile vin în completarea unor decizii recente de accelerare a plăţilor pentru proiectele care ţin de fondurile structurale, astfel cum s-a anunţat prin Planul european de redresare economică (IP/08/1983), precum şi a unor propuneri de combatere a efectuării cu întârziere a plăţilor în tranzacţii comerciale (IP/09/552).

Doamna Dalia Grybauskaitė, Comisarul UE pentru programarea financiară şi buget a declarat: „scopul propunerii de astăzi este de a utiliza la maximum normele financiare actuale pentru a accelera aproximativ 415 000 dintre plăţile directe efectuate de Comisie în fiecare an.”Aceasta a subliniat caracterul oportun al propunerii, adăugând: „climatul economic actual necesită măsuri imediate pentru a ajuta la uşurarea situaţiei pentru beneficiarii de fonduri. De asemenea, această iniţiativă va pregăti terenul pentru viitoare modificări ale normelor financiare ale UE planificate pentru 2010”.

Principalul element al comunicării este reducerea termenelor pentru prefinanţare sau plăţi iniţiale de la 30 la 20 de zile. Aceste plăţi sunt cele mai simple deoarece nu necesită niciun fel de formalităţi sau activităţi birocratice complexe şi reprezintă aproximativ 9,5 miliarde EUR. Pentru alte plăţi gestionate la nivel central (care reprezintă circa 5,5 miliarde EUR), obiectivul este de a reduce termenele de plată de la 45 la 30 de zile, acestea respectând astfel Directiva privind combaterea întârzierii efectuării plăţilor în cazul tranzacţiilor comerciale. De asemenea, Comisia îşi va îndemna serviciile să sporească utilizarea ratelor forfetare şi a sumelor forfetare pentru finanţările nerambursabile şi contractele gestionate la nivel central.

Simplificarea procedurilor generale înainte de lansarea proiectelor poate contribui la creşterea rapidităţii plăţilor, astfel încât vor fi instituite măsuri care să le ofere serviciilor Comisiei posibilitatea de a publica cereri de propuneri care să acopere doi ani mai degrabă decât unul singur şi de a utiliza cereri de propuneri standardizate. Împărtăşirea cunoştinţelor şi a experienţei reprezintă un aspect important în accelerarea plăţilor, iar Direcţia Generală Buget (DG BUDG) a Comisiei va juca un rol mai activ în sprijinirea celorlalte servicii în vederea îndeplinirii diferitelor condiţii necesare pentru ca acestea să îşi angajeze în mod rapid bugetele proprii. Instituirea unor proceduri accelerate pentru achiziţii şi finanţări nerambursabile va fi încurajată ori de câte ori este posibil.

Serviciile Comisiei vor trebui să raporteze în mod oficial în rapoartele lor anuale de activitate în legătură cu îndeplinirea acestor obiective.

Bucuresti, 09.04.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *