free download 78 travel guides written by experts

Comisia propune crearea unui Birou European de Sprijin pentru Azil

Comisia a adoptat astăzi o propunere de regulament privind crearea unui Birou European de Sprijin pentru Azil.Această propunere se înscrie în pactul privind imigraţia şi azilul şi răspunde unei solicitări a Consiliul European. Propunerea va permite crearea rapidă a unei agenţii operaţionale care va coordona şi va consolida cooperarea în materie de azil între statele membre, încurajând astfel armonizarea diverselor practici naţionale.De asemenea, biroul va contribui la convergenţa normelor privind dreptul de azil existente în cadrul UE.

Vicepreşedintele Jacques Barrot, comisarul responsabil în domeniul libertăţii, securităţii şi justiţiei, a afirmat:„Lucrăm activ la instituirea sistemului european comun de azil.În acest context, este necesar să realizăm nu numai convergenţa legislaţiilor statelor noastre, ci şi a practicilor.Este esenţial ca serviciile competente în materie de azil din statele membre să dispună de un sprijin concret, care să poată răspunde nevoilor cotidiene şi operaţionale ale acestora.Echipele de sprijin care vor fi detaşate de biroul de sprijin vor permite, de asemenea, găsirea unor soluţii comune la situaţiile de urgenţă, cum ar fi sosirile masive de solicitanţi de azil.”

Practica actuală legată de punerea în aplicare a dreptului de azil demonstrează că există mari divergenţe între practicile statelor membre în ceea ce priveşte cererile de protecţie internaţională.De exemplu, un irakian are şanse de 71% să obţină protecţie într-un stat membru, dar numai de 2% în alt stat membru.Planul de acţiune în materie de azil adoptat în iunie 2008 de Comisie prevedea o completare şi o modificare ambiţioasă a legislaţiei europene referitoare la dreptul de azil.Această acţiune este în desfăşurare, însă trebuie susţinută printr-o consolidare a cooperării administrative între statele membre, în scopul armonizării practicilor naţionale.

Biroul va sprijini eforturile statelor membre de a pune în aplicare o politică mai coerentă şi mai corectă în materie de azil, ajutându-le, de exemplu, să identifice cele mai bune practici, organizând cursuri de formare la nivel european sau îmbunătăţind accesul la informaţii de calitate privind ţara de origine.De asemenea, biroul va avea sarcina de a coordona echipele de sprijin alcătuite din experţi naţionali, care vor putea fi detaşate la cererea statelor membre care se confruntă cu fluxuri masive de solicitanţi de azil pe teritoriul lor.Totodată, biroul va furniza asistenţă ştiinţifică şi tehnică menită să stimuleze dezvoltarea politicii şi legislaţiei în materie de azil.

Biroul va fi creat sub forma unei agenţii – organism european independent.Comisia şi statele membre vor fi reprezentate în cadrul consiliului de administraţie, organismul de conducere al biroului.Biroul va acţiona în strânsă cooperare cu organismele din statele membre competente în domeniul azilului, precum şi cu Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi.De asemenea, este prevăzută şi crearea unui forum consultativ pentru dialogul cu organizaţiile societăţii civile.

Dacă propunerea Comisiei este adoptată rapid, biroul va putea fi creat şi va putea deveni operaţional din 2010.Sediul său va fi stabilit pe teritoriul unuia dintre statele membre, prin decizia şefilor de stat şi de guvern.

Pagini Utile

* Conferinţei de presă susţinută de vice-preşedintele Comisiei Europene Jacques Barrot

Înregistrarea video a conferinţei de presă susţinută de vice-preşedintele Jacques Barrot, cu traducere simultană în limba română, poate fi urmărită pe pagina de internet a EbS.

Bucuresti, 18.02.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *