free download 78 travel guides written by experts

Comisia saluta angajamentul industriei de profil de a produce un incarcator comun

pentru telefoanele mobile

Incompatibilitatea încărcătoarelor telefoanelor mobile constituie un inconvenient major pentru utilizatori şi generează deşeuri care ar putea fi evitate.De aceea, Comisia a invitat industria de profil să formuleze un angajament voluntar în vederea soluţionării acestei probleme, evitându-se astfel să se recurgă la instrumente legislative.Prin urmare, principalii producători de telefoane mobile au acceptat să armonizeze încărcătoarele din UE. În cadrul unui memorandum de înţelegere, prezentat astăzi Comisiei, industria de profil se angajează să asigure compatibilitatea încărcătoarelor pe baza unui conector micro USB.În plus, vor fi elaborate noi standarde UE care să asigure utilizarea îndelungată a încărcătoarelor în condiţii de siguranţă, facilitând transpunerea în practică a memorandumului de înţelegere.Prima generaţie de telefoane mobile noi cu încărcător comun ar trebui să ajungă pe piaţa UE începând cu anul 2010.

Vicepreşedintele Günter Verheugen, responsabil cu politica privind întreprinderile şi industria, a declarat:„Mă bucur foarte mult că industria de profil a ajuns la un acord care va simplifica în mod semnificativ viaţa consumatorilor.Aceştia îşi vor putea încărca telefoanele mobile oriunde, utilizând noul încărcător comun.În plus, acordul va reduce în mod semnificativ deşeurile electronice, deoarece consumatorii nu vor mai fi nevoiţi să arunce încărcătoarele atunci când cumpără telefoane noi.De asemenea, sunt extrem de încântat că s-a ajuns la această soluţie pe baza autoreglementării.Prin urmare, Comisia nu consideră că ar fi necesară o iniţiativă legislativă.”

În momentul de faţă, în UE există un exces de încărcătoare destinate telefoanelor mobile. Multe dintre acestea pot fi utilizate numai pentru încărcarea unui anumit model de telefon mobil.Aproape fiecare gospodărie deţine o colecţie de încărcătoare devenite inutile.Încărcătoarele vechi generează actualmente mai multe mii de tone de deşeuri pe an.

În cadrul unor negocieri intense şi constructive cu Comisia Europeană, producătorii de telefoane mobile au convenit să rezolve această problemă.Într-un memorandum de înţelegere prezentat Comisiei, industria de profil se angajează să asigure compatibilitatea noilor telefoane mobile adaptate pentru transferuri de date („data-enabled”) pe baza conectorului micro USB utilizat ca interfaţă pentru încărcare.Se preconizează că acest dispozitiv va oferi o bună capacitate de încărcare. Pe viitor:
• Viaţa utilizatorilor de telefoane mobile va fi mai uşoară.
• Numărul de încărcătoare va fi redus.
• Va exista un impact pozitiv asupra mediului.

Memorandumul de înţelegere va fi însoţit de un nou standard UE.Acest standard va ..aranta utilizarea în condiţii de siguranţă a telefoanelor mobile, precum şi evitarea problemelor de interferenţe radio.Comisia Europeană continuă să colaboreze îndeaproape cu producătorii, pentru a se asigura că memorandumul va putea fi transpus în practică în mod rapid.Se preconizează că prima generaţie de telefoane mobile noi cu încărcătoare universale va ajunge pe piaţa UE începând cu anul 2010.Memorandumul a fost semnat de următoarele companii:Apple, LG, Motorola, NEC, Nokia, Qualcomm, Research In Motion (RIM), Samsung, Sony Ericsson şi Texas Instruments.

Comisia apreciază faptul că memorandumul de înţelegere nu va împiedica inovarea în cadrul acestei pieţe aflate în evoluţie rapidă prin decizia de a utiliza o anumită tehnologie pe timp nelimitat.Astfel, când va fi oportun, memorandumul de înţelegere va fi adaptat la tehnologiile viitoare în materie de încărcare a telefoanelor mobile.

Pagini Utile

· Intrebări şi răspunsuri
//europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/301&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

· Mai multe informaţii
//ec.europa.eu/enterprise/rtte/index_en.htm

Bucuresti, 29.06.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *