free download 78 travel guides written by experts

Comisia publica raportul privind progresele inregistrate de Romania in cadrul mecanismului

de cooperare si de verificare

Raportul prezintă analiza Comisiei privind măsurile întreprinse de România în ultimele doisprezece luni și indică domeniile unde sunt necesare măsuri suplimentare.

Președintele Barroso a declarat: „Acest raport arată că România a întreprins pași importanți. Multe persoane din cadrul instituțiilor-cheie din domeniul judiciar și în materie de integritate au demonstrat un angajament real față de reformă. Raportul arată însă și că progresele nu au fost ușor de obținut și că cele realizate într-un domeniu pot fi anulate de regrese în alt domeniu. Sper că acest raport va indica în mod clar ce rămâne de făcut pentru a continua și consolida reforma și pentru a asigura o tendință pozitivă și durabilă.”

Prezentul raport evaluează progresele recente realizate de România în două domenii principale ale MCV: reforma sistemului judiciar și lupta împotriva corupției. Această evaluare arată că, de la ultimul raport în cadrul MCV, România a făcut progrese în numeroase domenii. Bilanțul instituțiilor-cheie din domeniul judiciar și în materie de integritate a rămas pozitiv, în ciuda unor circumstanțe uneori dificile. A continuat adoptarea unor modificări legislative necesare și îndelung așteptate, iar spiritul de cooperare dintre instituțiile judiciare și Ministerul Justiției contribuie la soluționarea problemelor de ordin managerial. În acest sens, situația a beneficiat de atmosfera mai calmă din punct de vedere politic din ultimii ani.

Cu toate acestea, persistă preocupările legate de independența sistemului judiciar și sunt multe exemple de rezistență la măsurile în materie de integritate și anticorupție. Modificarea expeditivă și netransparentă a Codului penal în decembrie 2013 a stârnit o preocupare generală, fiind privită ca o atingere adusă sistemului de combatere a corupției și de promovare a integrității, chiar dacă Curtea Constituțională a demonstrat funcționarea sistemului de control și echilibru, declarând această modificare neconstituțională. În ceea ce privește capitolul important al numirilor în posturi-cheie, avem o imagine de ansamblu mixtă, anumite proceduri derulându-se în mod deschis, transparent și pe baza meritelor, în timp ce altele pot face obiectul unor critici din motive legate de interferențe politice. În ansamblu, imaginea are consecințe asupra măsurii în care procesul de reformă din România poate fi considerat durabil, iar evoluțiile pozitive – ireversibile.

Comisia consideră că procesul de monitorizare din cadrul MCV, oportunitățile oferite de fondurile UE și angajamentul constructiv al Comisiei și al unui număr mare de state membre continuă să fie un sprijin valoros pentru reforma din România. Comisia invită România să continue și să consolideze progresele realizate în ceea ce privește recomandările sale în materie de reformă a sistemului judiciar, de integritate și de luptă împotriva corupției. Următorul raport va fi publicat peste aproximativ un an.

Context

La 1 ianuarie 2007, Comisia a instituit un mecanism de cooperare și verificare pentru a evalua angajamentele asumate de România în domeniul reformei sistemului judiciar și al combaterii corupției. Comisiei i s-a solicitat să prezinte în mod regulat un raport privind progresele înregistrate în aceste domenii. Comisia a publicat primul raport la data de 27 iunie 2007. Rapoartele Comisiei sunt completate de un document de lucru al serviciilor Comisiei, în care se prezintă o analiză detaliată a progreselor înregistrate cu privire la fiecare dintre obiectivele de referință stabilite în cadrul MCV.

În ianuarie 2013, Comisia Europeană a prezentat un raport de evaluare a progreselor realizate de România în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor din cadrul mecanismului de cooperare și verificare (MCV), precum și a întrebărilor specifice legate de statul de drept și de independența sistemului judiciar în România care au apărut ca urmare a evenimentelor din vara anului 2012 în România. Acest raport s-a bazat pe raportul din iulie 2012, care a subliniat o serie de măsuri juridice și instituționale importante luate de la aderarea României la UE.

Analiza Comisiei se întemeiază pe o evaluare a progreselor realizate de autoritățile române, precum și pe informațiile prezentate de statele membre, de organizații internaționale, de experți independenți, precum și pe informații din diverse alte surse. Comisia a întreprins mai multe misiuni în România, rapoartele luând în considerare și răspunsurile date de România la chestionare detaliate pregătite de Comisie.

Ultimul raport anual a fost publicat la 30 ianuarie 2013.

Raportul este disponibil pe următorul site web:
//ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/index_en.htm.


Bucuresti, 22.01.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *