Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Comisia saluta acordul „istoric” privind noua retea transeuropeana de transport

Siim Kallas, vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil de transporturi, a salutat acordul dintre Comisie, Consiliu și Parlament cu privire la propunerile de a transforma mozaicul actual de drumuri, căi ferate, aeroporturi și canale europene într-o rețea unificată de transport (TEN-T).

Vicepreședintele Kallas a declarat: „Acesta este un acord istoric pentru a crea o rețea europeană de transport solidă care să parcurgă 28 de state membre. Transportul este vital pentru economia europeană, iar fără conexiuni bune Europa nu se va dezvolta și nici nu va prospera. Acest acord va face legătura între est și vest și va înlocui mozaicul de transporturi actual cu o rețea care este cu adevărat europeană. Acesta este un pas înainte important către crearea unei noi rețele de transport care va reprezenta piatra de temelie pentru stimularea creșterii economice și a competitivității pe piața unică a Europei.”

Prin acest acord se stabilește o rețea centrală de transport care urmează să fie instituită până în 2030 pentru a reprezenta coloana vertebrală a transporturilor în cadrul pieței unice. Finanțarea transportului în cadrul mecanismului Conectarea Europei (pentru perioada 2014-2020) se va concentra, de asemenea, pe această rețea centrală de transport, completând verigile lipsă la nivel transfrontalier, înlăturând blocajele și transformând-o într-o rețea mai inteligentă.

Noua rețea TEN-T centrală va fi susținută de o rețea cuprinzătoare de rute la nivel regional și național care aduc trafic în rețeaua centrală. Aceasta din urmă va fi în mare parte finanțată de statele membre, cu câteva posibilități de finanțare UE și regionale din fonduri destinate transporturilor, inclusiv noi instrumente de finanțare inovatoare. Scopul este ca treptat, până în 2050, cea mai mare parte a cetățenilor și a întreprinderilor din Europa să se afle la cel mult 30 de minute distanță, ca timp de deplasare, de această rețea globală.

Luată în ansamblu, noua rețea de transport va oferi:
• călătorii mai sigure și mai puțin aglomerate,
• precum și călătorii mai fluente și mai rapide.

Acest acord, la care s-a ajuns în cadrul negocierilor trilaterale dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisia Europeană, trebuie să fie aprobat în mod oficial de către plenul Parlamentului European și Consiliu.

Acordul:

Noua politică UE în materie de infrastructură are ca scop crearea unei veritabile rețele și nu mai pune accentul pe proiectele izolate. Orientările conțin hărți precise ale rețelei care a fost identificată pe baza unei metodologii obiective.

Noul regulament prevede termene pentru a garanta că toate proiectele care contribuie la rețeaua centrală de transport sunt puse în aplicare cu titlu prioritar. El stabilește norme menite să asigure faptul că trenurile, navele, avioanele, camioanele și automobilele pot utiliza infrastructura de transport în condiții de siguranță și fără nicio problemă tehnică. Rețeaua centrală urmează să fie finalizată până în 2030.

De exemplu, până în 2030, rețeaua feroviară centrală va fi dotată cu sistemul european de semnalizare ERTMS, care permite desfășurarea de operațiuni feroviare transfrontaliere cu ușurință și în condiții de siguranță. Statele membre vor trebui să ofere suficient spațiu de parcare de-a lungul drumurilor rețelei centrale pentru utilizatorii comerciali. Combustibilii alternativi ecologici trebuie să fie disponibili la principalele noduri ale rețelei.

Vor fi create coridoare ale rețelei centrale pentru a promova dezvoltarea coordonată de infrastructură și modalități de utilizare a acesteia eficiente din punctul de vedere al resurselor. Noua politică se concentrează pe cele mai importante elemente: proiectele transfrontaliere, interoperabilitatea și a intermodalitatea între diferite mijloace de transport. Coordonatorii europeni vor sprijini statele membre și promotorii proiectelor în așa fel încât să se obțină beneficii optime din toate investițiile.

Pagini Utile

• Pentru mai multe informații, a se vedea: //ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm

Bucuresti, 03.06.2013
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *