free download 78 travel guides written by experts

Comisia propune posibilitati de pescuit în Marea Neagra pentru 2009

Comisia Europeană a adoptat astăzi o propunere privind posibilităţile de pescuit în Marea Neagră pentru 2009. Comisia propune o captură totală admisibilă (TAC) de 100 tone pentru calcan, la fel ca în 2008, şi o TAC de 12 750 tone pentru şprot, reprezentând o reducere de 15 % faţă de 2008. Aceste propuneri au la bază recomandările unui grup de lucru format din oameni de ştiinţă bulgari şi români de elită, specialişti în domeniul pescuitului, precum şi avizul Comitetului ştiinţific, tehnic şi economic pentru pescuit (CSTEP) al Comisiei, care a revizuit raportul grupului de lucru.  
Din cauza lipsei unor informaţii adecvate, Comitetul ştiinţific, tehnic şi economic pentru pescuit (CSTEP) nu a putut emite un nou aviz privind nivelurile adecvate ale capturilor pentru 2009. Prin urmare, avizul său din octombrie 2007 rămâne în vigoare în contextul respectării unor măsuri de precauţie, şi anume:
–    nivelul adecvat al capturilor de şprot să fie mai mic de 15 000 tone şi
–    capturile de calcan să fie cât mai reduse cu putinţă şi în nici un caz să nu depăşească 100 tone, până când nu se vor observa semne de refacere a stocului. 

În aceste împrejurări şi în conformitate cu criteriile stabilite în declaraţia de politică a Comisiei privind posibilităţile de pescuit pentru 2009, publicată în mai, Comisia propune, în prezent, ajustarea capturilor totale admisibile pentru a le aduce la un nivel mai apropiat de nivelurile recente reale ale capturilor, fără însă a le modifica cu mai mult de 15 % pe an.  

Captura totală admisibilă pentru şprot nu este alocată, iar cea pentru calcan urmează să fie repartizată, provizoriu, în mod egal între Bulgaria şi România. Propunerea stabileşte, de asemenea, măsuri cu caracter tehnic aplicabile pescuitului de calcan. Dimensiunile minime autorizate ale ochiurilor de plasă pentru pescuitul de calcan au fost reformulate în conformitate cu cele mai recente norme de implementare a măsurilor cu caracter tehnic din regiune şi, în prezent, au fost stabilite la 360 mm şi 400 mm. Dimensiunea minimă de 360 mm reprezintă o derogare temporară pentru a permite flotei bulgare să ia măsurile de ajustare necesare, iar Comisia propune ca această derogare să fie eliminată progresiv pentru a alinia normele privind dimensiunea ochiurilor de plasă la recomandările actuale ale oamenilor de ştiinţă. Nu se propune nicio schimbare nici în ceea ce priveşte închiderea sezonului de pescuit pentru o perioadă de două luni, nici în ceea ce priveşte dimensiunea minimă de 45 cm a calcanului debarcat.

Bucuresti, 02.10.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *