free download 78 travel guides written by experts

Comisia saluta succesul campaniei de recrutare de functionari provenind din statele membre

care au aderat la UE in 2004

La finalul perioadei de tranziție (31.12.2010), Comisia Europeană și-a depășit țintele de recrutare de personal din cele 10 state membre care au aderat la UE în 2004. Raportul final arată că, între 1 mai 2004 și sfârșitul anului 2010, Comisia a recrutat 4.004 funcționari și agenți temporari din Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia și Ungaria, depășind cu mult ținta ambițioasă stabilită de 3.508 persoane. La nivelul funcțiilor de conducere, Comisia a depășit, de asemenea, obiectivele pe care și le fixase, și anume de a numi cel puțin un cetățean din fiecare dintre cele zece noi state membre în funcția de director general sau director general adjunct. S-au înregistrat succese similare în ce privește recrutarea de directori și șefi de unitate. Recrutarea din UE-10 a avut, de asemenea, un efect pozitiv asupra echilibrului între numărul de bărbați și de femei în cadrul Comisiei, în sensul că, la sfârșitul anului 2010, în cadrul organizației femeile erau mai numeroase decât bărbații, iar numărul de femei în funcții de conducere era mai mare decât înaintea extinderii din 2004. Perioada de tranziție pentru recrutarea de funcționari din Bulgaria și România se desfășoară, de asemenea, cu succes, ea având ca termen sfârșitul anului 2011.

„Sunt încântat că această campanie de recrutare, în urma celor mai recente extinderi, a avut un succes răsunător”, a declarat Maroš Šefčovič, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar pentru relații interinstituționale și administrație. „Selecția și integrarea unui număr mare de noi angajați provenind din diferite țări constituie o provocare pentru orice organizație. Nu numai că ne-am depășit țintele, dar am găsit colegi excelenți şi devotați, și am reușit să îi integrăm cu succes în organizație, fapt care, la rândul său, a conferit Comisiei o nouă energie.”

În pregătirea celei mai mari extinderi, cea din 2004, au fost convenite reguli care să permită recrutarea preferențială de personal din noile state membre în cursul unei perioade de tranziție, care s-a încheiat la 31 decembrie 2010. O convenție similară se aplică până la sfârșitul acestui an şi pentru Bulgaria și România.

Pentru cetățenii din UE-10, Comisia s-a angajat să efectueze aproximativ 3.500 de recrutări, reprezentând aproape 16% din totalul posturilor existente înaintea extinderii. Țintele pentru recrutarea de manageri s-au bazat pe creșterea proporțională a numărului de funcții de conducere. De asemenea, obiectivul Comisiei a fost de a recruta cel puțin un director general sau un director general adjunct din fiecare țară UE-10.

Ținta globală UE-10 a fost atinsă cu mai bine de doi ani înainte de termen, în octombrie 2008, atât pentru nivelul AD (administratori), cât și pentru cel AST (asistenți). La sfârșitul anului 2010, numărul recrutărilor de funcționari și agenți temporari a ajuns la 4.004. Aproximativ 62% dintre aceste recrutări au fost la nivelul AD (absolvenți de studii superioare). În plus, la sfârșitul anului 2010, lucrau pentru Comisie 595 de agenți contractuali și 144 de experți naționali detașați din UE-10. Exista cel puțin un cetățean din fiecare dintre cele 10 țări în funcția de director general sau de director general adjunct, iar trei dintre aceste țări aveau câte doi cetățeni aflați la cel mai înalt nivel de conducere. Au fost recrutați în jur de 42 de directori/consilieri principali și 189 de șefi de unitate.

Politica de recrutare de personal provenind din noile state membre a încetinit, în mod necesar, recrutările efectuate din UE-15; cu toate acestea, de-a lungul perioadei, acestea s-au menținut într-un ritm rezonabil, astfel încât nu se anticipează niciun dezechilibru geografic major.

Extinderea din 2004 a avut un efect pozitiv asupra echilibrului între numărul de bărbați și de femei în cadrul Comisiei. Peste două treimi din personalul recrutat din UE-10 sunt femei. Cota de 46,6% în ce priveşte numărul de femei care lucrează în Comisie, înregistrată înainte de extindere, s-a ridicat la 52,1% la sfârșitul anului 2010. De asemenea, s-a înregistrat o creștere în cota globală de femei cu funcții de conducere în Comisie. Totodată, extinderea a redus ușor vârsta medie a personalului Comisiei.

Recrutarea unui număr atât de mare de persoane din afara organizației a necesitat un efort considerabil atât din partea Oficiului European pentru Selecția Personalului, organismul interinstituțional responsabil de selecția personalului pentru toate instituțiile UE, cât și a serviciilor Comisiei, care au pus în aplicare o serie de noi măsuri pentru a sprijini integrarea noilor angajați și a familiilor acestora.

Cele 4.000 de persoane recrutate din cele 10 noi state membre reprezintă 16% din funcționarii și agenții temporari ai Comisiei. Integrarea lor s-a efectuat fără probleme și perturbări majore și fără a opri recrutările efectuate din celelalte 15 state membre. Acest lucru, împreună cu recrutarea în curs de funcționari din Bulgaria și România, arată că, în 2011, Comisia este cu adevărat o instituție europeană. În comparație cu extinderile anterioare și având în vedere amploarea sa, extinderea din 2004 a constituit un adevărat succes pentru Comisie. Experiența acumulată va fi de folos pentru viitoarele extinderi și pentru integrarea noului personal, în beneficiul colegilor din toate statele membre.

Pagini Utile

//ec.europa.eu/civil_service/index_ro.htm

//ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/headlines/news/2011/02/eu_10_recruitment_en.htm

Bucuresti, 03.02.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *