metalshow

Comisia publica orientari pentru a aduce televiziunea mobila pe ecranele telefoanelor mobile

ale cetatenilor europeni

Comisia Europeană a făcut astăzi un pas decisiv către promovarea serviciilor competitive de televiziune mobilă în UE.Ea a publicat o serie de orientări privind autorizarea televiziunii mobile, pentru a accelera introducerea acestui serviciu în întreaga Europă. Conform estimărilor, veniturile obţinute din serviciile de televiziune mobilă în întreaga lume vor depăşi 7,8 miliarde de euro în 2013.

Serviciile comerciale lansate înainte de vara acestui an în unele ţări europene arată o creştere continuă a cererii consumatorilor:numai în Ţările de Jos, 10 000 de utilizatori erau deja abonaţi la acest serviciu la începutul toamnei. Înainte de lansarea comercială a serviciului de către operatori, este necesară autorizarea acestuia de către statele membre.Pe lângă adăugarea standardului DVB-H la lista comunitară de standarde oficiale în martie 2008 (IP/08/451), aceste orientări reflectă angajamentul ferm al Comisiei în favoarea promovării rapide a noilor servicii pentru consumatorii europeni.

„Succesul lansării comerciale a televiziunii mobile în Austria, Italia, Finlanda şi Ţările de Jos a demonstrat că existenţa unor proceduri eficiente de autorizare constituie un factor esenţial pentru introducerea rapidă a acestui serviciu. În Austria, 5 000 de cetăţeni utilizau deja televiziunea mobilă în primele săptămâni de la lansare. În condiţiile creşterii previzibile a vânzărilor în perioada Crăciunului, mult mai mulţi europeni vor avea posibilitatea de a urmări programele de televiziune atunci când se deplasează”, a declarat comisarul european pentru telecomunicaţii, Viviane Reding. „De aceea, dorim să oferim statelor membre o serie de orientări pentru ca aceste servicii inovatoare să fie introduse de către operatorii din sector cât mai curând posibil şi fără dificultăţi. Susţinem cooperarea tuturor actorilor implicaţi, inclusiv a radiodifuzorilor, a operatorilor de telefonie mobilă şi a operatorilor platformelor şi ne opunem reglementării excesive şi procedurilor de autorizare greoaie pentru introducerea televiziunii mobile in Europa”.

În strânsă cooperare cu statele membre şi cu întreprinderile din sector, Comisia a identificat principiile fundamentale pe care trebuie să le respecte autorităţile de reglementare şi guvernele statelor membre pentru autorizarea operatorilor în vederea furnizării de servicii de televiziune mobilă. Comisia a publicat astăzi aceste principii sub forma unei noi comunicări care va ajuta statele membre să se asigure că televiziunea mobilă devine în cel mai scurt timp o realitate şi un succes pentru operatori şi consumatori.

Până în acest moment, doar câteva state membre, printre care Austria, Finlanda, Franţa şi Germania, au adoptat reglementări privind serviciile de televiziune mobilă. Orientările Comisiei au obiectivul de a menţine interesul de care se bucură televiziunea mobilă la nivelul UE, pentru a crea un cadru de reglementare coerent şi favorabil introducerii şi adoptării acestui nou serviciu (IP/07/1118).

Ele subliniază importanţa esenţială a unei proceduri directe, transparente şi nediscriminatorii de autorizare pentru evitarea întârzierilor şi reuşita procesului. Calitatea serviciului furnizat clienţilor, inclusiv calitatea recepţiei în interior şi a transmisiei, ar trebui să se numere printre condiţiile de autorizare. Orientările recomandă, în plus, ca frecvenţele care sunt puse la dispoziţie pentru televiziunea mobilă să fie retrase dacă serviciul nu începe să fie furnizat într-un interval de timp rezonabil. De asemenea, se recomandă autorităţilor de reglementare să lase procesul de autorizare deschis tuturor actorilor din sector şi să creeze condiţii propice pentru încurajarea cooperării între operatorii de telecomunicaţii (furnizorii serviciului) şi radiodifuzori (furnizorii conţinutului). Nu în ultimul rând, întreprinderile din sector sunt invitate să se asigure că serviciile de televiziune mobilă bazate pe standardul DVB-H din fiecare ţară UE sunt compatibile. O posibilă soluţie o reprezintă alegerea unor tehnologii nebrevetate, pe care toţi consumatorii să le poată utiliza fără module de extensie suplimentare (plug-ins) şi indiferent de dispozitivul utilizat, pentru a avea acces la conţinutul televiziunii mobile.

Un cadru de reglementare flexibil şi un regim clar de autorizare vor oferi întreprinderilor din sector siguranţa juridică de care au nevoie pentru a-şi lansa rapid serviciile de televiziune mobilă. Comisia va urmări îndeaproape progresele înregistrate şi nu va permite întârzierea apariţiei acestora în Europa din cauza unor cerinţe nerezonabile. Ea va promova în continuare schimbul de informaţii, experienţă şi bune practici între autorităţile naţionale şi alte părţi interesate. Mai mult, procesul de tranziţie de la televiziunea analogică la cea digitală şi reforma sectorului telecomunicaţiilor (IP/08/1661) vor facilita accesul la un nou spectru de frecvenţe, care pot fi utilizate pentru furnizarea de servicii de televiziune mobilă.

Context

În iulie 2007, Comisia a propus o strategie de promovare a televiziunii mobile în întreaga Europă ( IP/07/1118, MEMO/07/298).Aceasta includea utilizarea standardului deschis DVB-H, dezvoltat de industria europeană, cu sprijinul fondurilor europene de cercetare, ca standard comun pentru televiziunea mobilă terestră în Europa.În martie 2008, Comisia a aprobat adăugarea standardului DVB-H pe lista europeană a standardelor oficiale (IP/08/451). Serviciile comerciale bazate pe standardul DVB-H sunt adoptate şi implementate din ce în ce mai frecvent în alte părţi ale lumii, de exemplu în Maroc, Indonezia, Rusia sau Singapore.În plus, se preconizează că serviciile transfrontaliere de televiziune mobilă prin satelit, bazate pe standardul DVB-SH, vor deveni o realitate deja în 2009, atât în Europa, cât şi în restul lumii.

Pagini Utile

* Comunicarea Comisiei privind televiziunea mobilă

link

 

Bucuresti, 10.12.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *