free download 78 travel guides written by experts

Comisia si statele membre vor discuta cu reprezentanti ai sectorului aplicatiilor problemele

semnalate de consumatori

Sectorul european al aplicațiilor este în plină expansiune. Acesta reprezintă peste 1 milion de locuri de muncă și se preconizează că va atinge 63 de miliarde de euro în următorii cinci ani. Potrivit platformei externe de analiză a aplicațiilor Distimo, circa 80% din veniturile unui singur furnizor (estimate la peste 10 miliarde de euro pe an) provin din achizițiile realizate de consumatori în cadrul unei aplicații, cu ajutorul cărora aceștia pot accesa un conținut sau funcții speciale, cunoscute sub numele de „achiziții pentru utilizarea aplicației”. Pentru ca sectorul aplicațiilor să se dezvolte conform întregului său potențial și să își continue inovațiile, consumatorii trebuie să aibă încredere în produsele sale. În prezent, peste 50% din piața jocurilor online din UE constă în jocuri promovate ca fiind „gratuite”, deși deseori presupun achiziții, uneori costisitoare, pentru utilizarea aplicațiilor respective. Adesea, consumatorii nu sunt pe deplin conștienți de banii pe care îi cheltuie, deoarece cărțile lor de credit sunt debitate implicit. În special copiii sunt vulnerabili la promovarea jocurilor care pot fi descărcate gratuit, dar care nu pot fi jucate gratuit. În urma primirii de plângeri de pe întreg teritoriul Europei, Comisia Europeană se întâlnește pe 27 și 28 februarie cu autoritățile naționale responsabile cu aplicarea legii și cu mari companii din domeniul tehnologiei, pentru a discuta aceste probleme. Industriei de profil i se va cere să se angajeze să ofere soluții într-un termen limită clar, astfel încât să asigure o protecție corespunzătoare a utilizatorilor de aplicații.

Vicepreședintele Viviane Reding, comisar al UE pentru justiție, a afirmat: „Industria aplicațiilor prezintă un potențial enorm, atât pentru a genera creștere economică și locuri de muncă, cât și pentru a îmbunătăți viața noastră de zi cu zi prin tehnologii inovatoare. Pentru ca acest sector să își valorifice potențialul, consumatorii trebuie să aibă încredere în noile produse. Inducerea în eroare a consumatorilor este în mod evident un model de afaceri greșit, pe lângă faptul că se opune spiritului normelor UE în domeniul protecției consumatorilor. Comisia Europeană așteaptă răspunsuri foarte concrete de la sectorul aplicațiilor în ceea ce privește problemele semnalate de cetățeni și de organizațiile naționale ale consumatorilor.”

Comisarul Neven Mimica, responsabil pentru protecția consumatorilor, a declarat: „Consumatorii, în special copiii, trebuie să fie mai bine protejați împotriva costurilor neprevăzute generate de achizițiile făcute pentru utilizarea aplicațiilor mobile. Autoritățile naționale responsabile cu aplicarea legii și Comisia Europeană poartă discuții cu industria de profil pentru a găsi modalități de soluționare a acestei probleme, care nu doar cauzează daune financiare consumatorilor, ci și poate submina credibilitatea acestei piețe extrem de promițătoare. Găsirea cât mai rapid posibil a unor soluții concrete va fi în avantajul tuturor.”

În cadrul acestor reuniuni cu industria de profil, autoritățile naționale responsabile cu aplicarea legii din întreaga UE vor prezenta modul comun în care înțeleg să aplice în acest domeniu normele relevante referitoare la protecția consumatorilor. Această acțiune este condusă de ombudsmanul pentru consumatori din Danemarca. La reuniuni vor participa și Franța, Marea Britanie, Italia, Belgia, Luxemburgul și Lituania, membri ai rețelei de cooperare pentru protecția consumatorilor (CPC), care este responsabilă cu aplicarea drepturilor consumatorilor în întreaga UE.

Cele mai importante patru probleme semnalate de consumatori care vor fi discutate în cadrul reuniunilor sunt următoarele:

 • jocurile promovate ca „gratuite” nu ar trebui să inducă în eroare consumatorii cu privire la costurile reale implicate;
 • jocurile nu ar trebui să cuprindă incitări directe adresate copiilor pentru a face achiziții în cadrul unui joc sau pentru a convinge un adult să facă astfel de achiziții pentru ei;
 • consumatorii ar trebui să fie informați în mod adecvat cu privire la modalitățile de plată, iar achizițiile nu ar trebui să fie debitate prin setări implicite, fără consimțământul explicit al consumatorilor;
 • comercianții ar trebui să pună la dispoziție o adresă de e-mail prin care să poată fi contactați de consumatori în cazul în care aceștia au întrebări sau plângeri.

Etapele următoare: aceste reuniuni reprezintă o oportunitate pentru Comisie și pentru autoritățile din statele membre de a ajunge la un acord comun cu industria de profil în scopul rezolvării problemelor semnalate de consumatori. În orice caz, Comisia Europeană, împreună cu autoritățile naționale responsabile cu aplicarea drepturilor consumatorilor, va continua să urmărească rezolvarea acestor probleme, luând toate măsurile care se impun.

Context

Piața UE a jocurilor și aplicațiilor online și mobile este în plină expansiune. Potrivit estimărilor, în 2011 consumatorii din Marea Britanie, Germania, Franța, Italia, Spania, Olanda și Belgia au cheltuit 16,5 de miliarde de euro pe jocuri online. Potrivit unui studiu extern realizat de Bitkom (o asociație care reprezintă industria TIC și a telecomunicațiilor din Germania), doar în Germania veniturile din achizițiile efectuate pentru utilizarea aplicațiilor s-au dublat în perioada 2012-2013, atingând 240 de milioane de euro. Peste un milion de consumatori sunt copii și adolescenți cu vârste cuprinse între 10 și 19 ani.

Regulamentul UE privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului (CPC) (CE nr. 2006/2004) pune în legătură autoritățile naționale pentru protecția consumatorilor prin intermediul unei rețele paneuropene de asigurare a respectării legislației. Mulțumită acestui cadru, o autoritate națională dintr-o țară a UE poate apela la omologul său din altă țară a UE pentru a-i solicita să intervină în cazul unei încălcări la nivel transfrontalier a normelor UE în domeniul protecției consumatorilor.

Această cooperare se aplică în cazul normelor de protecție a consumatorilor din diverse domenii, precumDirectiva privind practicile comerciale neloiale sau Directiva privind clauzele contractuale abuzive .

Acțiunea este conformă cu principiile privind jocurile online și achizițiile pentru utilizarea aplicațiilor, care au fostpublicate la 30 ianuarie 2014 de Office of Fair Trading (Oficiul pentru comerț loial) din Marea Britanie.

Anexă

Participanții la reuniunile pe tema protecției consumatorilor în domeniul aplicațiilor ludice

 • Comisia Europeană
 • Ombudsmanul pentru consumatori din Danemarca
 • Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, Franța
 • Office of Fair Trading, Marea Britanie
 • Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, Italia
 • Direction générale de l’Inspection économique, Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Belgia
 • Autoritatea de stat pentru protecția drepturilor consumatorilor, Republica Lituania
 • Ministère de l’Économie, Direction du marché intérieur et de la consommation, Luxemburg
 • Apple
 • Google
 • The Interactive Software Federation of Europe (Federația pentru Software Interactiv din Europa)

Pagini Utile

Bucuresti, 27.02.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *