free download 78 travel guides written by experts

Comisia prezinta programul COSME

in Romania si incurajeaza utilizarea instrumentelor financiare pentru IMM-uri

Împreună cu Ministerul Economiei din România, Comisia Europeană organizează, în data de 15 mai, o conferință dedicată prezentării inițiativei inovatoare de sprijinire a IMM-urilor – programul de competitivitate pentru întreprinderi și IMM-uri (COSME).

Scopul principal al conferinței este de a pava drumul pentru punerea în practică a programului și instrumentelor financiare COSME în România.

IMM-urile sunt motorul de bază al economiei europene, fiind principalele responsabile pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Noul program va da un nou impuls economiei prin facilitarea accesului la credite și la piețele din interiorul și din afara Uniunii, precum și prin crearea unui mediu favorabil pentru IMM-uri.

Din 2014 și până în 2020, COSME va contribui la reducerea decalajelor de pe piață în ceea ce privește furnizarea de finanțări IMM-urilor. Se estimează că va aloca între 14 și 21 de miliarde € pentru finanțarea IMM-urilor prin împrumuturi și investiții, dezvoltând astfel între 220.000 și 330.000 de astfel de întreprinderi pe întregul său parcurs.

Sesiunea dedicată finanțării IMM-urilor din cadrul conferinței va face o trecere în revistă a viitoarelor instrumente de finanțare ale UE, disponibile în cadrul programelor COSME și Orizont 2020, precum și a activităților axate pe IMM-uri desfășurate de Banca Europeană de Investiții și de Fondul European de Investiții. Ea va oferi ocazia de a explica mecanismele de funcționare a acestor instrumente și de a crește interesul în rândul instituțiilor financiare din România în a deveni intermediari în cadrul programelor UE. Un parteneriat eficient între instituțiile UE și operatorii de pe piață, hotărâți să furnizeze un acces sporit la finanțările pentru IMM-uri, este o precondiție a punerii în practică cu succes a acestor instrumente financiare.

Informații despre programul COSME

Programul de competitivitate pentru întreprinderi și IMM-uri (COSME) este în linie cu activitatea desfășurată de programul CIP.

COSME este în primul și în primul rând un instrument care va îmbunătăți accesul IMM-urilor la finanțare, va sprijini internalizarea lor, precum și accesul lor pe piețe (vezi: MEMO/13/1035).

60% din bugetul estimat al COSME, respectiv 2.3 de miliarde €, va fi dedicat instrumentelor financiare, furnizând garanții și capital de risc și încurajând fluxul de credite și investiții către sectorul IMM.

Ce tip de acțiuni sunt sprijinite prin COSME?

COSME furnizează următoarele tipuri de asistență:

  • Garanții la împrumuturile pentru IMM-urile care au dificultăți în obținerea de împrumuturi din sistemul bancar
  • Capital pentru fondurile de capital de risc ce furnizează investiții pentru IMM-urile aflate în stadiul de extindere și creștere
  • Informații practice gratuite și servicii directe pentru firmele ce caută parteneri, finanțare, informații despre noile piețe sau despre legislația sau programele UE
  • Acțiuni de cooperare în rețea sau de schimb de experiență pentru cei ce elaborează politicile relevante, având ca scop reducerea poverii administrative asupra IMM-urilor și îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru afaceri
  • Stabilirea de elemente de referință și realizarea de studii pentru îmbunătățirea cunoștințelor și monitorizării sectoarelor industriale la nivel european sau global, sau a politicilor în domeniul IMM-urilor din Europa.

Informații despre instrumentele financiare ale UE

O vastă gamă de instrumente financiare a fost creată de UE pentru a cataliza investițiile în sectorul IMM-urilor, prin intermediul garanțiilor pentru împrumuturi, investițiilor de capital și altor mecanisme de contracarare a riscurilor, și pentru a sprijini IMM-urile viabile care au dificultăți în accesarea finanțărilor fie pentru că sunt considerate ca având un risc ridicat, fie pentru că nu au suficiente garanții colaterale.

Asistența UE este furnizată printr-o serie de intermediari financiari, cum ar fi băncile, companiile de leasing, societățile de garanții mutuale sau fondurile de capital de risc, intermediari care sunt dispuși să respecte condițiile stricte pentru un acces îmbunătățit la finanțare al IMM-urilor (vezi: MEMO/13/909).

Instrumentele financiare COSME vor continua, în principal, activitățile de succes din cadrul programului CIP și se așteaptă ca ele să răspundă chiar mai bine nevoilor IMM-urilor, având în vedere că se vor axa pe categoriile vulnerabile de mici afaceri care în prezent au dificultăți pe piață.

Pentru a putea răspunde cât mai bine la diversitatea existentă pe piețele finanțărilor pentru IMM-uri din Europa, COSME va furniza doar cadrul, iar instrumentele financiare vor avea posibilitatea de a crea produsele individuale care se potrivesc cel mai bine nevoilor IMM-urilor de pe o anumită piață.

Instrumentele financiare COSME vor conlucra cu cele din cadrul programului pentru cercetare și inovare Orizont 2020.

Rezultate ale instrumentelor financiare ale UE pentru IMM-uri

Instrumentele financiare ale Comisiei Europene sunt deja un succes. Unul din principalele programe – programul-cadru pentru competitivitate și inovare (CIP, 2007-13), gestionat în numele Comisiei Europene de Fondul European pentru Investiții – a facilitat până în prezent împrumuturi cu o valoare de peste 15 miliarde de € și capital de risc valorând 2.4 miliarde de € pentru mai mult de 275.000 de IMM-uri din întreaga Europă.

Pagini Utile

  • Agenda evenimentului (versiunea în limba engleză)

Bucuresti, 14.05.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *