free download 78 travel guides written by experts

Comisia reduce dificultatile inutile la inmatricularea unui automobil intr-un alt stat membru

În fiecare an, cetățenii și întreprinderile din UE au nevoie să transfere circa 3,5 milioane de autovehicule dintr-un stat membru în altul și să le înmatriculeze conform legislației naționale. Cu toate astea, ceea ce, în cadrul unei piețe unice din secolul XXI, ar trebui să fie un simplu proces de înmatriculare este adesea o procedură administrativă greoaie și de durată, din cauza normelor diferite și a cerințelor contradictorii. Este nevoie, în medie, de 5 săptămâni pentru încheierea procedurilor, iar costul unei înmatriculări este estimat la 400 de euro pentru cetățean și pentru întreprinderi. În plus, aceste probleme reprezintă un obstacol semnificativ și pentru libera circulație a bunurilor, serviciilor și lucrătorilor și, ca urmare, pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă în Europa. De aceea, Comisia Europeană a decis acum să acționeze pentru a reduce în mod semnificativ dificultățile administrative. Propunerea prezentată de vicepreședintele Antonio Tajani ar duce la o simplificare administrativă substanțială, cu economii totale de cel puțin 1,5 miliarde de euro pe an pentru întreprinderi, cetățeni și autoritățile responsabile cu înmatriculările.

Propunerea este simplă și abordează chestiuni foarte concrete. Reînmatricularea autovehiculelor provenite din alte state membre va fi limitată, în sensul că, de exemplu, cetățenii care lucrează într-un alt stat membru și care utilizează un automobil înmatriculat de angajatorii lor nu vor mai fi nevoiți să-l reînmatriculeze. În general, formalitățile administrative pentru reînmatricularea, în cadrul UE, a automobilelor, camionetelor, autobuzelor și camioanelor vor fi mult simplificate, de exemplu la mutarea reședinței dintr-un stat al UE în altul și la cumpărarea unui automobil de ocazie dintr-o altă țară a UE. De asemenea, va fi imposibilă înmatricularea unui autovehicul furat într-o altă țară din UE. Societățile de închirieri auto vor realiza economii substanțiale, întrucât vor putea să transfere automobile dintr-un stat al UE în altul în perioada concediilor fără a le reînmatricula. Aceasta este o veste bună și pentru turiști, pentru că este de așteptat ca închirierea autovehiculelor să se ieftinească odată cu aprobarea propunerii.

José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene, a declarat: „Prin propunerea prezentată astăzi, Comisia dorește să ușureze cât mai mult, pentru cetățeni și pentru întreprinderi, transferul și înmatricularea transfrontaliere de automobile în interiorul Uniunii Europene. Regulile mult simplificate pentru înregistrarea transfrontalieră a automobilelor și reducerea substanțială a poverii administrative ne vor duce cu un pas mai aproape de o funcționare fără sincope a pieței unice, motorul nostru pentru creștere economică și creare de locuri de muncă."

Vicepreședintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, responsabil pentru industrie și antreprenoriat, a declarat: „Este inacceptabil ca, la 20 de ani de la intrarea în vigoare a pieței interne, să mai existe atâtea obstacole în calea cetățenilor și a întreprinderilor. Propunerea noastră pune capăt multor formalități și proceduri de durată legate de înmatricularea automobilelor. Acest lucru înseamnă economii substanțiale pentru societățile de închirieri auto. Economia în ansamblu va avea de câștigat, dar mai ales industria turismului”.

Înmatricularea autovehiculelor originare din alt stat din UE

Formalitățile de reînmatriculare a unui automobil într-o altă țară din UE vor fi reduse substanțial

Propunerea înaintată înseamnă o îmbunătățire a situației pentru persoanele care își petrec o parte din an într-o altă țară din UE și cărora, în prezent, li se solicită adesea să-și reînmatriculeze autovehiculul. Propunerea introduce principiul că un automobil trebuie să fie înmatriculat în țara din UE în care locuiește proprietarul său și că celelalte state membre nu-i pot cere proprietarului respectiv să-și reînmatriculeze automobilul pe teritoriul lor, chiar dacă persoana în cauză petrece o perioadă mai lungă pe teritoriul respectiv.

Când propunerea va fi adoptată de Parlamentul European și de Consiliu, aceasta va însemna că:
* cetățenii care își petrec o parte din an într-o reședință de vacanță dintr-o altă țară din UE nu vor mai fi nevoiți să-și reînmatriculeze automobilul în această țară;
* cetățenii care se mută definitiv într-o altă țară UE vor avea la dispoziție 6 luni să-și reînmatriculeze automobilul în această țară;
* cetățenii care cumpără sau vând un automobil de ocazie în altă țară a UE nu se vor mai confrunta cu controale tehnice suplimentare și cu probleme administrative;
* cetățenii care lucrează într-o altă țară UE și folosesc un automobil înmatriculat de angajator în țara respectivă nu vor mai trebui să-l înmatriculeze în țara lor de origine;
* societățile de închirieri auto vor putea transfera autoturisme într-o altă țară a UE în perioada concediilor fără a le reînmatricula (de exemplu, închiriind aceleași autoturisme pe litoral în timpul verii și în Alpi în timpul iernii). Acest lucru ar trebui să reducă prețurile de închiriere a automobilelor;
* același principiu se aplică în cazul întreprinderilor: autovehiculele, autobuzele, camionetele și camioanele ar trebui înregistrate în statul UE în care se află sediul întreprinderii, iar celelalte țări ale UE trebui să accepte acest lucru;
* autoritățile de înmatriculare vor coopera tot mai mult între ele, facilitând astfel identificarea și urmărirea autovehiculelor furate. Va deveni astfel imposibilă înmatricularea unui automobil furat într-o altă țară din UE;
* multe controale vor fi eliminate cu totul, autoritățile primind informațiile tehnice necesare cu privire la autovehicul direct de la colegi lor din țara în care acesta este deja înmatriculat.

Context

În Raportul privind cetățenia UE în 2010, intitulat „Eliminarea obstacolele din calea drepturilor cetățenilor UE” [1] (IP/10/1390, MEMO/10/525), Comisia a identificat problemele legate de înmatricularea automobilelor drept unul dintre principalele obstacole cu care se confruntă cetățenii în exercitarea drepturilor pe care le au în baza legislației UE în viața de zi cu zi și a anunțat, drept una dintre cele 25 de acțiuni concrete preconizate pentru înlăturarea acestor obstacole, simplificarea formalităților și condițiilor privind înmatricularea vehiculelor înmatriculate într-un alt stat membru

651 de cetățeni și 151 de întreprinderi care au oferit răspunsuri în cadrul consultării publice din 2011 au menționat problemele descrise în continuare.

Dificultățile la înmatriculare au un impact negativ asupra cetățenilor și întreprinderilor. Principalele probleme identificate au fost procedurile lungi (pentru 77,8% dintre cetățeni și 83,1% dintre întreprinderi) și costurile suplimentare (pentru 86,5% dintre cetățeni și 81,4% dintre întreprinderi), 50,8% dintre întreprinderi declarându-se descurajate de la a transfera autovehicule dintr-un stat membru în altul. Din această cauză, 55,9% dintre întreprinderile consultate considerau că le este afectată în mod semnificativ productivitatea. 64,4% dintre ele au declarat, de asemenea, că le este afectată creșterea. În sfârșit, 23,7% dintre cetățeni și 28,8% dintre întreprinderi au afirmat că, până la urmă, nu au reușit să înmatriculeze un autovehicul în statul membru în cauză.

[1] COM(2010)603, 27.10.2010.

Pașii următori

Propunerea urmează să fie acum discutată de către Parlamentul European și Consiliu. După ce va fi aprobată, statele membre vor avea la dispoziție un an ca să pregătească noile proceduri, respectiv software-ul pentru schimburile de date etc.

Mai târziu în cursul anului, Comisia va adopta o inițiativă de clarificare a normelor UE care trebuie respectate la înmatricularea automobilelor și la aplicarea taxelor de circulație. Comisia va face propuneri de îmbunătățire a pieței unice, în special în ceea ce privește evitarea dublei impozitări a automobilelor atunci când cetățenii se mută dintr-un stat membru în altul și înlăturarea obstacolelor din calea închirierii transfrontaliere de autovehicule.

Persoane de contact:
Carlo Corazza +32 22 95 17 52
Sara Tironi +32 22 99 04 03

Pagini Utile

* Pentru mai multe informaţii despre înmatricularea automobilelor în UE accesaţi:MEMO/12/242
* Pagina de internet dedicată acestei propuneri legislative:
//ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/motor-vehicle-registration/index_en.htm
* Propunerea legislativă (versiunea intregrală):
//ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/car_registration/fewer_registration_formalities_2012/regulation_com_2012_164_en.pdf
* Înregistrarea conferinţei de presă susţinute de vice-preşedintele Comisiei Europene Antonio Tajani:
//ec.europa.eu/avservices/player/streaming.cfm?type=ebsvod&sid=200660

Bucuresti, 04.04.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *