free download 78 travel guides written by experts

Comisia propune sa se dea unda verde pentru cooperare consolidata in domeniul taxei pe tranzactiile

Cele 10 state membre care doresc să aplice taxa UE pe tranzacțiile financiare (TTF) în cadrul unei cooperări consolidate ar trebui să fie autorizate în acest sens, deoarece se întrunesc toate condițiile legale necesare pentru un astfel de demers – aceasta este concluzia propunerii de decizie a Consiliului adoptată pe 23 octombrie de Comisie. După cum reiese din propunere, cooperarea consolidată în privința TTF nu va aduce numai „avantaje imediate și tangibile” țărilor participante, ci, în plus, va contribui la o mai bună funcționare a pieței unice, în beneficiul întregii Uniuni Europene.

Președintele Barroso a declarat în legătură cu acest subiect: „Sunt încântat să constat că 10 state membre și-au anunțat intenția de a introduce o taxă comună pe tranzacțiile financiare, în spiritul propunerii inițiale a Comisiei. Această taxă poate aduce la buget venituri de miliarde de euro, atât de necesare în aceste vremuri dificile pentru statele membre. Este, de fapt, o chestiune de corectitudine: trebuie să ne asigurăm că o parte din costurile crizei este suportată de sectorul financiar, nu doar de cetățenii de rând.”

Comisarul responsabil cu impozitarea, Algirdas Šemeta, a afirmat la rândul său: „Aplicarea unei taxe comune pe tranzacțiile financiare prezintă avantaje pentru Uniunea Europeană în ansamblul său, chiar dacă nu este adoptată de toate statele membre. Această taxă va crea o piață unică mai puternică, caracterizată de o mai mare coeziune, și va contribui la dezvoltarea unui sector financiar mai stabil. În paralel, statele membre care au ales să aplice TTF vor beneficia în plus de venituri noi la buget și de sisteme fiscale mai corecte, capabile să răspundă exigențelor cetățenilor. Am promis o reacție foarte rapidă din partea Comisiei și iată că astăzi ne respectăm promisiunea. Acum aș dori să invit Parlamentul și Consiliul să țină pasul și să dea cât mai repede undă verde statelor membre care doresc să treacă la aplicarea unei taxe europene pe tranzacțiile financiare.”

În ultimele săptămâni, 10 state membre1 au trimis Comisiei cereri oficiale de cooperare consolidată cu privire la TTF. Toate aceste state citau propunerea Comisiei privind TTF ca bază de la care doreau să pornească (a se vedea IP/11/1085). Odată atins numărul minim necesar de state membre interesate, Comisia a procedat imediat la analiza cererilor primite pentru a stabili dacă îndeplinesc condițiile necesare pentru cooperarea consolidată, conform tratatelor. Analiza a fost complet imparțială și s-a concentrat pe impactul asupra statelor membre participante și neparticipante, precum și asupra UE în ansamblu. S-a analizat, de exemplu, dacă prin cooperarea consolidată în acest domeniu se promovează obiectivele și interesele UE, dacă nu se subminează piața unică și dacă se respectă drepturile, competențele și obligațiile statelor membre neparticipante (pentru descrierea completă a condițiilor, a se vedea Memo/12/799). De asemenea, orice stat membru care dorește să adere ulterior la sistem poate să o facă în aceleași condiții ca statele membre care au participat de la început. Prin decizia de pe 23 octombrie, Comisia a concluzionat că se îndeplinesc toate condițiile legale necesare și că toate statele membre care doresc să aplice TTF ar trebui să aibă permisiunea de a face acest lucru.

În propunerea prezentată se subliniază faptul că o taxă comună pe tranzacțiile financiare aplicată de un nucleu de state membre ar fi atât oportună, cât și benefică. În primul rând, ea ar consolida piața unică, reducând complicațiile și denaturările concurenței rezultate în urma multitudinii de abordări naționale diferite. Întreprinderile din toate cele 27 de state membre ar beneficia de reducerea costurilor implicate de respectarea legislației și de o mai mare certitudine juridică dacă o parte semnificativă din piața UE ar aplica un sistem uniform. În al doilea rând, TTF ar garanta o contribuție mai corectă a sectorului financiar la bugetul public. Acest sistem ar permite un tratament echitabil între sectorul financiar și alte sectoare în ceea ce privește acoperirea costurilor crizei. În fine, o TTF comună ar eficientiza piețele financiare, descurajându-le să practice tranzacții de tip „cazinou” și orientându-le către activități mai stabile, care sprijină cu adevărat economia reală.

Etapele următoare

Propunerea de decizie a Consiliului prezentată pe 23 octombrie reprezintă un pas procedural important în procesul de cooperare consolidată. Pentru ca cele [10] state membre să poată acționa în continuare, propunerea trebuie să fie adoptată de statele membre cu majoritate calificată și trebuie să primească acordul Parlamentului. Ulterior, în cursul anului, Comisia intenționează să înainteze o propunere de fond privind taxa pe tranzacțiile financiare armonizată, care urmează să fie dezbătută și adoptată de statele membre participante. Această propunere va urma într-o mare măsură liniile trasate de propunerea inițială privind TTF, prezentată de Comisie în septembrie 2011, după cum au solicitat statele membre în scrisorile lor. Comisia va analiza însă cu mare atenție dacă se impun anumite ajustări care să reflecte numărul mai mic de state membre care vor aplica TTF.

Context

În septembrie 2011, Comisia a înaintat o propunere privind un sistem comun de aplicare a unei taxe pe tranzacțiile financiare, cu obiectivul de a îmbunătăți funcționarea pieței interne în acest sector. S-a estimat că taxa armonizată va aduce anual venituri de 57 miliarde EUR și va asigura astfel o contribuție echitabilă din partea sectorului financiar la finanțele publice, va genera mai multă responsabilitate în efectuarea tranzacțiilor și va permite o abordare coerentă a impozitării acestui sector în cadrul pieței unice.

În urma unor discuții intense pe marginea acestui dosar, în cadrul reuniunilor ECOFIN din iunie și iulie 2012 s-a ajuns la concluzia că nu se poate obține unanimitate într-un interval de timp rezonabil. Încă de atunci, a existat un nucleu puternic de state membre care și-au exprimat dorința de a aplica un sistem comun al TTF prin cooperare consolidată.

În data de 28 septembrie, exact la un an de la prezentarea propunerii inițiale a Comisiei, Franța și Germania au trimis o scrisoare comisarului Šemeta, solicitând oficial autorizarea cooperării consolidate, în baza propunerii Comisiei. Au urmat scrisori similare din partea Austriei, Belgiei, Greciei, Italiei, Portugaliei, Slovaciei, Sloveniei și Spaniei. Conform dispozițiilor din tratate, este nevoie de minimum 9 state membre pentru a se autoriza cooperarea consolidată, iar acest număr minim a fost atins.

1 DE, FR, AU, BE, PT, SI, EL, IT, ESP, SK.

Pagini Utile

● Pentru mai multe informații, a se vedea și MEMO/12/799.
Textul integral al deciziei
Pagina principală a comisarului pentru impozitare și uniune vamală, audit și antifraudă, Algirdas Šemeta

Bucuresti, 25.10.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *