free download 78 travel guides written by experts

Comisia prezinta programul sau de lucru pe anul 2009

Comisia Europeană a adoptat astăzi Programul său legislativ şi de lucru pe anul 2009, care anunţă principalele iniţiative pe care intenţionează să le prezinte în anul următor.În 2009, Comisia va monitoriza îndeplinirea iniţiativelor lansate în ultimele săptămâni pentru a contracara criza financiară şi pentru a crea un cadru european în vederea combaterii declinului economic.În acelaşi timp, Comisia va utiliza acest ultim an al mandatului său pentru a finaliza activităţile în curs de desfăşurare.

Preşedintele Comisiei, José Manuel Barroso a declarat: „Astăzi propunem un program de lucru ambiţios pentru 2009.Vom căuta să consolidăm realizările din ultimii patru ani, concentrându-ne în continuare asupra obţinerii de rezultate pentru cetăţenii şi întreprinderile europene.Comisia va stabili priorităţile activităţilor sale pentru a ocupa un rol de lider în acţiunile de răspuns la criza financiară şi pentru a aborda aspectele preocupante pentru cetăţeni, precum schimbările climatice, migraţia şi dezvoltarea, astfel încât Europa să continue ajustarea efectelor globalizării.”

Programul de lucrul pe anul 2009 trebuie să răspundă unor provocări diverse:pe de o parte, 2009 va fi un an special, marcat de alegerile europene din mai, fiind totodată ultimul an de mandat al Comisiei în componenţa sa actuală, accentul punându-se asupra punerii în aplicare a viziunii deja stabilite de Comisie, în domenii precum energia, schimbările climatice, migraţia şi politica socială.În acelaşi timp, Comisia se regăseşte în primele rânduri ale acţiunii de contracarare a crizei financiare şi a declinului economic.Rezultatul tuturor acestor considerente este un program de lucru concentrat şi echilibrat alcătuit din 12 iniţiative strategice, 37 de iniţiative prioritare, 33 de propuneri de simplificare şi 20 de retrageri de propuneri.

Priorităţile sunt structurate în jurul a 4 piloni:

• În domeniul creşterii economice şi al ocupării forţei de muncă, Comisia se va concentra asupra reformei economice şi a măsurilor specifice de reconstruire a încrederii, pentru a ajuta Europa să facă faţă crizei economice şi financiare, prin acţiunea Strategiei de la Lisabona în forma sa reînnoită şi prin cadrul pentru redresare prezentat săptămâna trecută.Vor fi făcute propuneri în domeniul pieţelor financiare şi al supravegherii financiare, inclusiv un răspuns la grupul de experţi prezidat de Jacques de Larosière.
• În domeniul schimbărilor climatice şi al unei Europe durabile, obţinerea unui acord fructuos la reuniunea de la Copenhaga va reprezenta o provocare globală majoră.Piatra de temelie pentru rolul de lider al UE o constituie acordul în legătură cu pachetul legislativ privind energia şi schimbările climatice:în condiţiile ajungerii la un acord în decembrie, în 2009, accentul va putea fi pus pe punerea în aplicarea.
• Numeroase măsuri vor continua activitatea Comisiei de orientare a acţiunilor direct către cetăţeni.Acestea vor include acţiuni specifice în vederea ajutării cetăţenilor, în calitatea acestora de consumatori, şi o nouă direcţie majoră pentru politicile în domeniul libertăţii, securităţii şi justiţiei.În acest domeniu, se va pune accentul în mod deosebit pe combaterea terorismului şi a criminalităţii.
• La nivel internaţional, Comisia se va confrunta cu provocarea reprezentată de sprijinul pentru eforturile de reconstrucţie şi reformare a Georgiei în vederea adaptării relaţiilor transatlantice la noua administraţie.Extinderea, politica de vecinătate şi comerţul mondial vor rămâne priorităţi cheie.

Un eveniment important în 2009 va fi prezentarea revizuirii bugetare, o contribuţie importantă la dezbaterea privind definirea priorităţilor viitoare ale Uniunii şi finanţarea lor.Aceasta va constitui o parte esenţială a moştenirii lăsate de Comisie în componenţa sa actuală.

Promovarea unui cadru de reglementare mai simplu şi mai bun, fără sarcini administrative inutile, rămâne o prioritate cheie a activităţii legislative a Comisiei în 2009, iar programul stabileşte măsuri specifice de simplificare, în domenii mergând de la agricultură la mediu şi de la contabilitate la transport, precum şi de retragere a unor propuneri aflate în aşteptare.

Anul 2009 va fi primul an în care priorităţile în materie de comunicare interinstituţională vor fi adoptate de Consiliul de Miniştri, de Parlamentul European şi de Comisie în cadrul declaraţiei comune despre Parteneriatul pentru comunicarea privind Europa.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să consultaţi:

//ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm

Bucuresti, 05.11.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *