metalshow

Comisia propune drepturi noi pentru pasagerii

care călătoresc cu autobuzul si pe cale maritimă

Comisia a adoptat două propuneri legislative stabilind o serie de drepturi pentru pasagerii care utilizează serviciile de autobuz si maritime atât pe rutele interne, cât si internationale. Drepturile includ reguli minime de informare a tuturor pasagerilor înainte de si în timpul călătoriei, asistentă si despăgubiri în cazul întreruperii călătoriilor, măsuri în cazul întârzierilor si asistentă specială pentru persoanele cu mobilitate redusă. Pentru solutionarea diferendelor propunerile prevăd organisme nationale independente, ca si în cazul sectoarelor aerian si feroviar. „UE nu poate permite ca drepturile pasagerilor să fie diferentiate în functie de modul de transport utilizat de aceștia. Cu aceste două noi regulamente vom acoperi toate modurile de transport. Pasagerii pot alege modul de transport preferat stiind că drepturile lor sunt respectate în mod egal, indiferent de mijlocul utilizat”, a declarat Antonio Tajani, vice-presedinte al Comisiei Europene responsabil cu transporturile.

Drepturile persoanelor cu mobilitate redusă

Pasagerii cu dizabilităti si cei cu mobilitate redusă adesea nu pot călători cu autobuzul sau cu vaporul din cauza lipsei de accesibilitate a acestor servicii si inexistentei asistentei necesare pentru nevoile lor.

Propunerea abordează aceste probleme interzicând discriminarea pe baza dizabilitătilor sau a mobilitătii reduse la rezervarea unei călătorii sau îmbarcarea la bordul unei nave sau al unui vehicul. Se acordă asistentă gratuită cu conditia ca pasagerul să anunte în prealabil că are nevoie de asistentă si să ajungă la terminal sau în port, la o oră prestabilită, înainte de plecarea planificată. Personalul companiilor si angajatii de la terminalele pentru autobuze sau din porturi trebuie să aibă cunostinte corespunzătoare pentru acordarea de asistentă persoanelor cu dizabilităti.

Despăgubiri si asistentă pentru pasageri în cazul întreruperii călătoriei

Propunerea prevede că, în cazul întreruperii sau anulării călătoriei, companiile sunt obligate să furnizeze pasagerilor informatii si asistentă corespunzătoare si servicii alternative rezonabile.

Companiile care nu îndeplinesc aceste cerinte trebuie să plătească o despăgubire calculată pe baza pretului biletului.

Responsabilitatea pentru decesul si vătămarea pasagerilor

Propunerea stabileste norme privind responsabilitatea companiilor pentru pasageri si bagajele lor. Pasagerii vor fi îndreptătiti la despăgubiri uniforme si vor beneficia de norme armonizate privind responsabilitatea.

În plus, în anumite conditii, companiile nu pot contesta daunele până la o anumită valoare în cazul unui accident. Pasagerii care au suferit un accident au dreptul la plăți în avans pentru a face fată dificultătilor economice pe care le pot întâmpina ei sau familiile lor, ca urmare a decesului sau vătămării.

Soluționarea plângerilor si căi de recurs

Deschiderea pietei nu a îmbunătătit standardele de calitate si serviciile, asa cum se astepta, inclusiv în ceea ce priveste respectarea drepturilor pasagerilor, mijloace simple de soluționare a diferendelor si căi de recurs care să fie utilizate de toate companiile.

Lipsa procedurilor comune izolează pasagerii, care trebuie să se descurce printre diferitele proceduri si termene limită.

Tările UE vor trebui să înfiinteze organisme care să asigure respectarea legislatiei pentru a garanta implementarea acestor regulamente pe teritoriul lor. Dacă pasagerul unui autobuz sau al unui vapor consideră că nu i-au fost respectate drepturile, el poate supune această problemă atentiei companiei în cauză. Dacă nu este satisfăcut cu răspunsul primit, poate depune plângere la organismul national desemnat de tara în cauză pentru a asigura respectarea legislatiei.

Pentru informatii suplimentare consultati:

//ec.europa.eu/transport/air_portal/passenger_rights/index_en.htm

Centrului European al Consumatorilor Romania – ECC Romania isi desfăşoară activitatea in Bd. Nicolae Bălcescu nr 32-34, et 4, cu sprijinul Comisiei Europene şi a Guvernului României, prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului, suportul logistic fiind asigurat de către Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din Romania.

Bucuresti, 10.12.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *